Images de page
PDF
ePub

HISTORIA

927

Cola

TODOS
DEL REGNO

DI NAPOLI
DELL'IL L. SIGN OR

ANGELO DI COSTANZO

RE

GENTIL'HVOMO E CAVAL.

LIER E NAPOLITANO:

..

Con l'agiontione de dodeci altri Libri, dal medesimo autho-

re composti, & hora dati in luce.

Nella quale si ricontano li successi di guerra, di pace non solo nel Regno di Napoli, ma anco nel

Regno de Sicilia, Ducato de Milano, Fiorenza, e nel stato di Santa Chiesa.

he drenadelcolloca
am zado

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

GLI AVTORI S E G VITIN E L

LA PRESENTE HISTORIA:

AT

I Diornali trà le scritture del Duca di Monteleone.
I Diornali di Matteo di Giouanazzo.
I Diornali di Pietrod Humile.
Le Croniche di Matteo, Giovanni Villani.
L'Historie del Sabellico.
Berardino Corio nell Historia di Milano.
Le Deche del Biondo.
La Sforziade.
La vita di Sforza del Giouio.
Monsignor d'Argenton.
Il Pontano de Bello Neapolitano ,

Tristano Caracciolo.
L'Historia d'Vngaria del Bonfineo.
L'Historia di Sicilia del Facello.
Parılɔ Einilio Veronese.
Bartolomeo Futio.
Le Croniche d'Aragona.
Le Croniche di Genoua.
L'Historia Casinense.
I'archiuo Reale della Zecca.
Le Scritture antiche di molti Monasterij.
La fama di età in etá peruenuta fin'à tempi nostri.

OS Frater Marianus de Ricciaccaris Tyburtinius, Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Epifcopus Aquilanus. V niuersis & fingulis presentes inspecturis teftamur,qualiter instante Iosepho Cacchio publico Impresore in hac Ciuitate Aquila, Mandaria mus Reuerendo Domino Basylio V annutio, V.1.D. Canonico pænitentiario,ac noftro generali Vicario , quòd opus illuftris Angeli de Costantio Equitis 'Neapolitani , l'Historia del Regno di Napoli nuncupatum aliás editū, cu impresjum,cum addi

tione aliorum duodecim librorum , nouiter imprimendorum recognosceret, & nobis referret si quid hæreticum ac contra determinationem San£Romanæ, & Orthodoxe Ecclefiæ inucniet. Qua recognitione fafta,omni qua decet diligentia , pt ex relatione eiusdem habuimus , nihil in eo opere compertum est, quòd hereticam prauitatem fapiat ; nihil quòd determinationi Sanctæ Romane, ú orthodoxe Eccleña obstet ; & nihil denique contra bonos á honestos mores . Ideò opus prædi&tum sicrecognitum approbamus,eidem Impressori,illud imprimendi licentiam concedimus, & impartimur. In quorum fidem præfentes fieri iußimus,noftra , nostrid, generalis Vicarij propria manu firmatas, ac solito

sigillo munitas. Datum Aquila in Episcopali palatio,die quinta mensis Iulij 1581.

Frater Marianus Episcopus Aquilanus.

>

>

Basylius Vannutius Vicarius.

GREGORIVS

P A P A XIII.
Ρ Α

.

D FVTVRAM REI MEMORIAM. Exponi nobis nuper fecit

dile&us filius Angelus de Constantio Neapolitanus, quòdipfe ad com-
munem,& publicam vtilitatem,quoddam opus, cuius titulus est videli
cet, Historia del Regno di Napoli

di Angelo di Costanzo, Italico sermo-
ne composuit,& in lucem edere,ac imprimere, & imprimi facere in Ci
uitate Aquilana intendit: fed dubitat ne huiusmodi opus postmo-

dùm ab aliis fine prędiati Angeli licentia imprimatur, quod in maximum suum tenderet præiudicium . Quare pro parte di&ti Angeli nobis fuit humiliter supplicatum , quatenus indemnitati suæ in præmissis confulere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eundem Angelum à quibusuis excommunicationis, suspensionis,& interdi&i , aliisque ecclefiafticis sententiis, censuris, & pænis à iure, vel ab homine quauis occasione,vel causa latis,fi quibus quomodolibet innodatus existit, ad efte&um presentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes, & abfolutum fore censentes,huiusmodi supplicationibus inclinati,eidem Angelo, ne prædi&um opus,cuius secunda pars ha&enus impressa non est per ipsum imprimi faciendum( quod tamen non fiat antequàm ab Inquisi tore hæreticę prauitatis examinatum,& approbatum fuerit)per decem annos,poft huiusmo di operis impressionem, a quocunque vel quibufcunque fine ipsius Angeli licentia imprimi,aut ab ipsis

, vel aliis vendi, feu in eorum apothecis, vel alibi vbilibet venale pręterquam de voluntate di&i Angeliimpressum,vel imprimendum teneri,vel alios quomodolibet haberi possit, A postolica authoritate tenore præsentium concedimus,& indulgemus.Inhiben tes omnibus,& fingulis vtriusque sexus Chrifti fidelibus,tam in Italia,quam extra existentibus,in Terris San&tæ Romanæ Ecclefiæ mediatè, vel immediatè subie&is, præsertim Bibliopolis,& Librorum impressoribus in virtute Sanax obedientiæ,& sub quingentorum du catorum auri Camerz Apoftolicæ applicandorum,& insuper amıssionis librorum, & insu. per in iuris subsidium etiam excommunicationis maioris latæ sententię pænis toties ipso fa&o absque aliqua declaratione incurrendis, quoties contrauentum fuerit,ne intra decennium ab impressione huiusmodi operis computandum,di&um opus ha&tenus non impresfum, & per ipfum imprimendum fine voluntate ciusdem Angeli di&o decennio durante imprimere,seu ab ipfis,vel aliis prçterquàm de voluntate

Angeli prçdi&i impressum,vel

im primendum vendere

, seu venale habere, vel proponere, feu aliàs quomodolibet, vt prçfertur,habcre audeant. Mandantes vniuerlis, & fingulis venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, Episcopis,corumgue Vicariis, feu oficialibus in spiritualibus generalibus,& in facu

tempo

1

temporali Sanaç Romanæ Ecclesiç Legatis,& Vicelegatis Sedis Apostolicę, & ipsius status Gubernatoribus, vequoties pro parte ipfius Angeli fuerint requisiti, vel aliquis eorum fucrit requisitus,eidem Angelo efficacis defensionis presidio assistentes,prçmisla,adomnem di &i Angeli requilicionem contra inobedientes, & rebelles per censuras ecclesiasticas etiam fæpius aggrauando,& per alia iuris remedia authoritate Apostolica exequantur, inuocato etiam ad hoc,li opus fiierit,brachio seculari, ficque in premissis ab omnibus cenferi debere, irritum quoque & inane decernimus si secus fuper his à quoquam quauis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Ceterùm quia difficile admodum foret presentes literas ad fingula quoq; loca deferri,volumus,& di&a authoritate decernimus, quòd prçsencium copiis eriam impressis, ac etiam ipfi operi pręfigendis;& sigillo alicuius personç in dignitate Ecclefiaftica constitutz munitis, & alicuius Notarij publici manu subscripris, eadem prorsus fides adhibeatur , quę eisdem prçsentibus literis adhiberetur, fi forent exhibitæ, veloitensz. Datum Roinę,apud San&um Petrum sub annulo Piscatoris. Dic Primo Aprilis. M. D. LXXXI.

M. D. LXXXI. Pontificatus Nostri Anno nono,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

NTIGENIDA Musico Eccellentissimo vedendo vn di in

vna festa sollenne,un'altro Musico, che cantaua in publico con grandissima arte, & con dolcissima armonia , & che'l popolo non li daua quella vdienza che meritaua;

Diffe, MIHI CANE ET MVSIS. Et con questa offi ciosità uolse faluare la reputatione, che l'ingratitudine del popolo toglieua à quel uirtuoso. Hauendo dunque V.S.T. con l' essempio di lui uisto, che per il poco conto che la patria

nostra hà fatto dell'aniino, & de le fatiche mie, per mantenerli il titolo di fedelissima contra quelli autori che la tassano d'infedeltà, io staua più tosto per ardere, che per cacciare il rimanente dell'Historia mia: Ha pur uoluto con l'autorità sua,che in meègrandissima, ch'io la mandi à la Stampa : &io per non incorrere nel vitio d'ingratitudine,che hò notato in altri, hò uoluto non solo obedirla, ma dedicarla à lei, per fare conoscere al mondo ch'io assolutamente l'hò cacciata ad istanza fua : & che solo il giudicio fuo èà me come vn plauso d'un frequentissimo Theatro. Hauendo V.S. I. notitia d'infinite istorie;& da quelle cauata tanta cognitione dell'arte di pace,& di guer. ra, che per quella hà meritato in adolescentia carichi nella militia importantissimi,& in giouentù ilgouerno di cosi gran parte del Regno espo Ita à gli insulti dell'armate Turchesche; La quale gouerna con tanta Pru

dentia,

1

« PrécédentContinuer »