Images de page
PDF
ePub

STANFORD

1882–1883. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

UNIVERSITY

OCT 1978

STACKS

LIBRARY

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

TARTALOM

1882-1883.

A betürendes tárgymutatót a gyüjteményt befejező kötet tartalmazza.

1882. évi törvényczikkek.

Lap

I. t. cz. A magyar korona országaira eső hadjutaléknak az 1880-ik évi népszámlálás alapján való megállapításáról, illetőleg az 1873-ik évi XXXVII. törvényczikk módosításáról...

3

II. t. cz. Az 1882-ik évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában...

3

[ocr errors]

III. t. cz. Némely pénzügyi vámhoz ideiglenesen beszedendő pótlékokról

IV. t. cz. Az 1882. évi állami költségvetésről

4

4

V. t. cz. A Szeged szabad királyi város törvényhatóságába kiküldött királyi biztos kinevezéséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX. törvényczikk érvényének meghosszabbításáról

16

VI. t. cz. Az ország déli részeiben jelentkező inség elhárítására szükséges intézkedésekről

16

VII. t. cz. A Tisza és mellékfolyói mentében alakult vizszabályozó és ármentesítő társulatok és Szeged szab. kir. város részére kötendő állami kölcsönről szóló 1880. évi XX. t. cz. némely rendelkezéseinek módosításáról

VIII. t. cz. Az 1871. évi XLII. t. cz. 9. §-ának magyarázatáról IX. t. cz. Az 1881. évi közösügyi költségek fedezése czéljából a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről

17

18

18

[ocr errors]

X. t. cz. A magyar királyi csendőrség által a törvényhatósági joggal felruházott városok kül- és belterületein való teljesitendőkről ...

XI. t. cz. A mozgósítás esetében behivott állandóan szabadságoltak, tartalékosok, póttartalékosok, honvédek és egyéb jogosultak gyámol nélküli családjainak az 1880. évi XXVII. t. cz. 5. §-a alapjan nyujtandó segélyezés módozatáról

19

19

XII. t. cz. A Szeged szab. kir. város területén eszközlendő kisajátításokról szóló 1879. évi XIX. t. cz. érvényének meghosszabbításáról 21 XIII. t. cz. A Fiume és a nyugot-európai kikötők közt fentartandó rendes gőzhajózási összeköttetésről.......

[ocr errors]
[ocr errors]

XIV. t. cz. Az 1879. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről

Magyar Törvénytár. 1882-1883.

α

21

24

« PrécédentContinuer »