Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

341464

[ocr errors][merged small]

Μ Α R Τ Ι Ν Ο.

E T

L V D O VICO

FRATRIBVS VIDMANNIS

NOBILIBVS VENET IS, GOMIT IBVS, Orc.

Petrus Maria Frambottus Felicitatem.

On primum hoc recensque domus nostræerga vos fidei, ac venerationis pignus. Nam parens olim vestra facilitate, ac mansuetudine fretus, ausus est tantæ homina famæ typis suis præscribere, & inde operi claritatem

circumfundere, vnde Venetæ rei ingens decus, fcriptoribus ipfis par dignatio, & pretium accedit. Etsi enim au&or, qui & aliàs hoc insigni deco

ratus prodiit, & hodie opera noftra eodem titulo se cir| cumspicit, per se clarus pollensque sit , nec prælum mo

do noftrum , fed omnium ingenia , atque admirationem Aus , vestris aufpiciis sibi caueæ fauorem, ac veteres plausus pollicetur, in quorum venerationem sonantibus cuneis Theatra consurgunt. Alioquin operis magnitudine , atque argumenti maiestate , sibi blandiebatur quod veluti in sacrarum ædium fastigio nomen vestrum infcriberetur. Quippe Coeli templa serena luftrat , atque in ipsam Mundi arcē inie&a contemplatione, naturæculmen, siderum motus , & ipsum mouens percenset, ac fatorum arbiter, mortalium spes metufque versans, fupera arcana recludit, atque ex illo æternæ lucis fonte claritudinem vobis adflat, a quibus ipfe iubar accepturus est. Inde spes mihi, in tanto vtrimque fulgore, laborem meum , licet atramento & plumbo censeatur, nec obscurum nec inglorium fore, qui sicut obsequium cultumq; Vidmannæ gentis cum paterna hereditate cre: ui , ita officio, siue potius pietate erga vos, nemini mortalium, ac ne ipsi quidem parenti concessurus suma Valete Patauij Nonis Iulii MDCLXVI,

faci

[ocr errors]

Ninconftanti( lentiffima tamen ) Ecliptice ab Aegnatoredigreffione, eam pro noftris Tabulis feligere par erat, qua temporum noftrorum obferuationibus maximè con, jensanea foret. Tychonis obliquitatem ut grandiuscuLam damnat cæterorum obferuatorum fides minis du

bia, quoniam plurium, & peritissimorum. Regiomon. Jano poriùs adftipulantur Landgrauius Hallia , Grunbergeras, Craffus, Collegium Romanum Lansbergius, Hortenfus, Gallendus, Mathematici Londinenfes, Andreas Moreitus Academia Patauina Matbematicus , ve jn omribus, ita in obferuationibus accuratus, cuias lucubrationes Aftror phili non absque vtili iucunditate bresi deguftabant ; ceteriquè Affrono: mi prime note , qui idipfum ex iphus Tychonis obferdationibus se elicere profitentur. Quod fi non lubrica red constans fil Solaris Orbite inclinasio , vi Keplerus suspicatur , nosque cum plurimis exacti iudicij Profesor ribus ; non fecus ac eius Eccentricitas , quam firmam experimur contra

Antiquorum fomnia: quantò magis illi erit infiftendumqu& neotericerum experimentis congruat in psuciffimis tantum fecundis diffentienti. bus? Hanc nos graduum 23 cum dimidio allumpfimus : veruntamen vi nofter labor eorum etiam palato arrideat, qui ne lato quidem ungue à Ty. chone difcedere piaculum arbitrantur , Declinationum Tabulam ad buius mentem accomodatam exhibemus , vi ca cum differentia Afcenfioe nali & alis, hisprafo effe polit: in quorum gratiam fubdidimus etiam fingulis Canonibus Qualitorum in vestigationem ac proinde Tabularum structuram per Triangula ; vi quam quisque rationem magis probaret , cam fequi integrum cuique foret ; licet eos omnes ipfarum Tabularum apparatu liberè vfuros confidamus , quibus unius , aut alterius minuti difcrimen vix alicubi fubeffe pofle i Directiones verò ipfas nunquam centrales (vt aiunt) enenire ; rario,& experien;ia fuaferint. His frue; It Leflor, Vale,

IN PRIMO TOMO.

los in parte Cali Descend.C.XVI. 31 Vid Direttio , Quotuplex: Qui Si- Quomodo significator constitutus in par.

te Celi Descendente dirigatur per AlDe Motu reali in Directionibus, & do- censiones ac fi effet in parte Ascena plici via eas componendi. Cap. II. 2 dente. Cap. XVII.

32 De Latitudine feruanda in Directioni- De Profectionibus. Cap. XIIX. 33 bus. Cap.III.

3. Tabula Profe&tionum Geritur& exemQue fint necessaria ad Dire&tiones , & plaris.

35 de ozdine Tabularum. Cap. IV. 6 Tabula Motus Diurni Annuarum ProDe Declinatione. Cap. V. 7 fe&tionum.

36 Talula pro Declinat. fupputandis. 15 Tabula Profcctionum Menfurnarum.39 Pro Inuenienda Ascexfione Rectacko Tabula Profectionam Diurnarum. 43

iuslibet loci , tam cum latitudine, Tabula Dieram Totius Anni Comnu , quam fine. Cap.VI. 16 nis, & Biffextilis.

45 Ad eliciendam Afcenfionem, & Del- De Annorū Reuolutionibus.C.xix.48

cenfionem obliquam, tam cum latitu. De Construēda Cælesti Figura.C.xx.si dine , quàm sine, ad omnes Poli Bo- Tabula Conuerfionis Horarum, &c.in realis Eleuationes. Cap. VII. 17

Gradus, &c. Æquatoris. 53 Afcenfione Re&ta cognita quomodò in- Tabula Conuerfionis Graduum , &. dagatur quis gradus Zodiaci illi re

Æquatoris in Horas, &c. pag. 54 fpondeat. Cap. VIII. 19 Tabula Domorum.

55 Data Afcenfione , vel Defcensione obli. De Partibus Proportionalibus , &ta. qua sub quacumque Poli altitudine,

bula Sexagenaria. Cap. XXI. quomodo indagatur quis Eclipticæ Tabula Sexagenaria.

60 gradus illi conueniat. Cap. IX. 20 TABV LA Declinationim. Nouo init.i De Differentia Ascensionali , & illius Tabula Ascensionum Re&tarum. 14

vsu præcipuo ad indagandas. Afcen- Tabula Ascens.obliquarum ad Eleusfiones, & Defcenfiones obliquas loco- tionem Poli grad. I.

38 ; rum extra Zodiacum. Cap. X.

Poft hanc sequuntur aliæ ad fingulos De Diuisione Partium in Figura cælesti. gradus Altitudinis Poli vsque ad 30. Cap, XI.

23

inclusiuè. Pro inuenienda Distantia Stelle à meri- IN SECVNDO TOMO.

diano, seu medio Cæli. Cap. XII. 24 TABVLÆ Ascensionum obliquaDe Dire&tione Medij Cælines Afcenden- rum ab Elevationis Poli gradu 31. tis. Cap. XIII.

24 vfque ad 60.inclufiuè. à pag.2.ad 721 De Circulis Positionis. Cap. XIV. 27 Tabulæ Positionum ab Altitudinis

. Pobi De Dire&tione Significat. extra Angulos gradu 36.ad 60.inclufiue'.dp.23.724.

in parte Cæli Afcendente.C.XV. 29 ad finem operis. De Dire&tione significatoris extra angu. EINIS.

56

22

« PrécédentContinuer »