Images de page
PDF
ePub

Ács, 55.

Acsmester, 5.

TARTALOM.

Agyagárú égető kemenczék, 14.

Allandó beszállásolás, 339.

Állati ször előkészítésére szánt telepek,

14.

[blocks in formation]

Előadói könyv, 274.

Előfogatok (katonai), 375.
Enyvfőzők, 14.

Építőmester, 5, 55.

Epületfatelepek, 14.

Erintkezés a horvát-szlavonországi biró-

ságokkal, 324.

Erőmérték, 142.

Esztergályos, 54.

Ezüstművesek, 54.

Faggyúolvasztók, 14.

Fémöntők, 14.

Fényező, 54.

Fésüs, 54.

Fióklaktanya, 335.
Firnászfőzők, 14.

Fodrász, 54.
Fogadó, 4, 12.
Fonálfestő, 54.
Fürdőhelyek, 348.
Fürdők, 14.

Gazda, 155, 159.

Gázkészítő intézetek, 14.

Gipszégető kemenczék, 14.
Gombkötő, 54.

Gondnok, 202.

Gondnokság, 185, 192.

Gondnoksági ügyek, 185.
Gözmalmok, 14.
Gyakorlóterek, 348.
Gyám. 202.

Gyámhatóság. 217.
Gyámhatósági eljárás, 232.
Gyámi ügyek, 185.
Gyámság, 185, 192.
Gyári munkások, 30.
Gyárszemlék, 46.
Gyertyamártó, 54.

Gyertyaöntök, 14.

Gyorsfehérítők, 14.

Gyűszerárú készítésre szánt telepek, 14.

Haláleset felvétele, 269, 282.

Hámorművek, 14.

Hangszerkészítő, 54.

Harangöntő, 54.

Hazai iparnak adott kedvezmények,

102.

Házalók, 119.

Házalókereskedés, 119.

Házaló-kereskedők (felvidéki), 19.
Házaló könyv, 120.

Házfedő nemez előállítására szolgáló
gyárak, 14.

[blocks in formation]

gyakorlása, 18.
Iparhatóságok, 42.

Iparhatósági megbizottak, 43.

Iparkihágások, 39.

Iparlajstromok, 54.

ellenőrzése, 43.

Iparosok czégei, 21.
Ipartársulatok, 38.

Ipartelepek engedélyezése, 15.

kisajátítása, 15.
Ipartestületek, 33, 80.
Iparügyek, 1.

Iparüzlet megszüntetése, 16.

Irattár (árvaszéki), 261.
Irattári könyv, 277.

Italmérési regálejog, 126.

Jegyző (árvaszéki). 250.
Kádár, 54.

Kalapos, 54.

Kályhakészítő, 54.
Kamatok, 115.

Káros hitelügylet, 112.

Kárpitos, 54.

Katonai ügyek, 333.
Kátránykészítők, 14.

Kávéház, 4, 12.

Kávémérés, 4, 12.

[blocks in formation]

Kézi zálogkölcsönügylet, 104.
Keztyűs, 54.

Kiadóhivatal (árvaszéki), 252.
Kiadó könyv, 275.

Kihágások (ipar), 39, 82.
Kisajátítása (ipartelepeknek), 15.
Kisebb polgári peres ügyek, 287.
Kiskorúság, 185.

meghosszabbítása, 186, 239.
Kocsigyártó, 54.

Kokszgyárak, 14.

Koldulás, 183.

Korcsma, 4, 12.

Korcsmai hitel, 116.

Koromégetők, 14.

Kosárfonó, 54.

Kovács, 54.

Köbmértékek, 140.

Köfaragó, 55.

Köfaragómester, 5.

Kőműves, 55.

Kőművesmester, 5.

Könyöradománygyűjtés, 183.

Könyvkötő, 54.

Köteles, 54.

Kötőszövő, 54.

Községi biráskodás, 288.

Kútcsináló, 54.

Külső cselédek, 165.

Lakatos, 54.

Laktanya, 335.
Lelenczek, 181.

Lenáztató telepek, 14.

Lóállítás (katonai), 377.
Lóavató bizottság, 385.
Lovaglóterek, 348.

Löporgyárak és raktárak, 14.
Lőterek, 348.

Lúgfőzők, 14.

Marhahízlaló telepek, 14.
Mázoló, 54.

Mérges anyagok készítése, 5.

gyógyszerek készítése, 5.
Mértékek, 127.

Mértékhitelesítés, 142.

Mértékhitelesítő hivatalok, 144.

Mértékrendszer, 127.

Mészárosok, 20, 54.

Mészégető kemenczék, 14.

Mézeskalácsos, 54.

Mezei cselédek, 165.

Mezei munkások, 169.

Mozgósítás esetén behívott állandóan
szabadságoltak, póttartalékosok gyá-
mol nélküli családjainak segélye-
zése, 413.
Munkakönyvek, 28, 68.
Munkások (gyári), 30.
Mutató könyv, 275.
Mühelyszemlék, 45.

[blocks in formation]

(iparos), 26.

Segédszemélyzet (iparos), 21.
Sertéshízlaló telepek, 14.

Sérvkötőkészítő, 54.

Sörgyárak, 14.

Sörház, 4, 12.

Súlymértékek, 141.

Súlyok, 127.

Sürgetési napló, 277.
Sütők, 20, 54.

Szabadalmak (találmányi), 99.

Szabadalmi illeték, 100.
Szabó, 54.

Számvevő, 252.

Szappanfözők, 14.

Szappanos, 54.
Szárazmalmok, 14.
Szegények ellátása, 175.
- gyógyítása, 176.
Szegényügy, 175.
Szélmalmok, 14.
Személyszállítás, 4, 13.
Szeszgyárak, 14.
Szíjgyártó, 54.

Szobafestő, 54.

[blocks in formation]

a kiskorúság meghosszabbítására
nézve, 239.

a lóállítás végrehajtása iránt, 383.
a lóavató bizottságok számára, 400.
a lovak számának és minőségének
nyilvántartása s előjegyzése tárgyá
ban, 390.

a mozgósítás esetén behívott állan-
dóan szabadságoltak stb. családjai-
nak segélyezése iránt, 413.
Uzsora, 112.

Ügyész (árvaszéki), 251.

Ügyrend az árvaszékek részére, 248.
Ügyviteli szabályok községi biróságok
számára, 312.

járásbíróságok, szolgabirák és béke-
birák számára, 320.

Ülnök (árvaszéki), 250.
Üveghuták, 14.

Vágóhidak, 14.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »