Images de page
PDF
ePub
[graphic]
[graphic]

hozza, amennyiben pedig a akadályozzák, az ügy érde

A törvényszék az ut vagy megváltoztatja a járá meghatározott semmiségi dik bekezdése szerint, vég dése esetében a 423, S. el: bály alkalmazásával jár el

Ha a járásbiróság c
itélt, mely hatáskörét meg
a járásbiróság itéletét megs
hatásköre megengedi, a té
látja, s a vád vagy védele

,
ges: a XV. fejezetben sza
zésével elsőfokú itéletet ho
ügyet az illetékes biróság!

egyes vizsgálati cselekmén

551

Mind az 550. S., mind teiben a végzés, illetőleg 387. és 424. S-ban foglalt székre is kötelezők.

Törvényszéknek, mint
zése ellen felfolyamodás n

Felebbezett ügyben ke
ha az elbirálás tárgya mir
szerint csak kihágás, vagy
tethető vétség volt, csak a
nálható perorvoslatnak (44

Szabadságvesztéssel bi

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

ig alaki okok te
érdemében ité

utóbbi esetle Daibs
járásbiróság iné
ségi ok esetében i

végre a 104
S. első bekezdne
jár el.
jság oly bünres
ét meghaladja, a
ét megsemmisiti:
edi, a tényállást te
y védelem új elite
etben szabálvoznete
itéletet hozhat

. Et es birósághoz tezisi

cselekményeket tart

[blocks in formation]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« PrécédentContinuer »