Images de page
PDF
ePub

STACKS

LIBRARY

1608-1657. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

Magyar Törvénytár. 1608-1657.

a

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

E KÖTET TARTALMÁNAK MUTATÓJA.

Rövidítések magyarázata

Az 1608-1657. évi törvényczikkek időrendbeli mutatója
II. Mátyás alatt alkotott törvényczikkek (1608–1619)
II. Ferdinand alatt alkotott törvények (1619–1637)

III. Ferdinand alatt alkotott törvényezikkek (1637-1657)

Lap

VII

IX

5

169

359

« PrécédentContinuer »