Images de page
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

PREUvEs. Tome I.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

U Niverfis prefentes litteras infpe&uris & audituris Alanus de Tregarantoc Armiger alloca$us Vicecomitatus de Rohan tunc 器 quod in nostra presentia inהחTNovoriסiTomi jure conftituta Adeliciâ Domina de 景體 uXOt Eudonis Picaut militis venditioni expofuit& banniri fecit cum auétoritate diéti Eudonis Picaut mariti fui 艦 curiam nobilis viri Domiiii Vicecomitis de Roan GauffIdo de RGhan & heredibusTussTTussquid jūris, Dominii, proprietatis & fefine habebat & habere poterat & debebat quacunque caufa etiam rationein teneamento filii Regis, in teneamento di&ti Scamon, in teneamento Judicaelis Guehon, in teneamento dičti Domes, in teneamento dičti Gue— nen, in teneamento Isac, in teneamento Jecoti Albi & in Burgo & parochia de Rogclenfen & pertinentiis quibufcunque Corifopitenfis Diocefis pro centum libris monete currentis & bannis & venditioni- % gつ bus;de quibus centum libris prediéta Adelicia cum (ിശേ ശീല 2% auctoritate predicti Eudonis Picaut à dicto Gaufrido fe tenuit pro pagata. Nos igitur bannis fuper premiflis per curiam predićtam rationabiliter faćtis,ven- ditionibuSeidem cufie perfolutis& omnibus aliis que cകു ചു.ക്ലബ്ബ9 venditioni & emptioni pertinent fecundum ufus & a.C48 ്کس-سمتهویتامبر consuetudines Vicecomitatus de Rohan predicti rite 29رعتهA% ឆ្មាក្សាក្uiore adre– tinendum premiffâ veniente,taracione &advenantatione curie fupradiéte perhibita per probos & etiam fide dignos adjudicavimus judicio curie memo: rate fupradi&o Gaufrido & HeredÎBUSTIIS quidquid

juris, Dominii, proprietatis & fefine di&a Adeli

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lettre du Roi d'Angleterre au Roi de France sur l'argent au Duc de Bretagne.

R Egi Franciæ Rex Angliæ fálutem &finceræ diÌ€§{GrîSTaRe&um.TCum teneamur exfolvere annis Ingulis dilectg npbis Johanni de Britannia, qui filiam noflram duxit in uxorera, valorem honofis Richemondiæ, donec ei in aliis terris affignaverimus ufque ad valorem honoris prædi&ti, & ex caufis plerifque pecunia opus habuerimus ႏွစ္တပ္သီး iftis, ac eidem de proximo termino jam tranfaéto fatisfacere debeamüs, finceritatem veftram rogamus & requirimus attente quatinus, fi placet, nos erga praefatum Johannem de mille marcis fuper denaiios, quos pro valore terræ Agenefii nobis annuatim debetis, obtentu precum noftrarum acquietare velitis, ut exinde 鷺 dominationi ad uberiores teneamur gratiarum a&tiQnes. Tefte Rege apud Weftmon. 28. die Decembris. Rymer Tom. 1. pag.

[ocr errors][ocr errors]

R ExJohanniprimogenito Ducis Britanniæ. Sciatis quod dileéto nobis Eudoni de Kaerderian militi Pátris veftri nuper ad nos accedenti obtulimus quod fi fuper extenta honoris Richemundiæ ad quam ex parte prædiéti Patris veftri deputatus extiterat cum milite illo , quem ad hoc aflignavimus pro 劃器 noftra convenire nofi poffet in aliquo quod fibi videretur corrigendum , nos alium affignaremus loco noftro qui negotium prædictum fecundum formam conventionis inter nos & vos habitæ plene in omnibus expleret cum ipfo: Et quod denarios quos pro valore terræ Agenefii à Domino Rege Franciæ recipere debemus | vobis in partem satisfačtionis extentæ prædiétæ assignaremus, & residuum de Scacario nostro integre faceremus exfolvi : quæ fingula licet à prædióto milite nondum acceptata, parati fumus & erimus ad beneplacitum diéti progenitoris veftri & vestrum explere. Cæterum Nufitios noftros fpeciales ufque Parifius tranfnmittimus, ut vobis ibidem fine moræ difpendio de termino veftro jam præterito fatisfacere procurent. Super quibus &'alii$ ftatum veftrum contingentibus veftram nobis voluntatem fignificetis confidentes. Tefte Rege, ut fupra, idem mandatur Duci Britannie. Rymer Tom. 1. pag. 735.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

à pez venimes en cefte manier entre noz, que nos Herveu de Leon avons donné à pur & en perpetuel heritage, à fin & à jamaisau dit Herveu hequier & aux seans tote la tarre & la saesine, que le devant dit Guiomarc le peire audevant dit Herveu tenet por

[ocr errors][ocr errors]

Mercredy prochenaprès. Quasimodo l'an de grace notre Sinnor mil & docanz & fefante & doz. Pris fur l'original à Blein.

Donation faite à Daoulas par Hervé de Leon.

C Opia.Omnibus præfentes litteras infpeéturis vel audituris Herveus de Leon Dominus Caftri novi falutem in Domino. Noveritis quod nos gratavimus & conceffimus Abbati & Conventui Beatae Mariæ de Doulas quod ipfi pacifice poffideant in perpetuum ea quæ acquifierunt de feodo noftro poft mortem Patris noftri, & ipfa acquifita teneant à nobis ficut fecdum Laicale, nifi ipfâ acquifita in parte vel in toto infra inftans feftum omniüm fanétorum duxerimus acquittenda pro hiis quæ diétis Abbati & Conventui conftiterunt. In cujus rei teftimonium præfentibus litteris noftrum figillum duximus apponendum. Datum menfe Julii anno Domini Mcc. sexagesimo secundo, Aée de Blein,

[merged small][ocr errors]

Testament de Geoffroi de Chateaubrient, dans lequel se trouve la fondation des Trinitaires.

I N nomine Patris & Filii & Spiritus fan&i. Amen. Ego Gaufridus Dominus Caflribrientii miles compos mentis volens difponere , ordino teftamentum meum in hunc modum. In primis volo, ordino & præcipio quod omnia debita mea reddantur, & bene folvantür per manus executorum meorum nominatorum , fecundum quod faluti animæ meæ viderint expedire , & ad folutionem eorum accipient ducentas libras currentis monetæ annui redditus super proventibus, & redditibus forestarum mearum de Telleio & de Juingneio... . . Item ad honorem Dei & Beatæ Virginis & ad falutem animæ meæ lego ducentas libras annui redditus ad inftitutionem & fundamentum cujufdam elemofinariæ apud Caftrum Brientii vel domus fratrum fan&ae Trinitatis, affignandas & percipiendasfuper duabus forgiis, videlicet in foreftis meis de Telleio & de Juingneio;ita tamen quod fi heredes mei five fucceffores mei affignationem dićtarum forgiarum impedirent, ad inftitutionem diétæ domus vel elemofi

nariæ affigno fexaginta libras annui redditus fuper.

centum libris annui redditus quas habeo Nannetis. Lego etiam ad integrum diétas ducentas libras dictæ domui vel elemofinariæ, omnem decimam molendinorum meorum & decimam omnium pifcium ftagnorum meorum & decimam boifellini omnium avenarum mearum & omnes decimas quas habeo & percipio in tota terra mea , videlicet in campis & vineis, & volo quod quidquid refidui fuerit de affi · gnatione diétarüm dücentarum librarum iftis affignationibus faétis integretur & affignetur in bonis meis patrimonialibus vel conqueftis. Item amore Dei & caritatis intuitu remitto omnibus hominibus de terra mea omne biennum. Item remitto & quito omnibus meis hominibus omnem talliam & omne biennum quæ levaveram ex feodo Haiæ de Mai3Gh juxta 器 ergamentum Aufiedi de Ferreria militis defun&i. Item accipie & in manibus executorum meorum pono omnes conquestus meos, tam in Andegavia quam in Britannia , exceptis conqueftis meis de Condeia & de Chalem quos lego lit5eris fneis de Aumuria uxore mea procreatis, conftituo etiam fratrem Guidonem de Carmierna Præceptorem militiæ Templi in Aquitania executorem teftamenti mei & pono ipfum ex nunc in poffeffionem omnium bonorum meorum mobiliufi & debitorum meorum ubicumque fint & forestarum mearum de Juingné & de Telleio & brolii mei de Viorel, dans eidem plenariam poteftatem petendi & recipiendi debita prædiéta ; & volo & præcipio di&us Præceptor, vel ille qui pro tempore uerit Præceptor Aquitaniæ de diétis bonis meis & debitis & de exitibus dićtarum foreftarum & dićti brolii emendas meas faciat & debita mea folvat una cum aliis executoribus meis inferius contentis, prout fibi fecundum Deum videbitur expedire, & diétas foretas una cum brolio teneat & explectet, & exitus earumdem percipiat una cum diétis executoribus quousque រ៉ែ meae penitus faétæ fuerint & debita meâ perfoluta, & teftamentum meum fuerit adimpletum. Lego etiam pro falute animæ meæ fratribus Templi uíum equum prætio quinquaginta librarum vel quinquaginta libras pro ipfo equo; lego etiam di&tæ ಧ್ಧಿ! vel ੇਵ omuisan&tæ Trinitatis omnes circulos & omne nemus de quo 蠶 fieri circuli in forefta mea de Juingné.Voo etiam quod Conventus Beatæ Mariæ de Melereio

habeat panem frumenti in perpetuum , & ad hoc affigno eifdem undecim libras redditus annuatim in terra Domini Gaufridi de Chaze & decem libras cum Guillelmo de Prato ad vitam di&i Guillelmi, & poft mortem ipfius volo quod diéti Monachi haheänt in perpetuum hereditátem quam concefferam di&to Gtiillelmo, & fi forte diéîa hereditas valet prætium contentum in litteris diétorum Monachorum volo quod eifdem remaneat ; fi autem minus valeat, vol6 & præcipio quod eifdem fuper redditus molendinorum meorum integretur ; fi autem plus valeat, volo quod ad meos revertat heredes. Volo etiam quod Aümuria uxor mea percipiat & habeat quingentas libras currentis monetæ pro parte fua ómnium mobilium meorum ubicumque exiften

tium, tali modo, quod diéta Domina in refiduo dic-

torum mobilium nichil poffit per fe nec per alium amplius reclamare, falva tamen diétae Dominae terTd 醬 & falva fibi dote fua. Volo etiam quod Radulfus de Maft miles reddat mihi vel executoribus meis annuatim fexaginta libras currentis monetæ de quatuordecim viginti libris maihi debitis, donec dicta summa universaliter reddatur, & hoc fiat ad terminos competentes , & in hocultimo tetamento meo ( non revocato tamen alio teftamento quod feci apudViorel, fed adjunéto) volo & præcipio 醬 omfies fubprifiæ terrarum & reddituum quas feci , ubicumque fint, reddantur penitus, filegitimepof fint pro6ari, & volo quod fi quid non fuerit folutumde teftamento avunculi mei, quodplenarie reddatur. Omnes vero tallias quas levavi in tempore meo volo quoJFETATEATTT&Taliquas augmentayi, volo quod reddantur ficut tempore avunculi mei folebant reddere. Quito etiam talliam de la Boëleie de Baim, & volo quod fi pater meus fecit aliquas fubpricias in terra de fan&o Albinq , quod penitus herédibus reddantur. Hæc funt nomina execütorum meorum videlicet Dom. Ep. Nannetenfis , Dom. Ep. Redonen. Senefcallus Namneten. D9minus Giraldus Chabot, Dominus de Clicon, Brientius filius meus, Dominus Radulfus de Maft miles, Dominus Gohoruis de Champigneio, Dom. Salvagius Prior de Bere & Aumuria uxor mea, una cum Præceptore Aquitaniæ fuperius nominato,.& eifdem præcipio qu9d reddant tantum de mobilibus meis äomino Eudoni de Ponte, quod diétus Eudo poffit emere de illis feptem libras annui redditus computatis xxx. libris quas mihi debet, volo etiam qüod Dominus Johanfies de Sillé fit cum aliis executoribus meis & Dominus Robertus Villicus miles. Actum & figillatum apud fanétum Michaëlem Andegav. anno Don. McCLx11. Tit. de AMelerai.

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

obligation de 4ooo. livres monnoie contractée par olivier de cliçon envers le Duc.

· A Tous ceux qui ces presentes Lettres verront & orront, Olivier de Clicon Eschuier e Seingnor de Clicon, saluzen nostre Seingnor Sachez que je des à mon cher Seingnor Jahan Duc de Bretaigne quatre mil livres de la monoye corante de Nantes, par la convenance de la pes fete entre icelui Duc ੇ partie, e Monsor Olivier de Clicon mon pere e moy d'autre partie, desqueles quatre mil livres je suis tenu e aigré à paier à iceluy Duc ou à son certein commandement mil livres dedans la Chandelour, &c. Ce fut doné à Paris le jour de Mercredy prochien aprés Invocavit, l'an de grace mil e doús cent e fexante e un Ibidem.

[merged small][ocr errors]

Ærum imTTEIeagem gratia Rex Anglie, Dominus

[ocr errors]

НуБёTRie & Dux Aquitanie, falutem Serenitatem veftram rogamus quatinus illa tria milia feptingentas viginti jib. očto fol.& fex den. Turon. que nobis annuäíim folvere tenemini pro eftimatione valoris

terre Agenenfis quam nobis debetis, prout in forma

pacis inter vos & nos habite plenius continetur, sol$i faciatis dile&o filio noftro Johanni primogenito Comitis Britannie, qui filiam noftram duxit in uxorem, & cui pecuniam fupradiétam per formam conventionis inter nos & prefatum Comitem patrem suum initamjam assignavimus percipiendam à vobis ad eofdem términos ad quos eam recipere debebamus. In cujus rei teftimonium prefentibus litteris figillum noftrum fecimus appqni. Datum London. die Dominica proxima poft feftum S. Johannis ante portam Latinám, anno Domini M cc lx 1 1. Ch. de Nantes arm. I. cassette C. n. I 5.

[ocr errors]

No. Jahan Duc de Bretaingne feisons à sevoir à tous ceus qui cestes presentes Lettres verront &orront, que come nous euffiens doée noftre chiere fame Blanche fille de noble Prince Thebaut par la grace de Deu noble Roy de Navarre, de Brie & de Champaingne Comte Palatin, de tote la tierce partie destore 器 Duchée de Bretaingne , laquele chofe nouspoonsfere as uze as costumes de ladevantóite Duchée ; nous en leu e en eschange de la tierce partie dou devant dit Duchée de Bret. de la volentée à la 驚 noz filz Jahan e Pierre li donnons e li avons donné tot ce que nos avons en l'Evesque de Cornoaille en Chafteaus e en villeg, en terres e en eves, een fiez, e en totes autres chofes; e quanques nos avons etenons en l'Evesque de Vennes en ျမိဳ႕ teaus & en villeg, en terres e en eves , & en fiez, e en totes autres chofes, exceptée l'Íle de Rheuis, e li donnons quanque nos avons e tenons en Guerrande;ensor que tout donons à icele Blanche tote la rente que nos avons en lechequer de Roan en Normendie, etote la rente de . fael de demi marc, o tot le profit d'iceluy sael en queuque lieu qu'il soit, ou en Bretaigne ou dehors, & li donons totes les terres e totes les rentes que nos avons à Pacy, e totes ces choses devant dites elle tendra en peise p rserra par reison de doiaerre tant cum elle vivra, Efela devantdite Blanche notre fame voloit meios

[ocr errors][merged small]

U Niverfis Chrifti fidelibus præfentes litteras vifuris & audituris Adelitiâ filia Eudonis filii Lefcoet militis defun&ti , falutem in Domino. Noveritis quod ego pro falute animæ meæ & falute antecefforum & füccefforum noftrorum dedi & conceffi cum affenfu & voluntate Hazevitiæ fororis meæ & Joannis de Monteville Armigeri mariti mei quidquid juris habebam vel habere poteramin terfis, pratis, aquis, nemoribus&rebus aliis totum pro toto in villa de Humblot, Abbati&conventuibeatæ Mariæ de Bona- requie Ciftercienfis ordinis pro tertia parte terræ meæ in puram & perpetuam eleemosinam quiete & libere possidendam. In hujus rei teftimonium præfentes litteras diétis Monachis dedi figillis Joannis mariti mei & Decani de Corlé ad preces meas figillatas, quoniam proprium non habebam. Datum anno Domini millefimo ducentefimo fexagefimo tertio. Aãe de Bonrepoi. Les sceaux sont rompus.

Obligation contractée par Nuz fils de Sen. UI Niverfis præfentes litteras infpe&uris, Nuz fi

lius Sen. miles, falutem in Domino. Noveritis 醬 cum Dominus Herveus de Leon Dominus Caftri-novi miles mihi tradidiffet poffeffionem feu faifinam de caftro de Coetmor ratione Balli deterra defunéti Domini Yvonis de Coetmor, ego teneor reddere diétum caftrum di&o Domino Herveo, fi aliquam guerram habuerit, quotiefcunque fibi placuerit & voluerit petere à me, de quo caftro fic reddendo Dominus Petrus de Guergorlé, Dominus Herveus de Pencoet, Dominus Salomon filius Nuz & Dom. Mathæus de Crauzon milites fe conftituerunt plegios erga ipfum Dominum Herveum. In cujus rei teftimonium prædi&to Domino Herveo præfentes litteras ego & dicti militesdedimus figillis noftris figillatas. Datum anno Domini millefimo ducentefimo fexagefimo tertio, die Martis poft festum beatæ Mariæ Magdalenæ. Aéte de Blein.

Autre Obligation du meme Nuz. U |Nives, præfentes litteras infpe&uris vel au

dituris, Nuz Sen. miles, salutem in Domino. INoveritis quod Dominus Herveus de Leon mihi dedit & conceffit Ballum de terra Domini Yvonis de Coetmor jam defunéti, videlicet illud quod ad 蠶 pertinebat de feodo fuo tenendum ab ipfo, icut feodum fe præftat, videlicet quod ego debeo esse ម្ល៉េះ fibi quam alicui Domino ratione di&ti Bafli ufque ad legitimam ætatem capitalis hæredis Domini Yvonis de Coetmor ; ita qüod fi hæredes DominiSalomonis de Coetmor & eorum mater, & filii Silveftri de Coetmor & eorum mater, & Oliverius filius Yvonis de Coetmor aliquid peterent ab ipfo Herveo ratione di&i Balli, ego debeo ipfum garantizare erga ipfos tradendo eis fine fuga & fineiite illud quod judicatum fuerit in curia fua: ita tamen quod fi Dominus Yvo de Coetmor aliquam furprifiam fecerit fibi feu patri fuo duobus annis ante guerram defunéti Domini Hervei de Leon patris fui, in qua ipfè deceffit, ego teneor dimittere fibi diétam furprifiam, falvo jure fuo & jure praediéti hæredis, cum ipfe hæres ad legitimam aetatem pervenerit. Infuperfi ipfe voluerit habere castellum de Coetmor, ita fi guerram habuerit, ego debeo reddere feu dimittere fibi caftellum fine conditione aliqua, quo ufque di&ta guerra finietur : ita tamen quod fi ego voluerim, poffum morari in di&to caftello cum uxore mea & duobus Armigeris & una domicella; & cum dicta guerra finita fuerit, tenetur reddere mihi di&um caftellum fine aliua conditione, fàlvo rehabere diétum caftellum, ; alteram guerram habuerit. Et fciendum eft quod ipfe nön poteft profequi me nec hæredes meos de rebus exiftentibus in Rupe-morvantempore quo pater ejus deceffit, falvo jure fuo contra ha redes dicti Yvonis de Coetmor & contra alios, & falvo jure ipforum. In cujus rei teftimonium & munimen 驚 Herveo præfentes litteras dedi figillo meo igillatas. Datum die Mercurii in fefto beati Jacobi Apoftoli anno Domini MCCLXIII. Titre de Bleim.

Gratification faite par Alienor de Porhoet à Ni-X colas le Percerre.

U præfentes infpeóturis litteras, Alienor DominaChefie, falutem in Domino. Noverint univerfi quod ego dedi & conceffi fideli meo Nicholao le Pecerre pro fervitio fuho mihi fideliter jam impenfo totum tenementum, quod v9catur teneméntum filii Dones cum omnibus pertinentiis fuis, videlicet planis, pafcuis, aquis, nemoribus, & aliis omnibus, fitum in parrochia de Lodeiacà via qua itur de burgo de Lodeiac, ad capellam de Pereneffata, & à terra de la Bofcherie ufque ad viam qua tenditur de Crahan ad forestam de Lodeiac, possidendum & habendum in pofterum jure hereditario pure , libere , abfolute, pacifice & quiete, & sine èxa&ione aliqua diéto Nicholao & ejus heredibus de uxore legitima procreandis ; tenendo tamen de me & meis`heredibus. Preterea in eadem liber

tate dedi & concefi diéto Nicholao & ipfius here

dibus ufagium fuum quitum & liberum in nemoribus န္က ႏိုင္တူ in forefta mea de Lodeaç, videli– cet ad construendum, reficiendum, & claudendum herbergamentnm in dicto tenemento & ad alia ne

ceffaria, quæ fibi & heredibus fuis competere vide. buntur, & ad pafcendum & nutriendum quinquaginta animalia, qualia dictus Nicholaus & ejus heredes in diéta forefta voluerint ponere & nutrire intermittendo & amovendo eadem quotiefcumque fibi viderint expedire. Iftam autem donationemteneor ego & heredes mei pro me garentizare dicto Nicholao & fuis heredibus poft ipfüm in perpetuum contra omnes. In cujus rei teftimonium & munimen dedi diçtis. Nicholao & ejus heredibus prefentes litteras figilli mei munimine roboratas. Datum anno Domini millefimo ducentefimo fexagefimo tertio menfe Septembri, Aëte de Blein.

Lettre de l'Official de S. Brieu à Vincent Archeveque d Tours.

R Everendiffimo Patri ac Domino Vincentio Dei gratia Archiepifc. Turonenfi, Officialis Briocenfis fuus devotus Clericus, falutem & obedientiam debitam tanquam Patriac Domino cum omni fubjectione, reverentia & honore. Reverendæ Pa. ternitati veftræ facimus effe notum, quod venerabilis Pater Simon Dei gratia Briocenfis Epifcopus eft peregre profeétus, neceffitate fuae Ecclefiæ Briocenfis exiftente: Paternitatem veftram attentiusexorantes quatinus ipfius abfentiam probabilem in ha; facra unctione futuri Pontificis Namnetenfis habeatis veftra gratia excufàtam. Datum in magno figillo curiæ Briocenfis die Lunæ ante Cathedfàm fàn&i Petri, anno Domini MccLxIII. Valeat dominatio veftra per tempora longiora in Domino Jefu Christo. Acte de l'Eglise de Tours.

[ocr errors][ocr errors]

Niverfis, &c. Juliana Domina de Rocha-Espi"

na, fàlutem. Noveritis quod nos refignationem & eleeemofinam quam vel quas Robinus filius primogenitus defun&i Herveti de Valle fecit Prióratui B. Martinide Comburnio de decimis quas idem Robinus habebat in feodo noftro apud Wallem Mahaudi in parrochia de Combor, ratas habemus. In cujus rei teftimonium prefentes litteras figillo nostro, una cum sigillo karissimi filii nostri Gaufridi de Monte-boucheri militis in hoc confentientis duximus figillandas. Actum anno Domini MccLx111, Le sceau de la Dame est brise , l'autre est entier, & grar num. 24. Pris sur l'original à Marmoutiers.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
« PrécédentContinuer »