Images de page
PDF
ePub

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA.

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus vagy edictum.

Art, art.

B. T. L. =

Articulus.

Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851. B. T. L. 49 1851. évi Birodalmi Törvénylap 49. szám).

Comp. P. T. a. = Compilatæ Constitutiones Pars, Titulus, articulus.

CS.

Cz., cz.

Decr.

Hk.

= császári.

Czim.

= Decretum.

= Werbőczy István Hármaskönyve. (Hk. I. 1. = I. Rész 1. czim.) Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok.

[blocks in formation]

kor. e. kor. u.

min.

=

A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek.

A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. miniszter, miniszteri.

Ny. p., par. Császári nyilt parancs.

R. G. Bl. = Az osztrák «Reichsgesetzblatt» (hivatalos törvény- és rendeletgyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64. 1878. Reichsgesetzblatt 64. szám. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 = 1869. évi Rendeletek Tára 89. lap).

rend. szab.

T., Tit. urb.

[blocks in formation]

Titulus.

= urbéri.

V. Ô. = Vesd össze (Pl. v. ö. 1875: XX. t. cz. 20. §. = vesd össze az 1875: XX. törvényczikk 20. §-ával); v. ö. 20. §. = vesd össze az illető t. czikk 20. §-ával.

AZ 1608-1657. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

IDŐRENDBELI MUTATÓJA.

INDEX CHRONOLOGICUM DECRETORUM

A. 1608-1657.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »