Images de page
PDF
ePub
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Cum Gratia & Priuilegio Cafarea &
Regia Maieftatis.

TV BINGE,

Apud Ofuualdum & Georgium Gruppenbachios. ▾
M. D. LXXI.

DIPLOMA CESAREVM CONCES
SVM ERASMO REINHOLT SAL

VELDENSI

ERDINAND Vs Diuina cauente clementia, Romanorum Rex femper Auguftus, ac Germaniæ, Hungaria, Bohemia,Dalmatia, Croatia, Sclauonia, &c.Rex, Infans Hifpa niarum, Archidux Auftria, Dux Burgundia, Brabantiæ, Stiria, Carinthia, Carniola, Marchio Morauia,&c. Dux Lucenburgie, ac fuperioris & inferioris Silefiæ, VVirtemberga & Thecka, Princeps Sueuia, Comes Hafpurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi & Goritia, Landgrauius Alfatia, Marchio Sacri Romani Imperij, Burgouia,ac fuperioris & inferioris Lufatie, Dominus Marchia Sclauonia, Portus Naonis,& Salinarum,&c. Scimus & vita hominữ necessariam esse doctrinam de vera anni ratione & de terra magnitudine, & Regionum fitu ac interuallis, & in omni vita numerorum & Geometria vfum maximum effe, & has ipfas artes teftimouia illuftria effe de Deo,& Regum cura conferuandas propter communem vtilitatem generis humani : ficut femper Laudatißimi Imperatores ac Reges earum propagationem eximio ftudio adiuuerunt. Et nota funt ac celebrata maiorum noftrorum, inclyti Alphonfi Regis Hifpaniarum, & aliorum beneficia in hoc genere tributa vniuerfa pofteritati. Et nos vt legibus & difciplinæ reftitutione munire Rempub. fludemus, ita buius do&rina conferuatione pofteritati libenter confulimus. Cùm igitur per bomines fide dignos & viros præcipuos ad nos relatum effet, noflrum & Sacri Imperij fidelem, dilectum Erafmum Reinholt, Philofophia Magiftrum, non folùm præclarè eruditum effe in Mathematum doctrina, fed etiam vtiliter Reipub. in his artibus docendis feruire,& late femina earum fparfisse,

edidiffe, ac editurum effe lucubrationes, vtiles: & humiliter ipfam orare, vt noftro Priuilegio editiones eius muniantur aduerfus iniuftam auaritiam eorum, qui occafionem damni præbent his, qui primas editiones magno labore ac fumptu adornat: Nos quia & artium propagationi fauemus & caufam probamus, humilima eius fupplicationi clementer annuimus.Vt autem fciremus libros vtiles effe publicis ftudijs,quos editurus eft, Catalogum bune

« PrécédentContinuer »