Images de page
PDF
ePub

THE

Ι Ν S PI R Α Τ Ι Ο Ν

OT

HOLY SCRIPTURE,

ITS NATURE AND PROOF:

EIGHT DISCOURSES,

PREACHED BEFORE THE UNIVERSITY OF DUBLIS.

BY

WILLIAM LEE, M.A.,

FELLOW AND TUTOR OF TRINITY COLLEGE.

"Έστι γαρ εν τοις των Γραφών ρήμασιν Ο ΚΥΡΙΟΣ.

S. ATILANAGIUS, Ad Marcellin,

NEW YORK:
ROBERT CARTER & BROTHERS,

No. 530 BROADWAY.

1876.

« PrécédentContinuer »