Images de page
PDF
ePub

INTED IN HUNGARY

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

A KÖZIGAZGATÁS

FELADATAI.

HARMADIK KÖTET:

A KÖZIGAZGATÁS ÉS A GAZDASÁGI ÉLET. (FOLYTATVA.)
A KÖZIGAZGATÁS ÉS A TÁRSADALOM, GYÁMI ÉS GONDNOKSÁGI ÜGYEK.
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. KATONAI ÜGYEK.

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »