Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

1879: XLIII;

1904 XXXIII.

Ujonczbehivás az 1870. évre 1870. évi XLIII.

Ujonezjutalék 1867:IX; 1868: XXVII; 1869:XV; 1871:I; 1872:1; 1872: XXXIII; 1873:XXXVIII; 1874: XLIII; 1875: LIII; 1876: XL; 1877: XXIX; 1878: XXXIV; 1879:LXI; 1880:LXII; 1882:1; 1882:II; 1883: IV; 1884: III; 1885:I; 1886: II; 1887:I; 1887: XLVIII; 1889:XVII; 1889: XLII; 1890:XL; 1892:I; 1893:1; 1893: XXXV; 1895:I; 1895: LII; 1896: XXXVI; 1898:III; 1899: III; 1900: II; 1901:II; 1902:II; 1904: III: 1904: IX; 1906: V; 1903: VI; 1907: VIII; 1908: II; 1909: III; 1910 II; 1911: VIII; 1911: IX. Uj-Szeged egyesitése Szegeddel 1880. évi XVI. t.-cz.

Uradalmi járadékok megváltása 1870.

évi XXVI. t.-cz.

Urbéresek kártalanitása

erdélyi V. t.-cz.

Urbéri dézsma 1895:III.

1848. évi

kapcsolatból fenmaradt jog- és bir-
tokviszonyok rendezéséről 1871. évi
LIII. t.-cz.; 1877:XII.

kötésekről 1836: VIII.
nyiltparancs 1853 márczius 2.
örökváltságok megtéritése 1868. évi
XXXIII. t.-cz.
perről 1836:X.

rendezés következtében eladott er-
dők faállományából befolyó pénz

felhasználása 1884:XXVI. Urbéri szolgálatok megszüntetése 1848. évi IX. t.-cz.; 1848: XII; 1848. évi erdélyi IV. t.-cz.; 1848. évi erdélyi V. t.-cz.; 1848. évi erdélyi VI. t.-cz. törvények 1836: VI; 1836:X; 1850: XII; 1840: VII; 1840:XXX; 1840: XXXI; 1848:IX; 1848:X; 1848:XI; 1848:XII; 1848. évi erdélyi IV. t.-cz.; 1848. évi erdélyi V. t.-cz.; 1848. évi erdélyi VI. t.-cz.; 1877. évi XII. t.-cz.

Uruguayi köztársasággal kötött kereskedelmi és hajózási szerződés 1871. évi XLVII. t.-cz.

Uruguay-val kötött szerződés a közön

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

354

[blocks in formation]

Hajdusámsonnyirbátori h. é. vasutvonal 1911: IV.

Határőrvidéki vasutak 1887: XLVI. Határőrvidék területén épitendő

vasut 1877: XXVI; 1880:XLIII. Hatvan-miskolczi vasut 1868: XII. Holicsi vasut 1890: XV.

Hódmezővásárhely-makó-nagyszentmiklósi 1902: XX.

Jajnicitől Bugojnóig vezető vasut 1892: XXII.

Jászapáti-vámosgyörki 1910:XI. Kaposvár-barcsi 1904: XXX. Kaposvár-fonyódi 1895: XXVIII. Karansebes-hátszegi 1907 :XXXVII. Karcag-tiszafüredi 1895: XXVII. Kassa-hegyaljai vasut 1908: XI. Kassa-oderbergi

XXXVIII.

vasut 1879.

évi

[blocks in formation]

Kovácsházai-csabai 1899:X.
Körös-belovári 1904: XXV.
Lonjavölgyi 1896: XIII.
Losonczvidéki 1910:XIV.
Magyar északkeleti vasut

XIII; 1875:XLV; 1877: XVI; 1891. évi II.

Magyar északnyugoti vasut kiépitése 1780:XLI; 1879:XI; 1897: VI. Magyar gácsországi mozdonyvasut épitése 1869: VI.

vasut engedélyokmányának módositása 1873:XXIII; 1875:XL. Magyar keleti mozdonyvasut szárnyvonalai 1868: XLV.

vasut függő adósságainak rendezése 1874:I.

megvétele 1876:L.

részvényeinek beváltása 1878:

XI; 1879:XLI.

Magyar nyugoti mozdonyvasut kiépitése 1869: V.

Marosludas-besztercei vasut

XXXII.

[blocks in formation]

XXVI.

[blocks in formation]

gyarországi vonalainak megváltása Óbecse-ujvidék-titeli 1898:XXVI.

Össi-váradvelenczei 1906:XVI.

Pancsova-petrovoszellói 1895:LV.

Pápa-bánhidai 1902:III.
Pápa-csornai 1895:XXVI.

Párdány-zsombolyai 1895: VI.
Pécs-bátaszéki 1910:XV.

Pécs-mohácsi vasut visszaváltása 1873:XIV.

Pozsony-dunaszerdahelyi 1904:

1884:

XXIX.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »