Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

államvasuttól felvett 10,000.000 K visszafizetése 1904: XXII.

bank 1878:XXV; 1879:XLV; 1880: XIII; 1887: XXVI; 1887: XXVII; 1892:XX; 1899: XXXVII; 1911. évi XVIII.

által kibocsátandó tiz koronás bankjegyek 1899:XXXIV.

banknál arany-érték-érmékben teljesitendő lefizetések 1899: XXXV. bankot illető 80 milliós államadósság 1899:XXXVIII.

bank részéről a közraktárak által kiallitott zálogjegyek leszámitolása 1890:XX.

Lloyddal kötött hajózási és postaszerződés 1872:XXVI; 1878. évi XXVII; 1888:XXI; 1891: XXIX. monarchiának Romániával kötött egyezménye a határvillongások kiegyenlitése tárgyában 1888: XIV. vámterület általános vámtaritája 1878:XXI.

Osztrák nemzeti bankot illető államadósság iránt kötött egyezség 1878. évi XXVI.

polgári törvénykönyv 1853 május 1. Öntöző csatornák 1900: XXX.

Örökösödési eljárás 1894: XVI.

-osztály 1836: XIV; 1840:XIII.

Összeférhetlenség

1901:XXIV.

Összesités 1848: X.

1875:1; 1895:X;

Ósiség eltörlése 1848:XV.

Ösiségi nyiltparancs 1852 november 29,

[blocks in formation]

és kolera elleni védekezés tárgyában párisi egyezmény 1909: XXI. Pesti sugárut költségének fedezése

1870:LX.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Rabszolga-kereskedés elnyomása 1892. évi IX.

iránti nemzetközi brüsseli egyezmény 1911: XXIV. Radiotelegraf-egyezmény Berlinben 1909. évi XX.

Ragadós tüdőlob kiirtása 1893:II; 1897. évi X.

Rába és mellékfolyóinak szabályozása 1885:XV; 1893:XVII; 1895:XIII. Rábaszabályozó társulat pénzügyi viszonyainak rendezése 1904: XXXIX. II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala 1906: XX.

Ráth György Muzeum 1907: XIII, Rendőri bejelentési intézmény Buda

pesten 1879:XXVIII.

Rendőrség Budapest fővárosi 1881. évi XXI; 1886:XV; 1887: V; 1889: XLVI.

Részletügylet 1883:XXXI. Részvénytársaságok stb. bebocsátásáról szóló 1878:XXII. t.-cz. módositása

1899:XXXIX.

Révfalupataház és Győrsziget képviselőválasztó-kerületi átkebelezése 1904. évi XXXVII.

Réz váltópénz 1881:VII; 1885:XII; 1891:XXII.

- szaporitása 1878: VI. Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársasággal a tiszolez vashegyi vasut kiépitésének mellőzésére stb. vonatk. kötött szerződés 1883:XXII. Robot kisajútitása 1848. évi erdélyi IV.

Román határon kicserélt határjelek költségei 1900: XIX.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

törvény módositása 1907: XVII. Só 1848. évi erdélyi XI. t.-cz.

Sójövedéki törvények 1868: XI; 1875. évi L. t.-cz.

Söradó 1868:XIX; 1875: XIX; 1899: XIX.

Söradópótlék 1899:XXIII.

Sör- és czukorfogyasztási adó 1898. évi XVII. t.-cz.

Sörfogyasztási adó 1881:IV; 1883: V;

1887:XLVII; 1891:XX; 1894:XXX. Spanyolország: kereskedelmi és hajó

zási szerződés 1871:XLIV; 1881: XVI; 1888: XXX; 1891: XLII; 1882: XXXI; 1893:XXXVIII; 1894: XXXV; inséges tengerészek segélyezése 1889: XXV; egyezmény találmányok és védjegyek oltalma iránt 1900: XXI.

Spizza községnek Dalmatiához csatolásáról 1879:XV.

[blocks in formation]

Svéd és Norvégországgal kötött kereskedelmi és hajózási szerződés 1874:XII; 1893: XXV.

védjegyek és Norvégországokkal a kölcsönös oltalma tárgyában kötött szerződés 1890:XVI.

Svéd-Norvég királysággal a köz. bün

tettesek kiadása tárgyában kötött államszerződés 1871: XXIV.

Szabadalma az 1882. évi bécsi nemzetközi villamossági kiállitáson kiállitandó tárgyaknak 1882: XXVII; 1883:XIII.

Szabadalma találmányoknak 1895. évi XXXVII.

Szabadalmi szerződés a németbirodalommal 1892: IV.

Szabadalmazott találmányok ideiglenes oltalma 1911: XI.

Szabad királyi városok 1848: XXIII. Szamosujvári gör. kath. püspökség 1868: XXXIX.

Szamosvölgyi vasut 1894:XIII.
Szarvasmarha-tenyésztés

1895 XLVII.

Szathmári káptalan hiteles hely 1836. évi XXIII.

Számvitel (állami) 1897:XX.
Szász egyetem 1876: XII.

Szászország és Ausztria közötti vasuti szerződésben foglalt vámmentességről 1871:XVII.

Szeged adómentessége 1880:XVIII. Szegeden épitendő állandó tiszai hid 1880:XXXIX.

-

laktanya 1880:XXX.

királyi biztos 1879:XX; 1880:XV. 1881:XXIX; 1882: V; 1884:IV.

kisajátítás 1879: XIX.

középitészeti tanács 1884:IV; 1894. évi II. t.-cz.

középitészeti tanács hatáskörének meghosszabbítása 1904: XII.

350

[blocks in formation]

tiszai állandó hid feljáróinak kiépitése 1882:XXI.

Szeged országgyülési képviselőválasztókerületeinek uj beosztása 1881. évi XXXVII.

területén kisajátitás 1882: XII. városának az árviz alkalmából. - nyujtott kedvezmények 1879:XXV; 1880:XVII; -1880:XIX; 1881: XXXV; 1882: VII; 1882:XXI: 1883: XXI; 1884:IV; 1889:XXXI; 1891. évi IX. Szegényjog kölcsönös biztositása iránt kötött szerzodések: Franciaországgal 1880:XIV; Belgiummal 1881: V; Olaszországgal 1883. évi XXXIX; Svájcz 1884:XXVI; Németbirodalom 1887:X; Luxemburg 1889: XXXVI. Személyes kereseti adó 1868: XXXIV;

[ocr errors]

1868: XXIV; 1869:XXI; 1870:LII; 1871:LIX; 1873:VIII; 1874. évi XXXVII; 1875:XLVIII.

XXXVII. t.-cz.; 1875:XLVIII. Szerb fejedelemséggel kötött postaszerződés 1869:XIII.

Szerbiából tengeri és köles vámmentes behozatala 1886:XXX.

Szerbiával kötött szerződések: vasuti egyezmény 1880:XXXV; kereskedelmi szerződés 1882: XXX; 1892: XIII; 1893:XX; hajózási szerződés 1882:XXXI; polgári ügyekben kölcsönösen nyujtandó jogsegély 1882: XXXII; hagyatéki eljárás, gyámság és gondnokság rendezése 1882: XXXIII; közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása 1882: XXXIV; consulsági egyezmény 1882 :XXXV; állategészségügyi egyezmény 1893. évi XXI. t.-cz.; 1910. julius 14-én kötött kereskedelmi szerződés 1911. évi II.

Szerzői jog 1884:XVI.

[ocr errors]

kölcsönös oltalma iránti szerződések: Ausztriával 1887 :IX; Olaszországgal 1891:III; Nagy-Britanniával 1894:X; Németországgal

1901: VI. Szeszadó 1868: XVI; 1875:XIX; 1875: XLVI; 1878: XXIV; 1884-XXI;

1888: XXIV; 1899:XX. Szeszadónak a fogyasztási terület részére való biztositása 1894:XV.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »