Images de page
PDF
ePub

Bladz. G. von Below: Soziologie als Lehrfach. (J. G. van Dillen) ....... 180 L. Bernhard: Was wird aus dem Völkerbund? (J. G. van Dillen). 107 M. G. de Boer: Amsterdamsche veemcontracten. Econ.-hist. Jaarboek IV. (R. B. de Jong)

R. Boschan: Der Streit um die Freiheit der Meere im Zeitalter des
Hugo Grotius. (N. B. Tenhaeff)

95

100

295

F. Blauwkuip: De taalbesluiten van koning Willem I. (M. G. de Boer) 185
P. J. Blok: Oranje en de Unie van Utrecht. Bijdr. voor Vaderl.
Gesch. en Oudheidk., Ve Reeks, deel VII. (M. G. de Boer)
P. J. Blok: Willem de Eerste, prins van Oranje, I en II.
Enno van Gelder)

......

(H. A.
96 en 412

S. van Brakel: Bescheiden over den slavenhandel der West-Indische Compagnie. Econ.-hist. Jaarboek IV. (R. B. de Jong)... 94 P. Braun: Le département de la Meurthe à la fin de la monarchie de Juillet. Révolution de 1848. (M. G. de Boer)

103

H. Brugmans: Don Carlos. Onze Eeuw 1920. (H. A. Enno van
Gelder)

294

K. Bücher: Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Aufsätze. Zweite Sammlung. (B. H. Drilsma)

398

G. N. Clark: Artikel over de Nederlandsch-Engelsche onderhande-
lingen in 1689. Engl. hist. review, 1920. (N. B. Tenhaeff)
F. C. Dominicus: Huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-
Afrikaner in de eerste helft van de achttiende eeuw. (N. B.
Tenhaeff)

414

J. G. van Dillen: Stukken betreffende den termijnhandel in graan in de laatste jaren der 17de eeuw. Econ.-hist. Jaarboek IV. (R. B. de Jong)

E. J. Dijksterhuis: Galilei en zijn strijd voor de leer van Coppernicus. De Gids 1920. (H. A. Enno van Gelder)

...

100

94

294

G. A. Egbers: Select constitutional documents, illustrating South
African history, 1795-1910. (W. H. de Savornin Lohman) 419
Joh. E. Elias: Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog.
(W. S. Unger)

H. A. Enno van Gelder: Zestiende-eeuwsche onverdraagzaamheid,
sociologisch beschouwd. Nieuw Theologisch Tijdschrift IX.
(J. Severijn)

296

90

H. A. Enno van Gelder: Humanisten en Libertijnen; Erasmus en Hooft. Nederl. Archief voor Kerkgesch. 1920. (J. Severijn) 413 Keizerin Eugénie: Mijne Gedenkschriften. (M. G. de Boer) ...... 189 G. Evans: Artikel over de tractementen van Engelsche staatssecretarissen in de 17e eeuw. Engl. hist. review, 1920. (N. B. Tenhaeff)

414

V

Bladz.

F. Friedrich: Versuch über die Perioden der Ideengeschichte der Neuzeit und ihr Verhältnis zur Gegenwart. Hist. Zeitschrift 1920. (H. A. Enno van Gelder)

E. Fueter: Geschichte des europäischen Staaten-systems von 1492-1559. (H. A. Enno van Gelder)

182

:.... 291

J. Geffcken: Religionsgeschichtliches in der Historia Augusta.
Hermes 1920. (P. Herfst)

404

J. Geffcken: Stimmungen im untergehendem West-Römerreich. Neue
Jahrbücher 1920. (P. Herfst)

290

S. Grossmann: Ferdinand Lassalle. (R. B. de Jong)

E. Gewin: In den Réveilkring. (J. Severijn)

S. P. Haak: Willem Lodewijk's aandeel aan de offensiefplannen van 1590. Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. Ve Reeks, deel VII. (M. G. de Boer)

422.

421

296

J. Hasebroek: Artikel over het bankwezen in de Oudheid. Hermes 1920, II. (P. Herfst)

184

B. Heymans: De Renaissance in Italië gedurende de 15de eeuw, benevens levensschets van Da Vinci. (N. B. Tenhaeff)

409

E. Hohl: Ueber den Ursprung der Historia Augusta. Hermes 1920. (P. Herfst

J. Huizinga: Herfsttij der Middeleeuwen. (N. B. Tenhaeff)
F. M. Jaeger: Over Johan Joachim Becher en zijne relaties met de
Nederlanden. Econ.-hist. Jaarboek V. (H. A. Enno van Gelder) 97

405

408

P. Kampffmeyer: Arbeiterbewegung und Sozial-demokratie. (R. B. de Jong)

299

B. Keulen: De Pericle pacificatore. Mnemosyne 1920. (P. Herfst) 289 K. Kohne: Studien zur Geschichte des blauen Montags. Zeitschift f. Sozialwissenschaft XI. (H. A. Enno van Gelder) 191 G. Mayer: Friedrich Engels. Eine biographie. (J. G. van Dillen) ... 301 Ph. Lauzum: George Sand en Gascogne. (M. G. de Boer) ..... W. J. Leyds: Het insluiten der Boeren-republieken. (N. B. Tenhaeff)

103

101

、 L. Lewinsohn: Die Revolution an der Westfront. (J. G. van Dillen) 109 Meinecke: Bespreking van Hiltebrandt: Das europäische Verhängnisz. Hist. Zeitschrift 1920. (M. G. de Boer)

106

J. J. B. Mulder: Quaestiones nonnullae ad Atheniensium matrimonia
vitamque conjugalem pertinentes. (H. Bolkestein)
H. Nachod: Bemerkungen zu Spenglers,,Untergang des Abend-
landes". Neue Jahrbücher 1920. (P. Herfst)

287

403

Bladz.

A. Noë: De handel van Noord-Nederland op Engeland in de dertiende eeuw. (W. S. Unger)

R. L. Poole: Artikel over professoren te Parijs en te Chartres in de eerste helft van de 12de eeuw. Engl. hist. review 1920. (N. B. Tenhaeff)

88

407

N. W. Posthumus: Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de 19e eeuw, I. (L. van Nierop) 422 N. W. Posthumus: Uit de voorgeschiedenis van de wetgeving tegen den kinderarbeid in Nederland. (J. G. van Dillen)

98

S. Polak: Beknopte geschiedenis der Staathuishoudkunde. (B. H.
Drilsma)

281

R. Pimienta: La propagande Bonapartiste en 1848. Révolution de 1848. (M. G. de Boer)

187

......

F. Pringsheim: Zum römischen Bankwesen. (J. G. van Dillen)
R. R. Reid: Barony and Thanage. Engl. hist. review, 1920, (N. B.
Tenhaeff)

402

407

K. J. Riemens: Esquisse historique de l'enseignement du Français en Hollande du XVIe an XIXe siècle. (H. A. Enno van Gelder) 92 M. Ritter: Artikel over het uitbreken van den oorlog. Hist. Zeitschrift 1920. (M. G. de Boer)

105

J. H. Round: Artikel over de oudere sheriffs van Norfolk. Engl. hist. review, 1920. (N. B. Tenhaeff) ....

407

F. Runkel: Die deutsche Revolution. (J. G. van Dillen)

108

J. Ruinen: De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland. (W. S. Unger)

38

H. Schäfer: Tageblattbücher eines rheinischen Sozialisten. (J. G. van Dillen)

109

E. Scheiding: Das erste Jahr der deutschen Revolution. (J. G. van Dillen)

108

G. A. S. Snijder: De forma matris cum infante sedentis apud antiquos. (H. Bolkestein)

285

H. Spender: General Botha, the career and the man. (N. B. Tenhaeff) 103 S. R. Steinmetz: De nationaliteiten in Europa. I. Zuid- en Oost-, Europa. (J. G. van Dillen)

279

A. Sternheim: Volkerenbond en wereldvrede. (J. G. van Dillen) 107 P. Vacher: Le bicentenaire de la mort de Charles XII. Revue histo\rique 1920. (M. G. de Boer)

298

VII

Bladz.

Correspondentie en Mededeelingen:

De onderwerpen voor de opstellen bij het examen M.O. geschiede

nis in het jaar 1919

De,,Société de l'histoire de la révolution de 1848"

Het ontstaan van de Gedenkschriften van keizerin Eugénie

.... 110

111

303

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »