Images de page
PDF
ePub

STANFORD

1877–1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

UNIVERSITY

OCT 1978

STACKS

LIBRARY

[blocks in formation]
[blocks in formation]

K •H937 068 1877-78

Suv. ē 3868

Minden jog fentartva.

Franklin-Társulat nyomdája.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

I. t. cz. Némely törvényhatóságok véglegesen megállapított területé-
nek az 1876. évi XXXIII. t.-cz. rendelkezése folytán törvénybe iktatá-
sáról........

II. t. cz. Köncsög, Matkó és Bugacz pusztáknak Kecskemét város

törvényhatósága alá helyezéséről

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a

14

« PrécédentContinuer »