Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LVTECIE PARISIORVM,

Sumtibus SE B A STIANI CRAMOISY, Regis Archity-
pographi, viâ Iacobæâ, fub Ciconiis.

CIO. IOC. LVIII.

CV M PRIVILEGIO REGIS

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

SVMMA PRIVILEGII
Regis Chriftianiffimi.

CA

AVTVM eft auctoritate Regis, ne quis in Regno eius, aliifve locis eius ditioni fubiectis, libros, qui fic infcribuntur, HADRIANI VALESII rerum Francicarum à Chlotharij fenioris morte ad Chlotharij iunioris monarchiam, Tomus II. Et, A Chlotharij minoris monarchia ad Childerici deftitutionem Tomus III. abfque Sebaftiani Cramoify Architypographi Regis permiffu, typis excudat, aut diuendat, intra xx. annos proximos à die publicationis horum exemplarium. qui fecùs fecerit, multa indicta, prout fufiùs in diplomate regio continetur, multabitur. Datum Parifiis die 22. Augufti anno 1658. Sic fignatum, mandato Regis, MABOVL.

[merged small][ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »