Recherche Images Maps Play YouTube Actualités Gmail Drive Plus »
Connexion
Livres Livres
" A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik. "
Corpus juris hungarici: Magyar to rvenytar. Millenniumi emlekkiadas - Page 237
de Hungary - 1896
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Erdészeti Lapok, Volume 10

1871 - 538 pages
...meghatározott kivételekkel, martius 15-töl junius végeig, azon hozzáadással, hogy a fentkitett időszakok alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad. Ezen szakasznál Major Pál egy módositványa fogadtatott el, mely...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

A magyar magánjog: Különös tekintettel a gyakorlati élet igényeire is

Alajos Knorr - 1873 - 570 pages
...Tarjakra és verebekre nézve, melyekre a tiltott időszak alatt is szabad vadászni. A kitett időben sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad. Tilalmi időszakban az első nyolcz napot kivéve vadat árulni, venni,...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Törvények gyüjteménye. ̇

Hungary - 1882 - 1096 pages
...12. §§-b;m meghatározottkivételekkel február hó 1-től augusztus hó 15 ig ; a tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat clszedni nem szabad, kivétetvén ez alól azon tulajdonosok vagy bérlök, kik a tojást...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

A földbirtokosk kézikönyve: Összes birtokjogi viszonyaikra, a mezei ...

Adolf Kassay - 1891 - 416 pages
...baromfi (pulykák, hattyuk es pávák kivételével) mindenkor szállithatók2). A tilalmi idoszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetnek ez alól azon tulajdonosok vagy bérlok, a kik a tojást...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Vadászati ügyben hozott kormány-rendeletek: határozatok döntvények ..., Volume 1

Gyula Egerváry - 1893 - 404 pages
...§§-okban meghatározott kivételekkel, február hó 1-től augusztus hó 15-ig : a tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni nem szabad, kivétetvén ez alól azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

A közigazgatási hatóságok elé utalt kihágások és az azok körüli ..., Volume 1

Hungary - 1899 - 848 pages
...és 12. §-okban meghatározott kivételekkel, február 1-től augusztus 15-ig. A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Kézikönyv és oktatási segédeszköz a magy. kir. csendörlegénység számára

1899 - 208 pages
...Szabad-e tilalmi idő alatt a vadak fiait elfogni, vagy a madarak tojásait elszedni? Tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni, sem pedig azok tojásait elszedni nem szabad, kivétetvén ezen tilalom alól azon tulajdonosok vagy...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

A nök törvénykönyve: A nök jogaira és kötelességeire vonatkozó összes ...

Sándor Nagy - 1902 - 242 pages
...ás 12. §-ban meghatározottak kivételével — február 1-től augusztus 15-ig; a tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni nem szabad. 1 Az 1883 : XX. tcz. 10. §-a határozza meg a vad árulási és vételi...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Magyar gazdaságtörténelmi szemle, Volume 10

1903 - 506 pages
...febvuár hó l-tol auguszGazdasigtortínelmi Szemlo 1903. * r,o tus hó 15-íg. A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad, kivétetvén ez alól azon tulalajdonosok vagy bérlök, kik a tojást...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre

Kézikönyv a rendörségi örszemélyzet részére

Kálmán Palágyi - 1905 - 396 pages
...december 1-tol, fácán- es tuzokra február 1-tol augusztus 15-ig, fogolyra Januar 1-töl augusztus 1-ig. (A tilalmi idöszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni nem szabad, kivétetvén ez alól azon tulajdonos vagy bérlo, ki a tojást éppen a vadtenyésztés...
Affichage du livre entier - Ŕ propos de ce livre
  1. Ma bibliothčque
  2. Aide
  3. Recherche Avancée de Livres
  4. Télécharger l'ePub
  5. Télécharger le PDF