Images de page
PDF
ePub

TIJDSCHRIFT VOOR
GESCHIEDENIS

ONDER REDACTIE VAN

Dr. M. G. DE BOER, Prof. Dr. H. BOLKESTEIN,
Dr. J. G. VAN DILLEN, Dr. H. A. ENNO
VAN GELDER EN Dr. N. B. TENHAEFF.

[merged small][graphic][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

INHOUD.

Artikelen:

Bladz. Dr. M. G. de Boer: Een Ommelander Jonker in de zeventiende eeuw 44 Th. A. Boeree: Het verraad van hopman Maarten Schets; een mislukte aanslag op Gouda in 1572

195 Prof. dr. H. Brugmans: Ubbo Emmius en zijn correspondentie 289 R. Herman Cohen: Het laatste werk van lord Bryce

220 Dr. D. Th. Enklaar: De verovering van het Merwede-gebied door graaf Dirk III in 1017

189 Prof. dr. P. Geyl: De klein-Nederlandsche traditie in onze historiographie

24 Dr. J. C. de Haan: Over Troeltsch' historisme

73 Mr. Dr. P. van Heynsbergen: Oorsprong en opkomst van het inquisitoire strafproces

308 Th. L. Löhnis: Twee memories van Roentgen

339 Dr. H. A. Naber: Drebbel

73 Dr. C. Serrurier: Nieuwe literatuur over Pascal

229 Dr. N. B. Tenhaeff: Magister Johannes

1 Prof. dr. H. Wagenvoort: Het cultureel program van keizer Augustus 161

Literatuur overzicht.

Gelder)

1. Algemeene werken: 0. Braun: Geschichtsphilosophie. (D. Th. Enklaar)

236 Joh.

E. Elias: Geschiedenis van het Amsterdamsche regenten-
Patriciaat. (J. G. van Dillen)

351 M. Esslinger: Leibniz als Geschichtsphilosoph. (H. A. Enno van

347 Economisch-historisch Jaarboek IX

359 V. Gitermann: Die Geschichtsphilosophischen Anschauungen Bismarcks. Archiv, f. Sozialwiss. (M. G. de Boer).

238 Fide Haan: Oud-Batavia. (J. F. L. de Balbian Verster)

241 K. O. P. Hartmann: De ontwikkeling der bouwkunst.

(W. van der

234 F. Hartung: Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. (H. Brugmans)

90 H. F. Helmolt: Leopold Rankes Leben und Wirken. (H. A. Enno van Gelder)

359 H. van Houtte: L'origine de la frontière linguistique en Belgique. Revue de phil. et d'hist. belge. (M. G. de Boer)

358

Pluym)

Bladz. J. Huizinga: Van Instituut tot Akademie. (H. A. Enno van Gelder) 101 E. H. Korevaar-Hesseling: Kunstgeschiedenis. (N. B. Tenhaeff) 94 R. Kötschke: Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zur 17. Jahrhundert. (H. A. Enno van Gelder)

93 Á. Meister: Grundzüge der historischen Methode. (D. Th. Enklaar) 236 A. Meister: Deutsche Verfassungsgeschichte von den Anfängen bis ins 15. Jahrhundert. (H. Brugmans)

90 H. Pirenne: Notice sur Godefroid Kurth. (M. G. de Boer)

240 Fl. Prims: Geschiedenis van het Antwerpsche turfdragersambacht. (M. G. de Boer)

346 F. Pijper: Beknopt handboek tot de geschiedenis van het Christendom. (H. A. Enno van Gelder)

349 Rotterdamsch Jaarboekje 1924. (M. G. de Boer)

242 J. Richter: Die Religionen der Völker. (H. A. Enno van Gelder) 348 E. von Sallwürck: Geschichte als Kulturwissenschaft. (H. A. Enno van Gelder)

347 A. A. van Schelven: Historische randglossen bij Shakespeares Macbeth. (H. A. Enno van Gelder)

100 H. Sieveking: Grundzüge der neueren Wirtschaftsgeschichte vom 17.

Jahrhundert bis zur Gegenwart. (H. A. Enno van Gelder) 97 W. S. Unger: Oude huizen te Middelburg. (J. G. van Dillen)

102 M. Weber: Wirtschaftsgeschichte. Abrisz der universalen Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. (J. G. van Dillen)

233 W. H. Woodward: An Outline History of the British Empire. (J. G. van Dillen)

357 Nederlandsche steden in de 16de eeuw. Plattegronden van Jacob

van Deventer, uitgegeven met inleiding van R. Fruin. (W. S.
Unger)

354

II. Oudheid:

Th. Birt: Romeinsche karakterbeelden. (H. Bolkestein)

248 P. A. A. Boeser: Transkription und Uebersetzung des Papyrus Insinger. (H. Bolkestein)

104 Dittenberger: Sylloge Inscriptionum Graecarum. (H. Bolkestein) 243 A. Erman: Eine ägyptische Quelle der Sprüche Salomons. (H. Bol

kestein) W. Gelesnoff: Die ökonomische Gedankenwelt des Aristoteles. Archiv f. Sozialwiss. (H. A. Enno van Gelder)

106 J. J. E. Hondius: Supplementum epigraphicum graecum.

(H. Bolkestein)

245 D. Loenen: Het conservatief-aristokratisch karakter van Plato's staatsleer. (H. Bolkestein)

105 Ed. Meyer: Kleine Schriften, 1 u. II. (H. Bolkestein)

361 Pohlenz: Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit. (H. Bolkestein)

363 Rosenberg: Geschichte der römischen Republik. (H. Bolkestein) 246 Rosenberg: Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte. (H. Bolkestein)

246

V

Bladz.

III.

Middeleeuwen:

C. D. J. Brandt: Bijdrage tot de kritiek van Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw. (N. B. Tenhaeff)

250

J. W. Berkelbach van der Sprenkel: Geschiedenis van het bisdom
Utrecht van 1281-1305. (N. B. Tenhaeff)

250

E. Goodenough: The Theology of Justin Martyr. (Lucassen)
J. Calmette: La société féodale. (N. B. Tenhaeff)
jos. Calbrecht: De oorsprong der Sinte Peetermannen.

250

372

(N. B.

Tenhaeff)

372

J. Cornelissen: Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15de eeuw. (W. S. Unger)

113

D. Th. Enklaar: Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondië. (N. B. Tenhaeff).

Hansische Volksbücher. (W. S. Unger)

250

380

365

K. Hampe: Mittelalterliche Geschichte. (N. B. Tenhaeff)
A. Hessel: Odo von Cluni und das französische Kulturproblem im
früheren Mittelalter. Hist. Zschr. (D. Th. Enklaar) .... 370
M. J. Friedländer: Die altniederländische Malerei. Die van Eyck.
Petrus Christus. (F. en M. Hudig)

.........

368

G. Gorris: Kruistochten en lijfeigenschap. Hist. Tijdschr. (J. B.
Manger Jr.)

370

F. Gilles de la Tourette: l'Orient et les peintres de Venise. (F. en M.
Hudig)

366

L. Gross: Zwei unbekaunte Register des Mainzer Rheinzolls. Vier-
teljahrsch. f. Sozial- u. Wirtsch.gesch. (W. S. Unger)
E. Rijpma: De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600.
(M. G. de Boer)

126

256

O. de Smedt: De Engelsche handel te Antwerpen van 1305-1515.
Bijdr. Gesch. (H. J. Smit)

376

Al. Schulte: Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. (N. B.
Tenhaeff)

372

W. S. Unger: Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, I. (I. H. Gosses)

108

G. Volpe: Movimenti religiosi et sette ereticali nella società mediaevale italiana. (J. C. de Haan)

112

IV. Nieuwe Geschiedenis:

H. Böhmer: Urkunden zur Geschichte des Bauernkrieges und der
Wiedertäufer. (H. A. Enno van Gelder) ......

347

H. Brugmans: Briefwechsel des Ubbo Emmius. Bd. II. (H. A.
Enno van Gelder) ....

260

E. C. G. Brünner: Import en transport van wijnen in Holland vóór 1600. Jaarboek Ver. Wijnhandelaars. (W. S. Unger)

125

M. H. Cohen: Spinoza en de geneeskunde. (J. S. da Silva Rosa) 268 G. Constant: La légation du cardinal Morone prés l'empereur et le concile de Trente. (H. A. Enno van Gelder)

118

G. N. Clark: The Dutch Alliance and the War against French Trade (1688). (M. G. de Boer)

270

« PrécédentContinuer »