Images de page
PDF
ePub

fedeo, fief

cu Ternier Commence a fut voducto

defun&us. Quibus igitur terrenas opes largitus est

414 Deus, largientur & ipfi ex eis pauperibus, ut &

ciliis cæterifque laboribus emendarem , vices suas

mihi tradens injunxit. Unde Turonum dominica
peccata quæ propter res congerendas admiserunt ,
redimant, & infuper mercedem fibi

ante mediam quadragefimam Synodum indixi, ad
thesaurizent. Proinde

perennem

quam Domnum meum sollicitudine, & mediocri-
ego
Haimo

patria Brito, fi-
lius Gingomari cognomento Blocci, homo & mi-

tatem tuam sumptibus & labore levans , fan&i litiæ deditus, & multis peccatis obvolutus, fratri

Petri ejusque Vicarii mihique tradita auctoritate bus qui in Majori Monasterio Deo & sancto de

te convoco, & ab omni periculo quod tibi ex serviunt Martino, qui sæculi renuntiaverunt divitiis,

parte Principis civitatis ejusdem evenire poflit, fe

curum facio. Quod fi nec ad Domnum meum in voluntatis propriæ nutu gloriam adepti funt pau- dictis terminis venire volueris , vindictam abfque

pertatis, do quamdam mei juris Ecclesiam in loco
* Sobal.

misericordia fenties Ecclefiafticæ districtionis exem-
qui dicitur * Solus-Gallus sitam cum omnibus quæ plar etiam mitto Epistolæ hujus à Domino meo
pertinent ad eam , videlicet decima, offerenda, mihi traditæ. Ex Archivis Ecclefia Tur.
Tepultura , & terra ad unam carrucam , fcilicet
mediaturam Ulmetii, & pratum quod dicitur Tri-
folium. Addo etiam Ecclefiam de Monasterio San- Don du Tiers de l'Eglise de Montreuil à l'Aba
dæ , & campum Blocci, & dimidium molendi-
num super fluvium qui dicitur Sanda fitum, & sex

baye de saint Serge.
acras de marisco, & prata ad quatuor carra fæni.

N nomine fanctæ & indiv. Trin. Notum sit om-
Hæc omnia pro anima mea parentumque meorum,

nibus quod Wido Presbyter de Monasteriolo,
& maxime pro anima fratris mei Hervei quem pro redemptione anime sue & filii sui Goffredi de
occisum sepelierant monachi S. Martini supradi&o dit sancto Sergio & monachis tertiam partem Eccle-
tribuo cænobio, ut noftri memoriam prælentes & fie de Monasteriolo que duobus millibus à Vitria-
futuri & in præfenti & in futuro dignentur habere co castro separatur, cum consensu & auctoritate
fæculo. Sunt autem omnia quæ dono, libera ab Rivallonis filii Frogerii filiorumque ejus Varnerii,
omni calumnia, ab omnibus extraneorum consue- Alani, Ginguenoi , Willelmi , & Gosfredi Nor-
tudinibus quietislima. Et ut pleniorem obtineat manni, de quorum casamento est ipsa Ecclesia, &
hæc mea donatio firmitatem , Domnus meus Maino per auétoritatem Teheldi senioris sui, tali interpo-
de cujus fedeg omnia quæ supradi&ta sunt teneo ,

fita conventione ut fi monachus idem Wido fieri auctorizavit libenti animo, nec non & Comes Bri- vellet in monasterio sancti Sergii, reciperetur à tonum Conanus, & avunculus ejus Helido meaque monachis. Gosfredus vero jam dicti Widonis Presb. uxor Rotrudis , & filius nofter Richardus , & fratres filius aliam tertiam partem Ecclesiæ de Monastemei Gur antonus, Hingenus, Paulinus , Maino, Do- riolo

quam tenebat dedit sancto Sergio cum condanus , Gingomarus. Hinganus quoque frater meus sensu patris sui accepitque à monachis unum equum dedit prædicto sancto terram ad quatuor boves jux- super xxx. folidos tali ratione ut tamdiu teneretur ta Ecclefiam de Solo-Gallo. Hanc vero cartam

à monachis ipfa tercia pars Ecclefiæ quousque ipse quam de his rebus scribi feci, Domnis meis fupra- Gosfredus folidos redderet , nec aliquis heredum dictis firmandam obtuli, qui etiam manuum sua- ejus vel parentum aut propinquorum xxx. folidos rum munierunt caracteribus multis coram teftibus, redderet nisi ipse Gosfredus. Quam convenienSigillum Comitis Conani. S. Comitis Helidonis.

tiam fecit cum auctoritate & voluntate Rivallonis S. Mainonis de Filgeriis. S. Adelaidis uxoris Mai- filii Frogerii filiorumque illius Warnerii, Alani, nonis. S. Juthalis filii Mainonis. S. Hugonis filia- Ginguenoi, Willelmi & Gosfredi Normanni, Teftri Mainonis. S. Haimonis. S. Rotrudis uxoris heldi

quoque

seniori (ui. Hic Teheldus cum teneejus. S. Richardi filii eorum. S. Gurantoni fratris ret reliquam partem Ecclesiæ de Monasteriolo tiHaimonis. S. Hingani. S. Paulini. S. Mainonis. mens fibi æternam pænam imminere si res Ecclesiæ S. Dudomani. S. Gingomari. S. Aluredi fratris. retentaret,dedit iplam suam tertiam partem quam Mainonis. S. Karadochi, S. Normanni Potini. S. poffidebat pro redemptione anime patris sui & maHervei Forestarii. S. Ansgerii Vicarii. S. Guillelmi tris suæque animæ & uxoris sue Claricie filiorumfilii Bernerii. S. Giraldi filii Frothlandi. S. Burchar- que suorum Rivallonis, Giraldi & Ascelini Nordi Bastardi. S. Haimonis Crasli. S. Angeris de Ba- manni & filiarum suarum Hildeburgis , Addæ & sisgis. S. Salomonis. Copié sur l'original a Marmout. Billechildis, posuitque donum ipse & uxor ejus &

filii primicus in manu Domini Dacberti Abbatis,

deinde super altare, tali convenientia ut fi monaLettre du Cardinal Etienne à J. Evêque chus fieri voluerit , absque ullo scrupulo recipia

tur. Statuit etiam ipfe Teheldus ut quidquid 'hode Dol.

mines illius dederint vel vendiderint monachis, au

&orizet fine precio ab ullo hominum requisito. Ec
Tephanus Petri Apostol. principis & san&tæ
L'an 1000,

hæc omnia fecit per auctoritatem Warnerii fili Ri-
clesiæ dicto Archiepiscopo resipiscere, & ad viam vallonis & fratrum ejus fupra fcriptorum & matris
falutis & emendationis redire.

eorum Addeluiæ, Ut autem donatio Teheldi firma Domnus meus Pontifex summus & univerfalis

permaneret, accepit à monachis S. Sergii xxx. sol.

denariorum & unam lanceam, unum fcutum &
Papa Nicolaus, te quamvis rebellem & monitis
salutaribus aversum, nequaquam tamen paterna unam spatam ut hoc teftimonium fieret omnibus
& consueta Romanæ Ecclefiæ misericordia indi- heredibus ejus & parentibus ne aliquod ultra scan-

dalum molirentur contra monachos. Ortum deni-
gnum judicavit, fi tamen ad te pervenit , legatione
ad Synodum quæ antiquo more Romæ post Pascha que qui erat in Cymiterio supradiétæ Ecclefiæ quem
celebratur , adhuc resipiscendi donans locum vo- tenebat Gausfredus filius Widonis Presbyberi, ven-
cavit. Sed & post datas à te litteras secundum con- didit monachis sancti Sergii duobus fol. denariorum
filii fui providentiam, & temporum eventuumque de quibus illum tenebat, tali convenientia ut do-
necellitatem me ad has partes destinavit, & ut quæ mum suam quæ in orto est quamdiu vixerit teneat,
polem in Ecclesia Gallicana Deo adjuvante, Con- post mortem vero fuam lancto Sergio dimittat.

laste minica

[merged small][merged small][ocr errors]

Sencor

dominus wiecejs.paiden Kobur devolves

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A L'HISTOIRE DE 413

Quam convenientiam vidit & audivit Addeluia

tes faventesque votis ob honorem Dei & sanctorum mater Warnerü & Alanus filius ejus. Theodericus

Apostolorum illis & Deo autore succefforibus ilmiles. Walterius Rufus. Frogerius Pelleterius.Mo- lorum noftris & futuris temporibus hæc quæ hic rinus. Bernardus Armiger Warnerii

. Qui Bernar- fcripta continentur poffidenda & habenda line alidus vendidit monachis Tan&ti Sergii tertiam partem cujus calumnia jure Canonice illorum concedimus decimæ quam tenebat de Gosfredo filio Widonis & confirmamus; omnem fcilicet oblationem quz Presbyteri in paroechia de Taslia 1111. fol. folvens in omnibus altaribus principalis Ecclefiæ offertur, tem 1'111. den. de censu suprad. Gosfr. auctori

excepto pallio & auro , & exceptis duabus festivi
zante Warnerio de cujus fevo eft & Alano fratre tatibus Pentecostes videlicet & paflionis Apoftolo-
ejus. Dedirque idem Bernardus de hac convenien- rum Petri & Pauli, unde tertia pars oblationis
eía fidejussores Frogerium Carpentarium & Duran- juri illorum addicitur ; oblationem quoque , qui
dum Rufum. Firmata eft autem hæc carta in castello in manu Episcopi in eadem Ecclefia offertur, dum
Vitreaco ante Domnum Robertum seniorem ejul- facra millarum folemnia celebrat ; & quæ in Eccle-
dem caftri coram

multis teftibus quorum nomina fia Johannis Baptiftæ & fuper altare & in manu
fubscripfimus. Domnus Robertus Dominus Vitreaci Episcopi offertur, excepto similiter pallio & auro,
caftri. Rivallonus filius Ratfredi. Ansgerius Baju- medietatem etiam immobilium rerum quæ dabun-
lans Afellum. Tetbaudus filius Bernerii. Warne- tur fancto Petro pro artimabus fidelium in princi-
rius filius Rivallonis. Alanus frater ejus. Gingue- pali cimiterio quiefcentium, id eft , Ecclefiarum,
nous frater ejus. Willelmus frater ejus. Gosfredus
Normannus frater ejus. Addeluia mater eorum. Me-

terrarum, vinearum , molendinotum , piscatio- fuens les trou

decursuum, Salmarum cætero- Zitres
riflonus filius Hainerii filii Frogerii. Maino Baftar- rumque talium ; & tertiam partem mobiliam, id
dus frater ejus. Ulricus de Marchia. Gosfredus fil. eft, auri, argenti , animalium & armorum atque
Rainaldi. Hamelinus de Meral. Wihenocus filius omnis census ; Ecclefias quoque fan&i Dyonisii
Caradoc de Labocac. Adam filius Wihenoci de Ma- & fan&tæ Radegundis qnæ infra muros civitatis ha-
ceriis. Normannus nepos Teheldi. Morinus Cleri- bentur & decimam totius telonei falis undecun-
cus. Vivianus filius Hugonis de Cociaco. Odo filius que advenientis ad portum civitatis Nanneticæ ;
Hamelini. Gosfredus frater ejus. Warinus fil. Şu- & decimam duorum for. Et insuper medietatem
hardi de Credone. Rivallonus de Landaurena. partis Episcopi de foro fan&i Petri atque Ecclesias
Theodericus. Valerius Rufus. Godefredus Presb. fan&tæ Dei genitricis Mariæ & fan&i Clementis
Semper. Rangerius Barbotus. Rodaldus filius ejus. Papæ & Martyris, quæ furis muros fitæ sunt cum
Gurantinus filius Hervei. Conftantius de Credone. terra ad illas pertinente, quæ terra terminatur
Giraldus. Adam. Daniel. Gunherius. Sig t rum ex una parte fronte civitatis , ex alia parte via
Rotberti Dominici. Sig fnum Gurantonis filii Hera publica, quæ à dextro cornu civitatis ducit juxta
vei. Cartul. S. Sergii.

prædi&tas Ecclesias ad sanctos Martyres Donatia-
Concellio Gaufridi de Monasteriis. Teftes Bars num & Rogatianum, ex tertia parte altera via quæ à
tolomeus & Gaufridus filii ejus. Haduisa uxor ejus. sinistro civitatis cornu juxta prata Ep. ducit ad pon-
Gaufridus Mala Herba. Bernardus Tuzun. Rainal.

tem petræ,quarta parte terminatur terra sanctorum dus Armiger. Gingomaret famulus Monachorum. Martyrum Donatiani & Rogatiani ; Ecclesiam quoVido filius Roberti de Vitreo. Valterius de Ru- que s. Andrez cum terra ad illam pertinente, quite weweyteen fiac. Ivo Paganus. Hubertus de Villa Tezon. Mar- terminatur ex una parte ipsa eadem via publica,

dan cus de Piro. Alanus Comes. Tehellus de Lence

quæ dextro cornu civitatis ducit ad fanctum Do: hagi410 & telier præpositus ejus. Cartul. S. Sergii.

natianum, ex alia parte terra sancti Cyrici Mara
ris, ex tertia parte terra sanctorum Donatiani & Chalecu Debonde

Rogatiani, quarta parte fluvio Erdæ cum tota illa
Charte de Quiriaque Evêque de Nantes en fa- aqua quæ decurrit juxta prædictam terram , ut
veur de fes Chanoines.

habeant ibi licentiam ædificandi exclulas & cons

truendi quidquid construi potest; Decimam insuN nomine fan&tæ & individuæ Trinitatis Qui- per molendinorum Episcopi, anaɔnæ & piscium

riacus Dei gratia Namnensium Episcopus. Siju. qui sunt in fluvio Erdæ inter montem fullonis & ftis petitionibus filiorum nostrorum, maxime utili- fan&ti Similiani , & omnium exclufarum ab ore altati Ecclesiæ nobis commissæ benignum assensum sentiæ usque ad terram fan&i Cyrici, ex quibus præbemus , paternam consuetudinem exercemus, Episcopus censum accipit ; Ecclesiam fan&i Simiac per hoc partem cum his qui decorem domus

lini Episcopi cum tota decima & toto cimiterio & Dei & locum habitationis gloriæ ejus dilexerunt omnibus oblationibus altaris; medietatem Ecclefia in die jufti judicii quando unusquisque metet quod fancti Stephani & totius decimæ & cimiterii & omseminavit, nos adepturos omnino confidimus. Igi- nium oblationum , quæ ab urbe Nannetica distac tur notum esse volumus omnibus fan&tæ Dei Eccle

duodecim milljariis. Hæc igitur concedentes per
fiæ fidelibus & noftris tam præsentibus quam futu- hujus nostræ præceptionis autoritatem per

sanctam
ris, quod filii mei omnes, videlicet Canonici prin- & inviolabilem Trinitatem interdicimus, ut nullus
cipalis Ecclesiæ Nanneticæ Apoftolorum Petri & fuccessorum nostrorum aliquid nostri muneris præ-
Pauli benevolentiam nostræ paternitatis petierunt fato venerabili altari Apoftolorum fibique fervien-
quatenus in jus Canonice illorum & altaris Apo-
stolorum, cui die nocteque deserviunt , quædam

tibus Canonicis quidquam demat. Ut autem hæc

noftræ confirmationis vel donationis autoritas ab quæ per dona antecefforum noftrorum piæ recor- omnibus fan&tæ Dei Ecclefiæ noftrisque fidelibus dationis Hervisi & Walterii præsulum Ecclesiæ jure & certius credatur & diligentius conservetur, manu poflidere videbantur , & que ego ipse insuper meis temporibus fragilitatis meæ reminiscens naufragium impreffione eam infigniri juffimus. Actum Nanné. Les emoyo ndute

propria subter illam firmavimus, & sigilli noftri Sansepto pesco ananity pro redemptione animæ meæ addideram omni procul repulso calumniatore & remordacis represso

tis publice anno ab Incarnatione Domini 1063 watteut fuorigine dente noftra autoritate transfunderentur & corro

Ordinationis vero Domini Quiriaci præsulis 111.

der !
borarentur, Quorum petitioni libeatisime annuen-

anno, regnante Philippo Rege anno i v. regni
swi, Consule Hoello, Indi&ione prima, feliciter

[ocr errors]

Rober welches

[merged small][ocr errors]

doporuce .

[merged small][ocr errors][ocr errors]

IN

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

cala

I de

jula hedon

Quikenu

pour

quétfencelou

Amen. Signum D. Quiriaci præsulis. Data per ma- erat prædicta terra. Teft. Alanus Siniscallus, &c.
nus Radulphi sanctæ sedis Nannetenfis Archichan- Tit. de S. Florent,
cellarii die Idus Augusti , feria 1v. Warinus Dia- Hæc carta indicat atque conservat omnibus eam
conus scripsit

. Voyez le sceau Num. 46.Titre de ťE- legentibus qualiter quidam miles nomine Præsel glise de Nantes.

Guennedat habitum fancti Benedicti quæfivit & à
Domno abbate Almodo accepit deditque pro re-

demptione animæ suæ & pro redemptione animaDonations faites à Marmoutiers, par les Seja rum parentum suorum duas villas quarum una vogneurs de Martigné.

catur villa Johannis & altera Fundra annuentibus

Dominis de quibus ipse tenebat & nichil fibi reVo de Martinniaco donavit sancto Martino Al- tinentibus exceptis duobus folidis semel in anno. berto Abbate, cum moriens Monachus devenil- Quæ donatio facta est in Rupe coram Bernardo

Domino ejuídam Rupis. Regnante Hoëlo Comite Acomodwy ablu fet, mansuram Rolandi de Acanaiso & decimam

quam habebat apud Martiniacum annuentibus so- Nampnetenfium & Quiriaco gubernante Episcopa-
roribus suis Adelaide & Ermengarde , Rodulfo tum Nampnetensem. De hoc dono testes funt
quoque & Patritio consanguineis ipsius authorisana Guennedat, Guorreden bastart. Eneor. Goheden.
tibus de quorum erat as.....e.. Testibus Dro- Abbas Almodus. Gleuhel. Johannes. Gestin , &c.
gone Vicario. Rainardo Bastardo. Rodulfo Mire- Cartut. Roton.
bello. Odone de Piacio. Roberto de Ponte Ulmi, Notum fit quod Rotgerius miles dedit sancto
&c, Titre de Marmoutiers,

Florentio Salmurensi favente uxore fua & filiis vel
Herueus de Martinniaco filius Alvevi & Deuslet

filiabus octavam partem Ecclefiæ fan&i Christoîn beneficii nostri societatem receptus dedit sancto phori quam ipfe militari beneficio eatenus tenueMartino, Alberto Abbate, pro anima sua & con- rat. Polt non multum sane temporis quidquid resijugis suæ Meneczuc & filiorum suorum vi. partem duum erat ejusdem Ecclesiæ fancti Christofori quæ redhibitionis duarum apud eumdem locum consiftentium Ecclesiarum SS. videl. Apostoli Petri &

sita eft in pago Redon, non longe à Livriaco dede

runt duo consubrini milites Hamo videl. Clericus Martyris Symphoriani, id est vi. partem decimæ , & Gauffridus Laïcus in elemosyna pro animabus sepulturæ , ' oblationis utrorumque altarium & vi. suis suorumque omnium fancto Florentio & Abbati in uper partem omnium quæ ad eundem pertinent

Sigoni ut reciperentur in cænobio sancti Florentii. ex feria quæ ibidem annuatim agitur ad ejusdem Nam paulo post ambo facti sunt ibi Monachi. Huic fan&i Symphoriani festivitatem. Dedit etiam man

quoque addiderunt Gaufridus, medietatem unius suran Corbini, assentientibus filiis & filiabus suis molendini quod eft in paroechia quæ vocatur Cahis nominibus Gaufrido. Hamelino. Guihenuc. Al

stellon subtus Ecclesiam fancti Georgii in Aumine vevo. Brientione. Galterio. Bertramno. Melilinde. Deullet. Thonnai. nec non & Gauscelino Redon.

quod vocatur Cantoschia , Hamo vero quartam

quæ vocatur Vendels & totam deSudeunes Lex Vicecomite ex cujus beneficio hæc tenebat, favo

cimam villæ quæ vocatur Mesalboin. Pro his omPosted we rabilem præbentibus affensum. Quorum donum nibus fancto Florentio datis dedit Gauterius Mon. in Capitulo & fuper altare ex more fecit. test

. Jo- *Roberto Principi de castro quod dicitur Vitrei de nas, Mon. Præpositus Carbaei & Martinniaci, &c. & cujus casamento hæc omnia erant 1x. fol. pro auIbidem. Galterius & Bertramnus filii Hervei, calumpniati

ctoramento suo. Cartul. Nigr. fancti Florentii. sunt donum supradictum quod Herveus pater eo

Notum fieri volumus quod Radulfus filius Albe

rede dedit Deo & sancto Sergio & fancto Petro rum & Guihenocus frater ipsorum donaverat pro

terciam partem molendini sui illius videl. quod est quo acceperunt x, libras unus quisque videl. x. fol.

fitum in fumine Cantu'chie quod molendinum & guerpiverunt calumpniam illam & altaria illa,

erat suum proprium quod concessir uxor & mater excepta nocte S. Symphoriani.t. Galterius de Belia.

fua & Gorantinus Dominus ipfius Radulfi. Dedit Gaufredus de Servone. Math. de Chaziaco. Silvester

etiam Radulfus idem terram Bernardi. Hujus rei Pelavicinum. Pironnus præpositus. Ibid.

testes sunt Beatrix uxor Gorantoni que presens erat, Postea calumpniatus est Guihocus filius Hervei

Robertus de Monasteriolo. Gauffridus Billon. Post terram quam pater suus dederat, altaria

quoque

de Martinniaco quæ pater ejus donaverat ; cui dedimus

mortem vero Radulfi supradicti remanfit honor

ipsius Radulfi in mancipatione Willelmi filii Riwaxx.libras denar. & guerpivit calumpniam illam. Au¿torizavit hoc uxor ejus Plaisencia

loni qui cupiditate ductus dixit se non concedere quæ habuit inde

dona supradi&ta Monachis nisi ipsi darent ei inde XL. fol. & filius ejus Stephanus. Testes Mathia

pecuniam pro concellione. Qui Mo. inter se conside Catiaco. Herveus Grenarius. Gauterius filius

lium capientes dederunt Willelmo xv. fol. Et fic Rainaldi de Martinniaco. Paganus de Marcilliaco. concellit Willelmus Monachis. Teftes sunt RivalGaufredus de Servon. Herveus Transversus. Sila

lonus filius Teheldi. Rotbertus de Monasteriolo. vester Pelavicinum. Bernardus de Bulliaco. Gau

Landricus de Monte Duplo , &c. Cartul. fanéti fredus Pelaguastellum. Gaufredus Pullus.Rotbertus Sergii. Merlus. Albinus de Reculaiaco. Galterius de Noiaco. Galterius cum oculis. Ibid.

Preuve de Małtiernes dans l'onziéme fiésle. Donations confirmées par les Seigneurs, moyennant une redevance..

M

Iles quidam nomine Daniel filius Eudoni

Maciern. ex maximis optimatibus prosapiæ R.

Ainaldus filius Eudonis quando venit ad mo- Gurdierni nobilis excitit, qui ad finem veniens tonietatem dedit villam Aïe, partem quoque

cietatem & locum fepulturæ requirens ab Abbate terræ ex adverfo Buxeriæ pro qua Augo frater ejus Almodo & à fratribus Rotonenlibus tradidit eis v. sol. sumpsit. Hoc concessic Albereda mater ejus, partem fibi divisam atque femotam quæ fibi jure cujus dos terra illa fuerat & Hugo & Silvester fra- hæreditario congruebat à patribus & fratribus in tres ejus & Hamo filius Maini de cujus calamento plebe Cadent, Cartul. Roton.

partem Ecclesiz

meme que .

ey seysis. ** Tuve Ows quico Douné nechoberra

Lilvé

Reglement

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I

Lientibus

1 libin in anne.

Bernardo

Comis pilop tes fun oheden

,

filiis Chris.

tenu Bid Ori

943 o dete Clerica imabu Abbri =prentii, 1. H.: ៗ u er C: Eumiz marta

am de

is on

Eudone de Blazone, Rainerio de Turre , Roberto
Reglement fait par Quiriaque Evêque de Nan-

Andecavensi Preposito; Haimerico preposito de
tes pour les Eglises que les Religieux de Redon

Balgiaco. His inquam caufæ cognitoribus electis at-
: voudroient acquerir dans son Diocèse.

que judicibus , grandi circumstante audientium
turba , super ea causa placitatum est ita. Querelatus
est Almodius Abbas de Domno Abbate noftro Al-
berto & nobis, quod Ecclesiam

illam quam ante-
Nannetenfis Episc. Ecclefiæ , &c. Notum esse ceffori fuo Abbati Cavallono ac Rotonensibus Mo-
volumus quod vir venerabilis Rotonensis Abbas Al- nachis à nobili quadam femina Innoguendi vocabu-
modius poftulavit benivolentiam noftræ parvitatis lo, filioque nomine Brienno , tunc superstite, nunc
quatinus sibi suisque successoribus quasdam Eccle- jam defuncto , afferebat primo fuiffe donatam ,
fias in noftra diocesi fundatas condonaremus; cujus quamvis nec litteras de hoc ipse suive Monachi
petitioni annuentes fic determinamus , videl. quod nec teftem ullum haberent; nos üldem donatori-
fi ipfi monachi aliquam Ecclefiam di&tam parro- bus poftea suscepissemus. Responsum est illi hanc
chialem in tota noftra diocesi emerint , sedi nostræ ei nunquam fuisse donatam. Nos, & quando susce-
ac Canonicis c. solidos ad plus pro concessione tri- pimus ignorasse, & nunc fi probari illud posset,
buant. Si vero aliquam parvam Ecclesiam non par- susceptam fine mora dimittere. Monita itaque est
tochialem comparaverint , ficuti inter se mon. at- predicta illa Innoguendis ibidem ob hæc & ipsa
que Canonici concordaverint ; ita ut Episc. & Ca- tunc presèns ut aut nobis Ecclesiam illam ab illis
nonici minus quam supradi&tum eft accipiant,

sic reclamatoribus acquietaret, aut dimittendam recofaciat. Concedimus etiam facrilegium quod ad nos gnosceret eis quibus, ut asserebat Almodius Abbas; pertinet quarumdam Ecclesiarum videl. Ecclesiæ primitus ipsa donasset. Respondit illa : nulli se unS. Salvat. de Moia & Ecclefiam S. Martini de Mar quam suuinve filium donum inde fecisse preterquam ciaco & Ecclefiam S. Bened. de Macerac tali modo sancto Martino fuoque Majori mon. sed cum illic ut quod fui inter fe homines perpetraverint fit Ab- Abbaciolam construere vellent, ab Abbate jam dibati & Ecclesiæ suæ ; quod vero iidem homines cto Cavallonio , tamquam scilicet viciniore, & cui cum aliis fecerint, medietatis hujus facrilegii eidem ipforum necessarium esset auxilium in tutandis reerit Abbati, cætera sint in dominio nostro. Syno- bus Abbacie sue quibusdam , aliquem suorum pedalis autem exactio & consuetudinaria redditio tivisse Monachorum, qui construendo prepositus Episcopis reddatur singulis annis & insuper iii. Kal. operi necessariisque sumptibus sibimet creditis fiJulii in solempnitate Principis Apoftol. in censu

delius ac studiofius ministerium exequeretur injundenarius persolvatur primi ac purissimi auri. S. Do- &tum. Impetrasse vero quemdam nomine Glaimemini Quiriaci præsulis. S. Ohelli Consulis. S. Guill. nocum. Qui cum aliquandiu in officiose suicepto x Archid. S. Alvei Archid. 5. Durantis Sacerdotis. officio miniftraffet; ad monafterium proprium vea Eww1062 Almodu; S. Mauri Sacerd. S. David Diac. S. Johannis Sub- lut inutilis remiffus eft ministrator. Poft hunc audiac. S. Adroni Subd. S. Vegoni Subd. S. AlmodiX tem eidem officio diservisse fere biennio Johan: shoesbee Juhtsearce Abb. S. Bili mon. S. Justini mon. S. Rodaldi mon. nem quemdam qui Ab. S. Melanii fuerat. Verum & S. Hedioci mon. A&um civit. Nampnetis anno ab

, Incarn. Dom. MLXII. Indict. xv. Regnante Phi- tium, se tandem faniori decrevisse consilio locum toll moved vowelle lippo Rege Francorum. Anno iv. Regni sui. Con- illum Cellam fore fepedicti Majoris Mon, ac fic sites poffemtiauty sule Hoello. Datum per manus Rad. Nampnetenfis Ecclefiæ Cancellarii viin. Kalend. Novembrisi Domno Abbati Alberto & reliquis Monachis lanci Deiter Gwreguee Cartul, Roton.

Martini. Hæc ita predi&ta femina afferente fepefa

. Oweroy Bofcouce

fuam facramento eam dixerunt firmare debere, ad quor qu'il yech Procès entre les Abbayes de Marmoutiers de de

id agendum scil. termino hoc eft uu. Kal. Julie Coule dhe vaults tt Redon pour le Prieuré de Berë. prefixo & ea quoque interposita conditione ut si

Rotonenses Monachi ad illum ufque diem donatio' Noffe debitis fi quis eritis posteri noftri Majo- nis , ut dicebant , fibi facte teftem aliquem repe- ** nemecnolee

ris scilicet hujus habitatores Monasterii sancti rirent, non jam fimplici sacramento , sed cum leMartini, Rotonenfem Abbatem Almodium nomi- gali candentis ferri judicio femina eadem assertioni ne calumniam Tuper Ecclelia lancti Salvatoris de sue faceret fidem. Istud vero judicium, fi quisquam Bairiaco contra nos emocisse, clamoremque inde toto illo temporis fpatio reperiretur qui se putaret fecisse ac deposuisse querelam apud Quiriacum Nan- monstrare poffe non rectum , ad locum quo id ha

netenfem Episcopum cujus prefulatui Ecclesiæ sub- bitum fuerat veniret prelentesque, ut opportebat, la Seure. jacent omnes inter Cheram & Semenonem fluvios Judices qui protulerant , judicii injusti , aut ratio

consistentes, inter quas & Bairiensis illa consistit. ne probabili, aut valenti auctoritate convinceret.
Itaque Dominum Abbatem noftrum ad tempus Al- Ita ab Andecava urbe difceffum & ad Nanneticam
bertum hac de re predictus Episcopus evocavit ad die prestituto , ubi jure Præsulatus res agi debe-
placitùm , cujus etiam imbecillæ condescendens bat, accessum eft. Presto fuit fupradiéta femina ,
senectuti ne grave illi esset ad placitandum Nanne- sive solo jurejurando , sive etiam candentis ferri ju-
ticæ accedere urbi, Andecavensi ipse ob istud ac- dicio assertionem probare parata. Abbati illi ac
cessit, ibique v. Idus Febr. anno ab Incarn. Dom. Monachis donationis , ut credi volebant, fibi facte
MLXII. Indict. prima intra principalem ejusdem ur- defuit testis. Defuit etiam qui prolatum ullo modo
bis Ecclesiam presidente eodem Episcopo cum ali- posset infirmare judicium. In curia Nannet. Co-
quibus clericis fuis , considente Otbrando Abbate mitis ceterorumque Laïcorum Britonum de causa
fanéti Albini cum suis nichilominus judicandi peri- Ecclesie petivere judicandum. Sed nec legalis hoc
tioribus Monachis, honorabilioribus quoque Ande- auctoritas recepit, & Ecclesiasticorum judicum
cavensis Ecclefiæ Clericis Rainaldo scilicet Archi- justitia refutavit. Recedentibus illis nimis jam im-
diacono, Giraldo precentore , Johanne Piperello, probe calumniosis, redierunt & noftri qui affue-
sed & Laïcis nobilibus legumque peritis hoc est rant judicio fibi publico justiciaque favente. Te-

alueefear del permisues, ou bivant

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

L'an 1062.

sour almodus aobe de chaton .

[merged small][ocr errors]

* Lechers

ivaliolo.

Ꭰ d PREUVES. Tome la

aari

Ele.

Honi

apiz 10

bate

els jure is in

stibus istis. Quiriaco Nannet. Episcopo. Rainaldo & diligenti cura , ficut in litteris fuis testatur; cau* s: Malo Ep, de Malloo de Bidainono *... Abbate S. Gilda- sam examinasset, videretque legatum Episc. Namde Baignon. T. Willelmo Archidiacono. Alveo Archidiacono. net. & litteras ejus atteftantes assertionibus noftris

, Aldroeno Canonico. Rodulfo Cancellario. Johan- ita tandem causam diu ventilatam ipse Papa define Canonico. Huberto Canon. Simeone Canonico. nivit , scilicet ut Namnet. Ep. per suum idoneum Mirhene de Meldone. Moyse de Arbraio. Mainone legatum facramento firmaret nunquam se vel anteBritone. Oderico filio Simonis. Inisano de Ploil- cessorem suum Airardum, se sciente , ipfam Ecclefiaco. Rivallono filio Ivolini. Nemenoio Senescal- fiam Rotonensibus Monachis concelliste antequam co. Titre de Marmoutiers.

Monachis Majoris Mon. Quam definitionem utraNotum sit fratribus tam presentibus quam fu- que pars approbavit & litteras ipsam definitionem turis Majoris scil. Monasterii Monachis contentio- & ipsum sacramentum continentes, quas in patriam nem quæ exorta eft inter nos & Rotonenses Mo- suam deferret, ab Apoftolico, ipsius figillo signatas, nachos de Bairiaco qualiter prosecuti sumus & quo- accepit. Quas litteras penes nos habemus, in quibus usque eam perduxerimus. In aliis quidem litteris potest facile quilibet videre quam diligenter Papa explanatum est & principium ipfius contentionis & causam examinavit & juste definierit. In termino que judicia inde facta fuerint in tempore Domini ergo quo Apostolicus preceperat,convenerunt apud Abbatis Alberti. Tempore autem D. Bartholomei Turonum in Capitulo fancti Mauricii multi tam Abbatis missus est in has partes ab Apostolica sede Episcopi quam Abbates & multitudo non parva quidam Cardinalis nomine Stephanus. Quem re- tam Clericorum quam Laïcorum, inter quos Epicipientes Monachi Rotonenses hospitio fecerunt fcopus Sagiensis & Episc. Venet. & fancti Martini clamorem ad eum de nobis. Qui cum teneret inde Thesaurarius Rainardus & Decanus Rodulfus, Sanplacitum ibidem , affuerunt quidam de Monachis Ĉti Mauricii Thesaurarius Hugo, & Decanus Gaunoftris qui responderunt jam definita inde esse ju- fredus, & utrique Abbates quorum caula erat, dicia , & ea scripta ostendentes asserebant non de- scil

. Abbas Majoris Mon. Bartholomeus & Abbas bere nos inquietari de ea causa que jam esset pro- Rothonensis Almodius, Abbas Salmurensis Sigo, babilium personarum publico judicio determinata. Abbas Blelensis Tlembardus, Abbas Pontilevensis Cardinalis autem legens ea scripta in quibus ipsum Guido, Abbas de Bona-valle Fulcodius; Abbas sanjudicium continetur, non illud approbavit, sed ju- Eti Maximini Albertus, Abbas * Marnensis Simon. 45. Jos dicavit Rothonenses debere probare per tres legi- In quorum presencia , cum recitate essent Aposto- Sur Marte, timos testes jurejurando , quod prius ipsi donum lice liccere, obtulit Ep. Nannet. sacramentum sicut habuissent de Bairiaco quam nos, & jullie utrosque Apoftolicus dictaverat. Sed Abbas Rothon, nolens & nos & ipsos Burdegalensi Synodo interesse, ut illud recipere causamque relinquens indefinitam rein ea Synodo hujus rei definitio fieret. Ubi cum & versus eft in Britanniam. Et veniens ad Tyrannum nos & illi adessemus, recitavimus in Synodo causam in cujus potestate est cella illa , accepit terminum nostram , quo jure locum supradictum teneremus, quando & precium quod ei pro cella pepigerat fol& que judicia de eo cum fupradi&tis Monachis ha- vere deberet. Priusquam autem illud solvisset Dombuerimus & ea scripta in Synodo protulimus. Quod nus Johannes Mon. nofter qui de Apoftolico venecum factum fuisset, judicaverunt Episcopi qui ade- rat interdixit Abbati ex auctoritate S. Petri & Rorant scil. Pictavensis, Engolismensis, Sanctonensis mani Papæ ne emprionem illam faceret , nec tali & Abbas Cluniacensis Domnus Hugo quod secun- modo in locum illum intrarer. Et ibidem provodum leges Francorum juste esset causa ista definita, cavit eum rursum pro eadem causa ad Apoftolicam Sed cum Cardinalis judicium suum ftatuere con- sedem audiente ipso Tehadio & Guidone fratre tenderet & aliis reclamantibus, ipse in sententia ejus, Herveo de Martiniaco, Mainone Rallio, Risua perseveraret, dixit Ep. Nannetensis locum su

vallonio de Solzen, Popardo & Godeverco filio Anpradi&tum esse alodum suæ Ecclesie & Monachos sberti, Alono de Madum, & multis aliis audientiMajoris Mon. tenere illum ex dono & auctoritate bus; erat enim non modica ibi turba hominum ubi ipsius ; Rothonenses autem neque donum neque hæc interdictio facta eft. Abbas autem ifta contemconcellionem de loco illo à se habuisse. Quod au

pnens perrexit ad Tehaidum & dedit ei precium diens Cardinalis hoc se antea non audiviffe respon- quod pepigerat pro cella. Nos aliud facere non vadit

. Sed quia judicium suum mutare inhoneftum lentes hoc ipsum Apostolico per litteras mandavieffe ducebat, quamvis hoc ei Episcopi persuadere mus. Ille litteras suas de hac re Episc. Namnet. & niterentur , invitavit utrosque ad Apoftolicam se- fimul Venetensi, Abbati quoque alias misit. Condem, ponens terminum quando utrique ibi esse venerunt ergo apud Caftellum Brientii uterque Epideberent videl. Idus Maii , in quo termino legatus fcopus supradictus & Abbas Rothonensis & Tehainoster presens ibi fuit , sed neque Cardinalem ne- dus, ibique coram magna hominum multitudine que

Monachos istos invenit. Interea autem Abbas palam recitate sunt Apostolice littere. In illis quiRothon, veniens ad Tyrannum in cujus potestate dem litteris quas illis duobus Episcopis mittebat est cella illa, mercatus est eam ab illo , & dum Apostolicus, precipiebat eis ut monerent Tehaidum Tyrannus iret, ut eum in illam introduceret, nun- ex parte ejus reddere nobis cellam, quod si non faciatum est ei Abbatem noftrum ibi esse. Quod au- ceret, fcirent illum à fe excommunicatum , dientes, infecto negotio propter quod venerant , quoque excommunicare & omnes ei in hac re favendomum reversi sunt. Mansit autem tamdiu ibi Ab

tes , Apostolica fulti auctoritate , minime negligebas nofter donec legatus nofter reversus est. Illo rent. In illis vero quas Abbati mittebat precipiebat reverso Abbas nofter & Rothonensis, ex communi ei Apostolicus ut iple Abbas ad fynodum pergeret consensu , condixerunt terminum quando iterum que xv. die poft proximum Pascha Rome erat futuRomam pro definitione hujus causæ mittere debe- ra, rationem redditurus de inobedientia quam in rent; scilicet ut quidquid Apostolica auctoritas de Apostolicum habuerat , & ad emendandam injuhac re judicaret, hoc utraque pars sine ulla con- riam quam nobis, & per hoc ipsi Apostolico, intutradi&tione sequeretur. Venerunt ergo, sicut con- lerat ; alioquin in ipfa Synodo excommunicaretur. di&um erat, simul utrique Monachi ante Apofto- Cum ergo monuisset Namnet. Episc. Tehaidum licum, quicum utriusque partis clamorem audisset

ex parte Apoftolici ut redderet nobis cellam, pro

[ocr errors]

ipli

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »