Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Matth., XII, 33-36. xtr,

[ocr errors]

12

ΕΙΣΑΛΕΥΡΟΥΣΑΤΆΤΡΙΑΕΩΣ

ΟΥΕΖΥΜΩΘΗΟΔΟΝ ΤΑΥΤΑ Α
ΤΑ ΛΑΛΗΣΕΝΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟ
4 ΑΑΙΣΤΟICOΧOΙCΚλιχώριο

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΟΥΔΕΝΕΛΑΕΙ
ΑΥΤΟΙεοπω ΠληρωΘΗΤΟ
ΡΗΘΕΝΫΠΟΤΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

8 ΛΕΓΟΝΤΟΓΑΝΟΙΣΦΕΝΠΑΡΑ

ΒΟΛΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΜΟΥΡΟΥ
ΣΟΜΕΚΕΚΡΥΜΜΕΝΑ ΑΠΟΚΑ
ΤΑΒΟΛΗ KOCMO)· ΤΌΤΕΑ

φειστογεοχλογCOICHA0%

ΕΙΣΤΗΝΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡOCHA
ΘΟΝΑΥΤΩΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ
ΛΕΓΟΝΤΕΣΦΡΑCONHMINTH

16 ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΩΝΖΙΖΑΝΙΩΝ

[blocks in formation]

ΤΟ ΑΓΡΟΥ ΟΛΕΑΠΟΚριθείς

ΕΙΠΕΝΑΥτοιεοεπεΙΡΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΝΣΠΕΡΜΑECTIN 4 ο έτογλΟΥ ΟΔΕΑΓΡΟΣ

ΕΣΤΙΝΟΚOCMOC·ΤΟΛΕΚΑ

ΔΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΟΥΤΟΙΕΙΣΙ

ΟΙΫIOITHCBAΣIΛΕIΑΣΤΑΣΕ

8 ΖΙΖΑΝΙΑΕΙCINOI Ϊοιτο πο
ΝΗΡΟΥ ΟΔΕεχθρococπει

PACAYTAΣΤΙΝΟ ΔΙΑΒΟΛΟς

ΟΛΕΘΕΡΙΣMOCCΫΝΤΕΛΙΑ

12 ΕΣΤΙΝΤΟΥλιωνος· ΟΙΔΕ 06
ΡΙΣΤΑΙΑΓΓΕΛΟΙΕΙΣΙΝ ΩΣΠΕΡ

ΟγκογλλΕΓΕΤΑΙΤΆΖΙΖΑΝΙ
ΑΚΑΙΠΥΡΙΚΑΙ ΕΤΑΙ· ΟΥΤΩΣ

16 ΕΣΤΑΙΕΠTHΣΥΝΤΕΛΙΑ ΤΟΥ

Fol. 8.

Fol. 8 v°.

[blocks in formation]

XXXVI.

12

ΜΕΠΩΕΝΑΓΡΟΝΕΥΡΩΠ
Απο εκριψεΝΚΑΙΑΠΟΤΗΣ
ΧΑΡΑ ΑΥΤΟΥΥΠΑΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑ
1 ΤΑΟΣΑΕΧΕΙΠΦΛΕΙΚΑΙΑΓΟ
ΡΑΖΕΙΤΟΝΑΓΡΟΝΕΚΕΙΝΟΝ
ΠΑΛΙΝΟΜΟΙΑΕΣΤΙΝΗΒΑΣ

ΑΕΙΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝΑΝΦΕΝ

8 ΠΟΡΟΖΗΤΟΥΝΤΙΚΑ Λογ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ COC€ΥΡΦΝΕΙΑ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΝΜΑΡΓΑΡΙΤΗΝ

ΑΠΕΛΘΩΝ ΠΕΠΡΑΚΕΝΠΑΝ
ΤΑΟΣΑΕΙΧΕΝ ΚΑΤΗΓΟpac
ΑΥΤΟΝ· ΠΑΛΙΝΟΜΟΙΑΕΣΤ

ΗΒΑΣΙΛΕΙΑΤΩΝΟΥΡΑΝΙ
САГНИНВАНӨНСНЄІСТНИ

16 ΘάλλεCAN ΚΑΙ ΕΚΠΑΝΤΟΣ

Fol. 9 v.

78

IMPRIMERIE NATIONALE.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »