Images de page
PDF
ePub

TABLE DES CHAPITRES.

[ocr errors]

Pages.

Ι. Περί καταστάσεως απλήκτου και ότι ο στρατηγός από του πλήθους των οπλιτών εν

ταϊς ταξιαρχίαις τεταγμένων δύναται την όλην του απλήκτου διαγνώναι και απαρτί-

σαι διάμετρον...

79

ΙΙ. ότι ου δεί απληκεύειν εξ ετέρου θέματος λαόν εις ετέρου θέματος ή τάγματος

απλήκτον...

83

ΙΙ. Περί των εν νυκτί οφειλουσών γίνεσθαι φυλακών ήτοι κερκίτων

86

IV.
Περί των οφειλουσών γίνεσθαι εν νυκτί και ημέρα βιγλών...

87

Πώς δεί σμικρύνεσθαι το απλήκτον, ολοκλήρου της σεζικής στρατιάς υπαρχούσης,

της δ' ιππικής ολιγοστής: πώς δε ταύτης πολλής ούσης, της δε σεζικής ελαχίστης,

αναπληρούν το ενδέον και ασφαλώς σεριφυλάττειν την στρατιάν.

88

VI. Περί των ιβ' ταξιαρχιών....

89

VII. ότι δεί επισφαλών και στενών τόπων απαντώντων εις δύο διαιρείν άπασαν την στρα-
τιών και διχως απληκεύειν..

9'

VIII. Περί του οπόσον αριθμόν οφείλει έχειν το ιππικόν στράτευμα..

92

IX. Πώς δεί ποιεϊν την εκ του απλήκτου του στρατοπέδου παντός αποκίνησιν..

Χ. Περί οδοιπορίας..

ΧΙ.

Περί του πώς δει ποιείν ότε γνωσθώσι πολέμιοι εν νυκτί βούλεσθαι επελθείν τω χά-

paxi .

97

XII. Περί του πώς δεί ποιείν είπερ οδοιπορούσης της στρατιάς πολέμιοι μετά βαρείας δυ-

νάμεως ταύτη επέλθωσι....

97

XIII. Περί του ότι ασύμφορόν έστιν εν ανύδρους τόπους οδοιπορεϊν πολεμίων επιόντων.... 98

XIV. Περί του ει απαντήσει στένωμα ή γεφύρας και ποταμού βαθέως σεραίωσις τι δεί

ποιείν..

99

XV. Περί τού μη επάγ εσθαι πλήθος αργόν εν τη πολεμία.

VI. Περί της αρμοζούσης πανοπλίας.....

XVII. Περί του μή έχειν τους ευτελεστέρους των αρχόντων σκηνάς.

XVII. Περί δουκατόρων και κατασκόπων..

103

110

Pages. XIX. Περί διελεύσεως κλεισούρας μή κατεχομένης σαρά των πολεμίων..

101 XX. Περί κλεισούρας κατεχομένης υπό των πολεμίων..

106 XXI. Περί πολιορκίας... XXII. Περί του πώς δεί φυλάττεσθαι τους εις συλλογήν χρειών αποστελλομένους και τους . νέμοντας τους ίππους...

14 XXIII. • Περί του σώς δεί τροπώσασθαι τους πολεμίους τους παρατρέχοντας και ενέδρας τιθεμένους κατά των εις συλλογήν χρειών εξερχομένων..

114 ΧΧΙV. Περί του ει γνωσθώσιν οι αρχηγοί των πολεμίων μετά της υπ' αυτούς δυνάμεως XXIV.

κρύφα μέλλοντες επιβουλεύσασθαι των στρατοπέδων ή τους προς συλλογήν χρειών έξιoύσιν υπουργούς.

15 XXV. Περί του σώς δει νυκτός των απλήκτω των πολεμίων επελθεϊν.

16 XXVI. Πώς δυνατόν έστι μετ' επιτηδεύσεως τους πολιορκουμένους προς τα εκτός επισπά

σασθαι και τραυματίσαι αυτούς. XXVII. Περί τειχομαχίας ...

119 XXVIII. Περί του δείν τον στρατόν γυμνάζεσθαι.. ΧΧΙΧ. Περί αδνουμίων... XXX. Περί του διδάσκειν τον στρατός και εθίζειν έτι εν τη ιδία όντα κατά τάξιν απληκεύειν και οδοιπορείν...

123 XXXI. Περί του υπαλλάττεσθαι τάς εκτελούσας τάξεις την του σάκα διακονίαν διά τον πολύν

κόπον, του άρχοντος ει δυνατόν μένοντος αυτού... XXXII. Περί των επικειμένων δουλειών ότι χρή προ ημέρας ταύτης λελογισμένως τυπούν και διατιθέσθαι ..

124

118

120

122

1241

LE LIVRE-JOURNAL

DE MAÎTRE UGO TERALI,

NOTAIRE ET DRAPIER À FORCALQUIER (1330-1332),

PAR

M. PAUL MEYER.

Les fragments qui seront publiés à la suite de cette notice sont assurément, malgré les mutilations qu'ils ont subies, l'un des documents les plus intéressants qu'on puisse consulter sur l'histoire du commerce dans le midi de la France vers le premier tiers du xive siècle. Ils ont été sauvés de la destruction par une circonstance qui prouve le

peu de cas qu'on en faisait, et qui en a cependant assuré la conservation. Au cours de recherches dans les archives de la petite ville de Forcalquier, mon attention se porta sur le plus ancien des registres des délibérations municipales (BB 431), qui contient les procèsverbaux des séances du conseil de la ville depuis le 31 mai 1474 jusqu'au 19 mai 1496. La couverture de ce volume, qui a le format d'un grand in-quarto (30 centimètres de hauteur sur 21 de largeur), est formée d'une feuille de parchemin pliée en double, dont l'un des côtés, plus long que l'autre, se rabat de façon à protéger la tranche longitudinale du livre. Je remarquai, au toucher, que dans l'intérieur de cette couverture on avait introduit, afin de lui donner plus de consistance, plusieurs feuillets d'un papier épais. Ayant entr'ouvert le parchemin, je vis que ces feuillets contenaient des articles ayant l'apparence de comptes, et rédigés le plus souvent en provençal, parfois en latin; je distinguai même quelques lignes d'hébreu. J'obtins, grâce à l'intervention du Ministère de l'instruction publique, la communication à

XXXVI,

17

IMPRIMERIE NATIONALE.

Paris de ce registre. Je n'eus rien de plus pressé que de détacher la couverture de parchemin qui, du reste, ne tenait au registre que par quelques bouts de ficelle; je dépliai le parchemin et je retirai les feuillets de papier qui s'y trouvaient enfermés. Ces feuillets étaient en fort mauvais état, déchirés par place, et en maint endroit troués par les lanières de cuir qui consolidaient cette reliure d'un caractère très primitif. M. le Directeur des Archives voulut bien les faire réparer dans l'atelier des Archives nationales, et maintenant ils forment un cahier de vingt feuillets (dix feuillets doubles) qui prendront place dans la série II des archives de Forcalquier.

Pour avoir été solidement réparés, ces feuillets n'en restent pas moins presque tous incomplets. Ils ont été rognés dans le sens de la longueur, de telle sorte que chaque feuillet double déployé n'a plus que 32 ou 33 centimètres de largeur, tandis qu'il en devrait avoir environ 44. Deux feuillets simples seulement, ceux qui sont cotés xxvij et xxviij, ont leurs dimensions normales (22 centim.); par compensation, la partie correspondante de chacun d'eux (ff. xxij et xviij) n'a plus que 115 millimètres. Il résulte de cet état de choses que

tous les feuillets (sauf ceux numérotés xxvij et xxviij) ont perdu, au recto, une partie de leur côté droit et au verso une partie de leur côté gauche. De plus, çà et là, des déchirures ont enlevé quelques mots du texte. Enfin, beau

de pages sont tachées au point que des lignes entières sont devenues illisibles. Toutefois, en des cas nombreux, il est possible de combler, soit partiellement, soit même entièrement, ces lacunes. Le texte offre en effet la répétition très fréquente de certaines formules, et, lorsqu'une lacune correspond à une de ces formules, la restitution offre peu de difficultés. Les mots ainsi rétablis sont imprimés, dans le texte ci-après publié, en italique.

Ces vingt feuillets, plus ou moins bien conservés, doivent être placés les uns dans les autres, de manière à former un seul cahier, d'une grosseur assez

à inusitée, qui, dans son intégrité, était composé de 22 feuilles de papier, soit de 44 feuillets. Les vingt qui subsistent sont ainsi numérotés : j, ij, iij, xvij, xviij, xix, xxj, xx, xxij, xxiij, xxiv, xxv, xxvj, xxvij, xxviij, lj, lij, liij, linj. Les quatre derniers numéros sont visiblement inexacts. Le milieu du cahier étant entre les folios xxij et xxiij, le cahier complet ne pouvait avoir que

44 feuillets. C'est donc par erreur que les quatre derniers ont été cotés lj, lij, liij, liiij, au lieu de xlj, xlij, xliij, xliiij.

coup

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »