Images de page
PDF
ePub

STACKS

LIBRARY

1608-1657. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

Magyar Törvénytár, 1608-1657.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

E KÖTET TARTALMÁNAK MUTATÓJA.

Lap

Rövidítések magyarázata

Az 1608-1657. évi törvényczikkek időrendbeli mutatója
II. Mátyás alatt alkotott törvényezikkek (1608-1619)
II. Ferdinand alatt alkotott törvények (1619-1637)

III. Ferdinand alatt alkotott törvényczikkek (1637—1657)

VII

IX

5

169

359

« PrécédentContinuer »