Associations féminines et Catholicisme: XIXe-XXe siècle

Couverture
Editions de l'Atelier, 1990 - 211 pages
Boek over de rol die Franse vrouwen in de negentiende en de twintigste eeuw gespeeld hebben in de katholieke sociale strijd, onder andere bij het doorvoeren van onderwijshervormingen. Ook aandacht voor de wijze waarop katholieke vrouwen zich steeds meer gingen onttrekken aan de onderdrukkende invloed van de geestelijkheid en zich autonomer opstelden (o.a. als lekenlesgeeftsters) en ook eigen vrouwenbewegingen oprichtten. Deze verenigingen streden voor het recht op kinderbijslag, zwangerschapsverlof, een Sociaal Zekerheidsstelsel, verbod op kinderarbeid, enz.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Préface
7
De linvisibilité
13
Chapitre L ÉMERGENCE
29
LE CATHOLICISME SOCIAL AU FÉMININ
65
CONCURRENCE ET INNOVATIONS
103
LUNION FAMILIALE DE CHARONNE
129
LA RÉSIDENCE SOCIALE
169
Droits d'auteur

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques