Images de page
PDF
ePub

G

APR 17 1933

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

[blocks in formation]

1888. évi 1949. számú rendelet a képesítéshez kötött mesterségek megállapítása tárgyában

2

[blocks in formation]

1885. évi 9909. számú rendelet a választott iparhatósági megbizottak működésére nézve

43

--

b) Utasítás az ipartörvény végrehajtása tárgyában (1884. évi

[blocks in formation]

III. A segédekről (gyári munkásokról) és munkakönyvekről ...

68

[blocks in formation]

c) A találmányi szabadalmak elnyerése tárgyában 1867. jun. 19-én 2719. sz. a. kelt utasítás

99

d) A hazai ipar fejlődésének előmozdítása 1881. XLIV. tez. 102 e) A kézi zálog kölcsönügylet 1881. XIV. tez. f) A részletügyletről. 1883. XXXI. tex.

104

--

110

g) Az uzsoráról és káros hitelügyletekről. 1883. XXV. tez. 112 9. Kereskedelem

117

--

a) A kereskedelmi viszonyok jogrendje. 1875. XXXVII. tez. 117 b) A házaló kereskedés

119

[blocks in formation]
[blocks in formation]

III. Ügyrend az árvaszékek részére...

Ülnökök és jegyzők....

Kiadóhivatal...

A gyámoltak vagy gondnokoltak nyilvántartása ....

I. A kiskoruság meghosszabbítása

II. A kiskoruság meghosszabbításának megszüntetése ...
III. Az atyai hatalom gyakorlatának megszüntetése

IV. Gondnokság alá helyezés

V. A gondnokság megszüntetése...

VI. Vegyes és átmeneti intézkedések

Az elnök...

Az ügyész..

A számvevő..

Iktatóhivatal...

Ülés

Irattár

A gyámok és gondnokok nyilvántartása

[blocks in formation]

A gyámhatóság alatt álló kiskorúak nagykorúsága bekövetkezése idejének nyilvántartása.

265

[blocks in formation]

I. Kisebb polgári peres ügyek. 1877. XXII. tcz. 1. Általános határozatok

287

287

2. Eljárás a községi biráskodás körül

292

3. Eljárás a községi biráskodás alá nem tartozó kisebb jelentőségü polgári peres ügyekben

294

4. A végrehajtás

304

312

5. Zárhatározatok

II. Ügyviteli szabályok a községi bíróságok számára 312 III. Ügyviteli szabályok a járásbíróságok, szolga

birák és békebirák számára

IV. A kézbesítés. 1875. X. tez.

F) Katonai ügyek.

320

330

Ia) Katonai beszállásolás. 1879. XXXVI. tez. 1. Általános határozatok

334

334

2. Különös határozatok az állandó beszállásolás iránt

339

3. Különös határozatok az ideiglenes (átvonuló) beszállásolást illetőleg

344

4. Határozatok a gyakorló-, lő-, torna-, lovaglóterek és fürdőhelyek, valamint lóúsztatók átengedése iránt.. 5. Átmeneti és végrehajtási határozatok

348

349

[blocks in formation]

A) Kimutatás a havi fizetéses katonai személyeknek, állandó beszállásolásnál járó szállásilletményeiről, a mellékszükségletekkel együtt

Oldal

350

B) Kimutatás az illetékszerű legénységi szállásokról, istállókról és mellékszükségletekről, az állandó beszállásolásnál 353 C) Kimutatás az állandó beszállásolásnál a csapatok számára megkivántató iroda-, iskola-, őr-, ügyelői szobák, börtön-, pénztári szobák, raktárak, kocsiszin és műhelyhelyiségekről és ezek berendezéséről

D) Kimutatás az állandó beszállásolásnál a beteg katonák elhelyezésére és ápolására megkivántató helyiségekről és mellékszükségletekről

E) Kimutatás a katona személyeknek átvonuló (ideiglenes) beszállásolásánál járó szállás-illetékek és mellékszükségletek felől..

F) Kimutatás a csapatok kiképzésére megkivántató gyakorló
terek felől

Ib) A katona beszállásolás terhének megosztására
szolgáló pótadó. 1879. XXXVII. tez..........

II. A katonai élelmezés.
III. A katonai előfogatok.

358.

361

365

367

372

373

375

IV. Katonai ló-állítás 1879. évi 13681. sz. rendelet 377 1. A lószükségletnek általános vagy részletes mozgósítás esetében az állandó hadsereg és honvédség részére megszerzése 377 2. 1873. évi XX. tez., a hadsereg és a honvédség lószükségletének fedezéséről mozgósítás esetében

379 3. Részletes utasítás az 1873. évi XX. tcz. végrehajtása iránt 383. A. melléklet. A besoroɛandó lovak (teherhordó állatok) minőségét illető határozatok

--

B. melléklet. Utasítás a közigazgatási hatóságok számára a lovak számának és minőségének nyilvántartása és előjegyzése tárgyában

--

C. melléklet. Utasítás a lóavató bizottságok számára a lovak (teherhordó állatok) avatása körül követendő eljárást illetőleg

389

390

400

D. melléklet. Eskü minta a lóavató bizottságok becsűsei részére 406E. melléklet. Utasítás a mozgósítás esetében behívott állandóan szabadságoltak, póttartalékosak, honvédek, és egyéb jogosultak gyámol nélküli családjainak az 1880. évi XXVII. tez. 5. §-a alapján nyujtandó segélyezés módozatára vonatkozó 1882. évi XI. tez. végrehajtása tárgyában 413.

« PrécédentContinuer »