Images de page
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

INHOUD.

en

Artikelen:

Bladz. Dr. H. Bolkestein: Het nieuwe ,,Academisch Statuut"

de geschiedenis

238 Dr. H. Brugmans: De gedenkschriften van keizerin Eugénie 289 Dr. O. Cartellieri: Ritterspiele am Hofe Karls des Kühnen von Burgund (1468)

15 Dr. J. G. van Dillen: De economische verklaring van het moderne Imperialisme

199 Dr. M. Engers: Grieken en Egyptenaren in Egypte onder de Ptolemaeën

31 Dr. J. J. Salverda de Grave: Dante en de vreemde vorsten van zijn tijd

145 Dr. Th. L. Haitjema: De briefwisseling tusschen Augustinus en Hieronymus

159 Fr. de Witt Hubert: De belegering van Charleroi in 1693

227 K. F. H. de Kroon: Struensee en koningin Mathilde

343 Dr. G. Snijder: Een nieuw boek over Delphi

334 Dr. A. A. van Schelven: Zuid-Nederlandsche schoolmeesters schoolvrouwen in Noord-Nederland

80 Dr. J. Severijn: Tagore

309 Dr. J. S. Theissen: Een paar Groningers als studenten te Leiden in 1720_-1722

45 Dr. N. B. Tenhaeff: De auteur van het Utrechtsche kroniekje (1481--1483)

328 Dr. W. S. Unger: De regeering van Middelburg in de Middeleeuwen 1

en

Literatuur overzicht. B. Sanchez Alonso: Fuentes de la historia espanola. (M. G. de Boer) 95 Alice H. Ashley: The Alimenta of Nerva and his Successors. Engl. Hist. Review 1921. (W. A. Kosten) ....

257 G. von Below: Probleme der Wirtschaftsgeschichte. (J. G. van Dillen) .........

85 A. S. de Blécourt en N. Japikse: Klein Plakaatboek van Nederland.

(M. G. de Boer) P. C. J. A. Boeles: Het bronzen tijdperk in Gelderland en Friesland. Gids 1920. (H. A. Enno v. Gelder)

89 Sixte de Bourbon: L'Offre de paix séparée à l'Autriche. (R. Herman Cohen)

283 K. Brandi: Erbrecht und Wahlrecht. Hist. Zeitschrift. XXVII. (N. B. Tenhaeff)

110

94 Bladz. H. Brugmans en G. W. Kernkamp: Algemeene Geschiedenis, 2e druk

III. Nieuwe Geschiedenis door H. Brugmans. (H. A. Enno
van Gelder)

250
C. P. Burger: De Poolreizen van 15951596. (M. G. de Boer) 122
W. H. Burgess: John Robinson, the pastor of the Pilgrim Fathers.
A study of his life and times. (A. Eekhof)

127 W. Capelle: Die griechische Erdkunde und Poseidonios. Neue Jahrb. 1920. (P. Herfst)

100 T. O' Cianáin: The flight of the Earls. (A. G. van Hamel)

124 W. L. C. Coenen: Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke

verhoudingen van de zestiende-eeuwsche Doopers. (H. A.
Enno van Gelder)

118 M. Courtecuisse: La manufacture de draps fins Vanrobais aux XVlle et XVIIIe siècles. (Z. W. Sneller)

273 S. Cuperus: Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. (J. Severijn)

275 Dante Alighieri 1321–1921. Omaggio dell'Olanda. (J. J. Salverda de Grave)

377 G. Das: Foppe van Aitzema. (H. A. Enno van Gelder)

271 G. Davies: Macpherson and the Naire papers. (N. B. Tenhaeff) 272 A. Dieudonné: Les poids du Moyen Age et la numismatique. Le Moyen Age 1920. (N. B. Tenhaeff)

111 P. J. Dobbelaar: Statistische opgaven van de in- en uitgevoerde

granen in de Maashavens gedurende de 2e helft der 18e eeuw.
Econ. Hist. Jaarboek VI. 1920. (L. van Nierop)

277 Ed. Driault: La Renaissance de l'Hellenisme. (R. Herman Cohen) 420 A. Eekhof: Drie onbekende dokumenten betreffende de Pilgrim

Fathers in Holland. Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis XVI.
(J. Severijn)

279 W. Erben: Betrachtungen zu der italienischen Kriegstätigkeit der Schweizer. Hist. Zeitschrift 1921. (N. B. Tenhaeff)

402 L. v. d. Essen: Contribution à l'histoire du port d'Anvers et du

commerce d'exportation des Pays-Bas vers l'Espagne et le
Portugal à l'époque de Charles-Quint (1553-1554). Bulletin

de l'Ac. Royale d'Archéol. de Belgique. 1921. (Z. W. Sneller) 266 Paul Frédéricq: Artikelen over de praktische oefeningen aan de Duitsche Universiteiten. (H. Bolkestein)

247 A. Frey-Schlesinger: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der

habsburgischen Post im 16. Jahrhundert. Vierteljahrschr. für

Sozial- und Wirtschaftgesch. 1920. (H. A. Enno van Gelder) 265 K. Frölich: Zur Kritik der Nachrichten über den älteren Bergbau

am Rammelsberge bei Goslar. Archiv für Urk. forschung.
1921. (N. B. Tenhaeff)

111 P. Geigenmüller: Plutarchs Stellung zur Religion und Philosophie seiner Zeit. Neue Jahrb. 1921. (W. A. Kosten)

395 M. Gelzer: Die Entstehung der römischen Nobilität. Hist. Zeitschrift. Bd. 27. (H. A. Enno van Gelder)

257

« PrécédentContinuer »