Images de page
PDF
ePub

DD. ALEXANDRO, AMBROSIO, PETRO,

ET ANDREA,

TASCHIS,

+EX+ BILLIGT

+ PUR COLEG LUGDUN.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IVINÆ aura particeps homo à reliquis animantibus quantum die ftet , præcipué manifestant virtu

tum,et sapientiæ studia, quibus autoD

rem sagacissimum æmulatur. Ani. mus.enim fublimia voluens , quidquid in uniuerso fluxum aiernis metitur fpatijs , nec quidquam ftabi.

le cenfet , nifi quod perpetua naturæ lege sancitum , vel sua magnitudine immortalitati accedit. Amplissimum tam ingentis operæ argumentum felici Andrea

Argoli V.C. vobis intima necessitudine coniunčti ingenio mora talibus editum, quo ipse concordi melioris orbis applausu immensos cæli motus ad certos gradus revocauit , auidis adeo mortalium animis arreptum fuit, ut pofteritati pené defeciffet , ni. fi vestris meritis rediisset in lucem , meoque in rem literariam Audio in amplissimo fame cheatro denuo comparuiffet. Virtus

nempe constanti vctuftatis opinione cælo delapsa in illuftri familia veftra perpetuam sibi načta. sedem , fua dignum origine hunc sibi iure laborem adsciscit, quo semet obliuioni eximit, etiams. domesticis undique

. ornamentis effulgeat . Inter ea prifce in primis familie vefire magnificentia, decus, quod patricio Bergomarum sanguine sumserunt majores vestris-qui. bus omni tempore, in utraque fortuna publica Ciuitatis guo y, bernacula, administrationes s priuilegia , immunitates, hono- ? resque singulos , quibus ciues primarii fruebantur, assidué' colla: tos testantur undiĝ

, publica eiusdem Vrbis monumenta. . Quam. quidem præclaram existimationem nunc Venetis Ciuibus adsci. ti; apud omnes magno posteritatis exemplo cum fplendore retinca. tis. Leonardi Tascha, ob insignes animi dotes Nobilitati Romani ne adscripti, in conseruandis æterne Vrbis priuilegiis. quanta. olim fuerit vigilantia, loquuntur obuia semperque duratura. Capitolii marmora. . Nec Profperi fratris vestri adhuc e

. ruditorum, animis excidit memoria., qui. Patauini Collegii Suffragiis Lauream subtilis ingenii pretium retulit. Cætera Vo. bis familiaria. virtutum ornamenta , inter quæ fingularis in Deum pietas, integritasque morum, preclara animi magnitudo, prolixa in omnes beneficentia. , mutuusque inter vos consensus e amor elucet , fine tenui hoc mei præconii indicio, omnium oculis animisque conspicua, cum voto perennitatis, modestie vesire. memor tacita veneratione profequor Parauii XIII Tunii MDCXLIV.

Veftræ eamplitudini

[ocr errors]

Addictissimus

Paulus Frambortus.

LECTOR I.

[ocr errors]

N inconstanti (lentisfimatainen) Eclipticæ ab Æquatore digressione, eam pro noftris Tabulis seligere par erat, quæ tempo rum noftrorum občeruationibus maxiinè confentanea foret . Tychonis Obliquita

tem ut grandiusculam damnat cæterorum Obseruatorum fides minùs dubia, quoniam pluriuum , & peritisliinorum . Regiomontano potiùs adstipulantur Landgrauius Halliæ , Grunbergerus, Grallus, Collegium Romanum, Lansbergius, Hortensius, Gaflendus, Mathematici Londinenses, Andreas Morettus. Academiæ Pata uinæ Mathematicus , vt in oinnibus, ita in obseruationibus accuratus, cuius lucubrationes. Astrophili non absque vtili iucundi. tate breui degustabunt ; cæterique Astronomi primæ notx, qui idipsum ex ipsius. Tychonis obseruationibus se elicere profitentur. Quod fi non lubrica sed constans (it Solaris Orbitæ inclinatio , vt Keplerus suspicatur , nosque cun plurimis exacti iudicij Professoribus ; non secus ac eius. Eccentri. citas, quam firmam experirrur contra. Antiquorum somnia: quantò magis illi erit. infiftendum, quæ neotericorum experimentis

. congruat in paucislinis tantùm fecundis dillentientibus ?. Hanc nos graduum. 2 3. cum. dimidio allunplimus:veruntamen, vt noster labor eorum etiam palato ar. fideat , qui ne lato: quidem. yngue à Tychone discedere mentem accomodatam exhibemus, ut ea cum differentia Ascensionali & alijs, his præsto esse poslit: in quorum gratiam subdidimus etiain singulis Canonibus Quæsitorum in uestigationem, ac proinde Tabularum structuram per Triangula ; vt quam quisque rationem magis probaret, cam sequi integrum cuique foret ; licet eos omnes ipsarum Tabu: laruin apparatu liberè vluros confidamus , quibus unius , aut alcerius minuti discrimen vix alicubi subesse posse, Directiones verò ipfas nunquam centrales (ut aiunt) cuenire , ratio, & experiencia suaserint. His fruere Lector, & Vale.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »