Diccionari Etimològic

Couverture
Enciclopedia Catalana, SAU, 1996 - 1261 pages
Una obra que es beneficia dels fruits dels estudis més extensos i profunds de la lexicografia històrica catalana.

Més de 55.000 entrades, incloent-hi les partícules i els elements formatius del lèxic actual.

Amb la datació i l'autoritat més antigues que existeixen de cada paraula.

Extensa introducció sobre nocions d'etimologia i d'història dels mots i sobre la formació de derivats i compostos.

À l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Introducció
11
Apèndix
27
Diccionari
37
Droits d'auteur

1 autres sections non affichées

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques