Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

P. 358. καὶ τὴν ποίησιν φέρωμέν τε καὶ ἄγωμεν; « Et poësin afferamus nobiscum, et adducamus?» Non sensu noto auferendi et abducendi, ut passim occurrit, et in ipso opere de Legib., X, 1; sed quemadmodum usurpavit Xenoph., Cyrop., III,3: Οὐδεὶς ἔμενεν ἔνδον ̓Αρμενίων, οὔτε ἀνὴρ, οὔτε γυνὴ, ἀλλὰ πάντες ὑπήντων, ἡδόμενοι τῇ εἰρήνῃ, καὶ φέροντες καὶ ἄγοντες, εἴ τι ἕκαςος ἄξιον εἶχε. Infra, τοῖς θείοις ἀνδράσιν, quemadmodum, oi Jewv naïdes moinτai, de Rep., II, 8. ἐπιδείξαντες.... δώσομεν, ὑμῖν χορόν. Pro ἐπιδείξασι, quum ostenderitis.... dabimus vobis chorum. Usitatissimum schema, de quo videndus omnino V.C. Boissonad. ad Philostr. Heroic., p. 324; Valkenar. ad Eurip. Phæniss., p. 102; Koen, ad Greg. Cor., p. 33. Sic de Leg., VII, 15: Nữv yàp ảπoblé, ψας.... ἔδοξαν δ ̓ οὖν μοι.... Et Republ., VIII, 15 : Ὁ γευσάμένος τοῦ ἀνθρωπίνε σπλάγχνε.... ἀνάγκη δὴ τούτῳ λύκῳ γενέσθαι. Adde Xenoph., Cyrop., VI, 1, 18: βελόμενος δὲ κατάσκοπόν τινα πέμψαι ἐπὶ Λυδίας,.... ἔδοξεν αὐτῷ.... Infinita verò exempla congessere docti, quibus fretus arbitror non rectè intellexisse Ficinum, qui verterit: Istos cantus vestros cum nostris apud principes comparabimus; quum ipsi poëtæ, ut liquet, adire magistratus, carminaque sua ostendere debeant.

QUID CAUTUM IN SACRILEGOS, PRODITORES, PARRICIDAS. P. 36ο. τῆς τῶν ἄλλων μοχθ. τ. μ. Uno veluti verbo, quasi esset, μοχθηρίας περὶ τῶν μεγίςων, vel μοχθηρίας μεγίτης. Tov ov, aliorum hominum, id est, ex aliis civitatibus. In hoc eodem orationis tractu, quamvis as sooμéves pro accusativo absoluto accipi possit, ut de Leg., VII, 21; XI, 12; tamen omnino ad præferendum ecouévois, invito Bekkero, pulerunt et facillima in ligandis litteris confusio, et perspicuitas compositionis, et præcipuum H. Stephani judicium.

im

P. 562. Οἷον κερασβόλος.... V. Συλλογήν e Timæo. « Ante καθάπερ καὶ, zabáлep Stephanus interponi jubebat xxi, quo haud opus est; intelligenda est enim particula explicationi inserviens (ut supra in his, τοῦτο δρᾷν ἐν τοιαύτῃ πόλει, id est, καὶ τοῦτο δρᾷν ). Denique pluralis αὐτοὶ post τίς et ὃς offendere non debet: frequentissimè enim Græci a singulari ad pluralem et contra transeunt. » Astius.

P. 364. Καὶ ἐὰν μὲν σοί... Ante εἰ δὲ μὴ, intellige εὖ ἔχει, ellipsi notissimâ. V. Casaub. ad Athen., V, 43; Fischer. ad Weller., t. III, p. 35; Hermann. ad Viger., p. 792; Heindorf. ad Euthydem., p. 345.

P. 364. Λωφᾷν poëticum est. Scholion in ms. 2820, Soph. Aj., 61: ἐλώφησεν, ἐπαύσατο.

Οὐ γὰρ ἐπὶ κακῷ... Illust. cl. ed. Philostrat., p. 421. Ρ. 366. Ζημίας δ ̓ ἐκτίσεις... Tali ordine : Ὅταν δὲ τὶς δοκῇ ἀδικεῖν ἄξια χρημάτων, (δεῖ αὐτὸν ἐκτίνειν ἐκτίσεις ζημίας, ζημιωθέντα, ἂν τὶ περιττεύον...., μέχρι τοσούτε.

μηδ ̓ ὑπερόριον φυγάδα. Bekker, ut ferè omnes, ὑπερορίαν : sed vel legendum, ut feci, litterâ unâ tantùm mutatâ ; vel addendum εἰς τήν, verbo γῆν aut χώραν, ut solet, intellecto. Verùm enim super tipov Ficinus et quidam post eum falsi sunt, qui impunitum interpretantur. Ipse Plato se explicat his superioribus verbis : γενόμενος ἀκλεής (ἄτιμος ), καὶ ὑπὲρ τοὺς τῆς χώρας ὅρες ἀφανισθεὶς (ὑπερόριος φυγάς).

θάνατον δέ.... γιγνέσθω. Verba hæc omnia, multis atque infelicibus modis jam inde a Stephano per interpretum conjecturas vexata et distracta, cave, si mihi et Bekkero credis, ne loco moveas aut refingas, quæ sic inter se, mea quidem sententia, cohærent: καθάπερ δὲ εἴπομεν ἔμπροσθεν δεῖν γίγνε σθαι θάνατον, ἣ δεσμοὺς ..... ἢ χρημάτων ἐκτίσεις, τὴν δίκην ταύτην ( τὸν τρόπον τοῦτον) γιγνέσθω.

P. 368. καὶ ὑποσχόμενον πρὸ τῆς Ἑξίας.... Nihil conjectanei intrudendum e Stephano, neque πρὸς τῆς Ἑξίας, quod accepit Bekker, neque futurum κρινεῖν, quoniam hæc, quæ habemus, pulchriora sunt. Vesta autem illa Βελαία memoratur a Xenoph., Hellen., II, 3; Harpocration.,v. Ἑξία; Suid.,v. δεξιός ; Diodor. Sicul., XIV, 4. V. Ez. Spanh., de Vest. et Prytan., c. 6, etc. τὸν δὲ κοινωνοῦντα μέν.... Frustra insudant in his putant, corrigendis , quorum ordo perspicuus verò, qui particeps quidem talium nulli est, sed amplissimis fungitur magistratibus in republica, et ista ignorat ipse, vel qui non ignorat, timore autem civitati suæ non succurrit, oportet secundum reputare hunc civem malitiâ. »

:

ut

«<< Eum

Ρ.37ο. πλὴν ὅσον κατ. « Excepto omnino quantum est sortis constitutæ. » Id est, semper excepta sorte, vel hæreditate, quam unicuique civi respublica legibus assignavit.

P. 372. Καὶ ἔταξεν ἄρα δράσαντί τι τοιοῦτον.... Pana quidem talionis est, vel jus Rhadamanthi, de qua lege Aristoteles, Ethic., V, 8:

Εἴ κε πάθοι τά κ' ἔρεξε, δίκη κ' ἐθεῖα γένοιτο,

[ocr errors]

Ρ.373.τολμᾶσαι βίᾳ πάσχοντα.Quasi diceret τλῆσαι. Sæpius enim olur, idem quod thay, pati, sustinere. Testis Suidas, qui hunc locum ita interpretatur; Euripid., Hecub., 330, 337; Aristoph., Nub., 546; Plato ipse, de Leg., II, 6. V. Böckh, in Min. et Leg., p. 142.

ἀφιλασαμένη. Recte explicat Stephanus per εξιλασαμένη, quum placaverit, propitium sibi fecerit. Idem, e codice, qui deinceps Vossii fuit, κοιμήσῃ mutatum vult in κοιμίσῃ. Sic de Rep., IX, 13: zoμiterai xai nuspoūra, et de Leg., VII, 2: κατακοιμίζειν τὰ δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων. Sed κοιμάω parum differt, auctore Wernsdorf. in Himer. Orat. XXI, 8.

Ταῦτα δὴ (pro δέ, cod. Voss.) παρὰ θεῶν... « Hæc verò a diis aliquis præmetuens, istas oportet poenas facessere jubeat, a se abstineat, vel submoveat. » Elpyeola, medio, quem vomodo.

cant,

Προῤῥήσεις μὲν τὰς περὶ τοῦ τῶν νομ. εἴργ. Sic emendavit Matthiae, Miscell. philol. t. I, p. 161. Abest enim to, variatque lectio, quum cod. Voss. habeat яapà τŵv vóμwv. Felicissimam, pluribusque Antiphontis et Demosthenis locis fretam emendationem recepimus: nam sæpissime in articulis peccatur, teste et Boissonad. in Philostr., p. 343.

P. 374. under tεyx@évtw........ In margine veteris libri adscriptum fuisse monet H. Steph. commentarium hunc, palayévτων, βραχέντων. Cf. supra, ὃς ἀτεράμων.

P. 376. οἱ δὲ ἐν ᾅδε τούτοισι λεγόμενοι πόνοι...... Astius : « Quod verò ad poenas attinet, quæ scelestis dicuntur apud inferos expectandæ esse, ipsi ii magis sunt in extremis (id est, ipsis inferis scelestiores), et nihil illæ efficiunt. » Simplicior ac veri quoque similior Ficini interpretatio : « Mors autem ultimum non est, sed extrema magis sunt inferorum supplicia. Adde Tourov, quàm omnia hæc, quæ homines scilicet irrogant. Refingo sequentia, in quibus Ficinus erravit: « Et tamen, verissima licet dicant atque hortentur, nihil ad hujusmodi animos avertendos proficiunt. »

>>

PERNICIES OCCULTA CIVITATUM. P. 378. öπws d'ʼn πрTOV sάos meos. Poëticâ atque adeo Homericâ linguâ. Secunda tamen edit. Basil. événeσe. Grammatici cujusdam, leges suas flectere nescientis, emendatio.

P.380.ὅταν περιτροπαὶ ἑκάςοις κύκλων περ. Optime Ficinus :
Quando revolutiones singulis (φυτοῖς καὶ ζώοις) circulorum

`conjunxerint ambitus, his quidem, quæ brevioris sunt ævi, breviores; contrariis verò, contrarios. » Igitur, Astio duce, quem Bekker quoque nuper secutus est, pro vulg. éxάnç xúλw Epipopas, hæc scripsimus, quæ vix differunt ob iotacismum, et aptiora videntur, si quid, ut Serranus ait, divinare pos

sumus.

P. 380."Es de Seiw μèv yevvntã.... Hæc mitto, et moneo studiosos juvenes, ut idem faciant; nisi fortè scrutari velint numerum Platonicum, cujus hoc specimen dedi, ne quid e doctrina illa defuisse videatur.

The de loopran pév.... Hujus loci alia etiam affertur lectio: τὴν δὲ ἰσομήκη μὲν οὔ, προμήκη δέ. Stephanus. Servavi ego τῇ προμήκει, μερίδι scilicet. Nam quis audeat vel unam litteram movere in his tenebris? Bekker item servavit ; sed habet deinde, πεμπάδος.

P. 382. ἡμῶν πρῶτον ἄρξονται ἀμελεῖν. « Nos primum incipient negligere. » Nempe Musas, quæ loquuntur. Ita mox, τὰ ̔Ησιόδε τε καὶ τὰ παρ' ἡμῖν γένη, non παρ ̓ ὑμῖν, ut cod. reg., quem tamen Bekker maluit sequi.

τοὺς δὲ πρὶν φυλαττομένες.... Maxima compositionis licentia, atque eadem elegans, et accommodata Musarum apeλsia. Sensus autem is est, qui fuisset scribenti: tous d'è πр. φυλαττ.... οἰκέτας ἔχειν, πολέμε τε καὶ φυλακῆς αὐτῶν ἐπιμέ λυμένες. Astius, dum pro αὐτοὶ legere vult αὐτούς, non sapit hanc styli atticam negligentiam.

ATLANTIS. P. 384. "Axe S.... Scholiastes in h. l. : TOŬTO παροιμιῶδές ἐξιν ἐφ ̓ ὧν ἐκκαλέσασθαι βελόμεθα τὸν ἀκούοντα, ἴσον ὂν τῷ, Δέχε δὴ τὰ ἄξια ἀκοῆς. Ruhnken. η p. 200. — λόγω μάλα μὲν ἀποτόμε. Verbum id, pro ἀτόπε, retinuimus e priscis editionibus, atque inter has, Parisiensi, ap. Tiletanum, 1542. Serranus quoque, ut qui verterit, durum rigidumque sermonem, id est, qui difficilè flectatur ad fidem. Imò et revocavit J. A. Fabricius, in dimidia Timai editione ad calcem Hippolyti sui. Bekker, ἀτόπε.

ἡμῖν Δρωπίδα τοῦ προπάππυ.... Scilicet τοῦ προπάππε ἡμῶν, solito idiotismo, de quo videndus v. cl. Boissonad. ad Inscript. Actiac. in Epist. Holstenii, p. 421. Frustra laborat in his Stephanus.

ὡς ἀπεμνημόνευεν αὖ πρὸς ἡμᾶς.... Conjicit Paehse, Syllog· lectt., p. 394, Ficinum legisse «¿τòç πpòs nuas, quum verterit :

[ocr errors]

«Ut ipse nobis senex postea referebat. » Nolo, quod quidam docti volunt, Platonem e Ficino refingere.

Ρ.386. τῶν ποιητῶν πάντων ἐλευθεριώτατον. Iamblichus monuerat hoc verbo indicari τὸ ἀπόλυτον τοῦ νοῦ, καὶ τὸ ἀδέ σποτον τῆς ἀρετῆς τοῦ Σόλωνος, καὶ τὸ σεμνὸν, καὶ τὸ ὑπέροχου πάντα τὰ ἄλλα. Proclus, in Tim., p. 29.

περὶ ὁ κατὰ κορυφὴν σχ. In angulum, bifarium. Σαϊτικὸς.... νομός. « Præfecturas oppidorum, quas nomos vocant. » Plin., N. Hist., V, 9. Ὁ μὲν οὖν νομὸς, ἀπὸ τοῦ νενεμῆσθαι τὴν γῆν αὐτοὺς, ἔσχε τὴν ἐπωνυμίαν· οὕτω γὰρ ἐκάλεν Αἰγύπτιοιτὰς διαιρέσεις τὰς κατὰ τὰ μεγάλα τῆς Αἰγύπτω μέρη. Proclus, ib., p. 3o. Errat mirifice Chalcidius vertens : « Civitas magna, quam regit mos vetus, lex Saïtica nuncupatus. » Credas hæc Serrani esse. Idem Chalc. habet postea Neuth; Proclus, Νηϊθάς.

Οἱ τῆς πόλεως θεὸς ἀρχ. Rectius fortasse scribetur ἡ quam οἷ. Stephanus. Nihil jubet. Proclus, οἷς. Bekker recepit, more suo Proclum exscribendi.

[ocr errors]

Ρ. 388. Πῶς τι τοῦτο λέγεις; Duplicem esse interrogationem puto, ut ita legatur, Πῶς ; τί τοῦτο λέγεις ; Steph.

τῶν περὶ γῆν... παράλλαξις... Id est, ἡ ἀσυμμετρία τῶν ἐν γῇ πρὸς τὰ οὐρανία, Procl., p. 35.

P. 3go. Τὰ δὲ παρ ̓ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις... « At res vestrae et aliorum a brevi tempore instructæ semper sunt litteris et omnibus queis urbes indigent; et rursus, constitutis annis, veluti morbus ingruit illata eis illuvies a cœlo, et ex vobis relinquere solet illitteratos ac Musarum rudes. » Rectissimè Proclus , p. 39 : Ἐκ γὰρ τοῦ κατακλυσμοῦ βεκόλες ἔφατο λείπεσθαι καὶ νομεῖς, ἀπόλλυσθαι δὲ τοὺς ἐν πόλεσιν· ἀγράμματοι οὖν οἱ λειπόμενοι καὶ ἄμεσοι.

Τὰ γοῦν νῦν δὴ γενεαλογ... Vulgo, περὶ τῶν παρ ̓ ὑμῖν ἃ διῆλθες παίδων, βραχύ τ..... Unde Serranus: « Ac proinde illa, quæ e vestræ illius puerilis historiæ notis recensuisti modò.... » Ego aliter interpunxi, Proclum, Chalcidium et Ficinum secutus. Stephanus silet. Video nunc Bekkero idem, ac mihi, placuisse.

P. 392. Τὸ δ ̓ ἀκριβές.... διέξιμεν.... Futuro sensu,quemadmodum multi ducent multis exemplis. Diodor. Sicul. I, 9, et 42; III, 76. Sic Protagor. in fine, καὶ περὶ τούτων δὲ εἰσαῦθις, ὅταν βούλῃ, διέξιμεν. Sic et Euripid. Rhesus, 450,

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »