Images de page
PDF
ePub

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.

NYOLCZADIK KÖTET.

1588-1597.

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA.

HARMADIK OSZTÁLY.

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.

BUDAPEST.

A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épületében.)

1883.

A SELM

TANÁRI KÜ

MONUMENTA COMITIALIA REGNI HUNGARIAE.

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK

TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL.

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA

MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI

DR. FRAKNÓI VILMOS

A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS FÖTITKÁRA.

NYOLCZADIK KÖTET.

1539-1597.

SELMECZO

KIR. KATH

GYMNASIUME
7164.18

BUDAPEST,

92.1458

A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.

(Az Akadémia épűletében.)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2- DEC 1971

LIBRARY

Budapest, 1883. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája.

I.

A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS

1582. FEBRUÁR- és MÁRCZIUSBAN.

Magyar Országgyülési Emlékek. VIII.

1

« PrécédentContinuer »