Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

sumus.

[ocr errors]
[ocr errors]

conjunxerint ambitus, his quidem, quae brevioris sunt ævi, breviores; contrariis vero, contrarios. » Igitur, Astio duce , quem Bekker quoque nuper secutus est, pro vulg. exósns zúzhews The proo pēs, hæc scripsimus , quæ vix differunt ob iotacismum, et aptiora videntur, si quid, ut Serranus ait, divinare pos

P. 380."Esi gelo uévysvunto.... Hæc mitto , et moneo studiosos juvenes, ut idem faciant; nisi fortè scrutari velint numerum Platonicum , cujus hoc specimen dedi , ne quid e doctrina illa defuisse videatur.

Tivo è iounen uév.... Hujus loci alia etiam afertur lectio: riv de iconnin per of, reporóun . Stephanus. Servavi ego τη προμήκει, μερίδι scilicet. Νam quis audeat vel unam litteram movere in his tenebris ? Bekker item servavit; sed habet deinde, πεμπάδος.

Ρ. 382. ημών πρώτον άρξονται αμελεϊν, « Nos primum incipient negligere. » Nempe Musas , qua loquuntur. Ita mox, τα Ησιόδε τε και τα παρ' ημίν γένη, non παρ' υμίν, ut cod. reg. , quem tamen Bekker maluit sequi. τους δε πρίν φυλαττομένες.... Maxima compositionis

" licentia, atque eadem elegans, et accommodata Musarum apelsię. Sensus autem is est, qui fuisset scribenti: tous d'è top. φυλαττ.... oικέτας έχειν, πολέμι τε και φυλακής αυτών επιμελεμένες. Αstius, dum pro αυτοί legere vult αυτούς , non sapit . ,

, hanc styli atticam negligentiam.

ATLANTIS. P. 38/4. "Axxe Or.... Scholiastes in h. I. : Toūto παροιμιώδες εςιν εφ' ών εκκαλέσασθαι βελόμεθα τον ακούοντα, ίσον όν τώ, Δέχε δή τα άξια ακοής. Ruhnken. , p. 200. - λόγα μάλα μεν αποτόμε.Verbum id, pro ατόπη, retinuimus e priscis editionibus, atque inter has, Parisiensi, ap. Tiletanum, 1542. Serranus quoque, ut qui verterit, durum rigidumque sermonem, id est, qui difficilè flectatur ad fidem. Imò et revocavit J. A. Fabricius, in dimidia Timai editione ad calcem Hippolyti sui. Bekker, ατόπη.

ημίν Δρωπίδα του προπαππε.... Scilicet του προπάππε ήμών, solito idiotismo, de quo videndus v. cl. Boissonad. ad Inscript. Actiac. in Epist. Holstenii, p. 421. Frustra laborat in his Stephanus

cs aneuunuóvevav após ruās.... Conjicit Paehse, Syllog. lectt., p. 394, Ficinum legisse æůsos após viuās, quum verterit .

7

e

[ocr errors]
[ocr errors]

"

« Ut ipse nobis senex postea referebat. » No, quod quidam docti volunt, Platonem e Ficino refingere.

Ρ. 386. των ποιητών πάντων ελευθεριώτατον. Iamblichus monuerat hoc verbo indicari το απόλυτου του νου, και το αδέσποτον της αρετής του Σόλωνος , και το σεμνόν, και το υπέροχον πάντα τα άλλα. Ρroclus, in Τim., p. 29.

περί και κατά κορυφήν σχ. In angulum, bifarium. Σαϊτικός.... youós. « Præfecturas oppidorum, quas nomos vocant. » Plin., Ν. Ηist., V, 9. Ο μεν ούν νομός, από του νενεμήσθαι την γην αυτούς, έσχε την επωνυμίαν· ούτω γαρ εκάλεν Αιγύπτιοιτάς διαιρέσεις τας κατά τα μεγάλα της Αιγύπτε μέρη. Ρroclus, ib., p. 30. Errat mirificè Chalcidius vertens : « Civitas magna, quam regit mos vetus, lex Saïtica nuncupatus. » Credas hæc Serrani esse. Idem Chalc. habet postea Neuth; Proclus, Νηϊθάς.

οι της πόλεως θεός αρχ. Rectiis fortasse scribetur ή quam oi. Stephanus. Nihil jubet. Proclus, ois. Bekker recepit, more suo Proclum exscribendi.

Ρ. 388. Πώς τι τούτο λέγεις; Duplicem esse interrogationem puto, ut ita legatur, Πώς ; τί τούτο λέγεις; Steph.

των περί γην... παράλλαξις... Ιd est, η ασυμμετρία των εν χη προς τα ούρανία , Ρrocl., p. 35. .

P. 39ο. Τα δε παρ' υμίν και τοις άλλοις... « At res vestre et aliorum a brevi tempore instructæ semper sunt litteris et omnibus queis urbes indigent; et rursus, constitutis annis, veluti morbus ingruit illata eis illuvies a cælo, et ex vobis re linquere solet illitteratos ac Musarum rudes. » Rectissimè Proclus , p. 39: 'Εκ γάρ του κατακλυσμού βεκόλες έφατο λείπεσθαι και νομείς, απόλλυσθαι δε τους εν πόλεσιν· αγράμματοι ούν οι λειπόμενοι και άμεσοι.

Τα γούν νυν δή γενεαλογ... Vulgo, περί των παρ' υμίν ε διήλθες παίδων, βραχύ τι.... Unde Serranus : « Ac proinde illa, quæ e vestræ illius puerilis historiæ notis recensuisti modò.... » Ego aliter interpunxi, Proclum, Chalcidium et Ficnum secutus. Stephanus silet. Video nunc Bekkero idem, ac mihi, placuisse.

P. 392. Το δ' ακριβές.... διέξιμεν.... Futuro sensu, quemadmodum multi docent multis exemplis. Diodor. Sicul.. I, 9, et 42; ΙΙ, 6. Sic Protagor, in fine, και περί τούτων δε

9, είσαύθις, όταν βούλη, διέξιμεν. Sic et Εuripid. Rihesus, 45ο,

[ocr errors]

7

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Πρός οίκον είμι, Αυη είσομαι; Alcest. , 73, κάτεισιν εις "Αδε bours, non xation; Aristoph. Plut., 70, "Atelje, non års2evoquel. Cf. Vauvill. in Soph. Aj., v. 504.

ΡΕτι ή της

P. 394. "Eredi, tis on ligiws.... « Insuper et habitus armaturæ eorumdem est clypeorum et jaculorum.... » Vel ex iisdem clypeis et jaculis. NÆgyptum autem , antiquo more, Asiæ adscribit: nam duæ tantum quibusdam mundi partes, ut Isocrati, Panegyr, c. 48. Cujus fortè rei ignoratio in causa Chalcidio fuit, cur verba, te pūTOL TWv nepi the Asias, omnino non verteret. Multa hîc Proclus, in Tim., p. 48, c. xiyopizās, qui mos fuit illorum temporum.

πάντα κτησάμενος. Legitur etiam πάντα κατάφησαμενος, quam lectionem erutam e Comment. Procli, p. 49, recte probat Stephanus. At non rectè interpunctione suả jungit άπαντα cum εξανευρών, structuram excogitans duram nimis et perplexam.

την εύκρασίας των ωρών. Vulgo των ορών, unde Serranus ineptè, ut solet : montium commodam opportunamque temperiem. « Illud ispor, jam ab aliis comprobatum, auctoritate nititur Procli et Ficini. » Bockh, in Minoem et Leg., p. 112. Sic et ego, vi rerum coactus, emendaveram, nondum inspecto libro doctissimi viri, nec ipsius Stephani commentario. Idem, ex Proclo, p. 51, Chalcidio et Ficino, suadet legere Tipo qepeçares, quod nunc primùm recepimus. Utrumque fecit et Bekker in Platone suo.

P. 396. quivetar heutv.... « Portûs instar, angustum quemdam ingressum habentis, » Pravè et quasi aliud vertens Chalcidius : « Fretum angusto quodam littore, in quo

etiam nunc veteris portûs apparent vestigia, dividitur a continenti. »

0x20woow. Proclus , xa12.06ccola. Idem verba hæc, Eůψυχία και τέχναις όσαι κατά πόλεμον, ingeniose refert ad superiora : Ταυτόν εςι το Αθηναϊκός: διά μέν γάρ της ευψυχίας μιμούνται το φιλόσοφον αυτής, διά δε των πολεμικών τεχνών, το φιλοπόλεμον.

το τε παρ' υμών μάχιμον πάν.... In margine Stephani, cx Proclo, scriptum etiam trap'úpiv, atque infra , xźpta Berxéos. G. J. Vossius, de Natur. art., III, 43, legendum censet xTaßpuxéws. Cod. reg. 1807, zápta Babéos, quod accepit Bekker; sed ms. in margine vulgatam lect. tuetur.

- Hactenus grammatica enarratio, quam levem esse et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ferè nullam pænitet pigetque. At si totam aliquando Platonis editionem adornare Deus nobis atque homines annuissent, fortè , pluribus investigatis atque erutis e regio thesauro lectionibus, universoque apposito critices penu, surrexisset opus vel externis, iisque doctissimis, divini viri editoribus ( invidia verbo absit) haud ignorandum. Nunc , quod potuimus nos, dedimus : feliciores quantulacumque nostrà curâ fruantur , si quid in hac fruendum sit, et majorem laudem, non invito fato , sibi superstitem relinquant.

1

FINIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »