Images de page
PDF
ePub

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA.

HARMADIK OSZTÁLY.

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.

BUDAPEST.

1885.

MONUMENTA COMITIALIA REGNI HUNGARIAE.

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK

TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL.

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA

MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK

DR. FRAKNÓI VILMOS

A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS FÖTITKÁRA

ÉS

DR. KÁROLYI ÁRPÁD

LEV. TAG.

KILENCZEDIK KÖTET.

1598-1601.

BUDAPEST,

1885.

.

v

[blocks in formation]

Budapest, 1885. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája.

I.

A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS

1598. FEBRUÁR- ÉS MÁRCZIUSBAN.

Magyar Országgyülési Emlékek IX.

1

« PrécédentContinuer »