Images de page
PDF
ePub

AMPLISSMIS VIRIS
DD ALEXANDRO,
AMBROSIO, PETRO,

ET ANDREÆ,
TASCHIS,

BIELISTA

+PUB+ COLEG LUGDUN

[ocr errors]

quantum dia

DIVINÆ aura particeps homo á

reliquis animantibus
ftet , præcipué manifestant virtu-

tum,et sapientiæ studia, quibus autoD

rem sagacissimum æmulatur. Ani. mus.enim fublimia voluens , quidquid in uniuerso fluxum æternis metitur fpatijs, nec quidquam ftabi.

le censet , nisi quod perpetua natura lege sancitum , vel sua magnitudine immortalitari accedit. Amplissimum tam ingentis opera argumentum felici Andrea

Argoli V.C. vobis intima necessitudine coniunčti ingenio mortalibus editum, quo ipse concordi melioris orbis applausu immensos cæli motus ad certos gradus revocauit , auidis adeo mora. talium animis arreptum fuit , ut pofteritati pené defecisset, ni« fi veftris meritis rediisset in lucem , meoquc

literariam studio in amplissimo fame theatro denuo comparuiffet. Virtus

in rem

re

nempe conftanti vetuftatis opinione cælo delapsa in illuftri familia vestra perpetuam sibi nacta. sedem , fua dignum origine hunc sibi iure laborem adsciscit, quo semet obliuioni eximit, etiamfi domesticis undique ornamentis effulgeat . Inter ea prifce in primis familie vestre magnificentia, decus, quod parricio Bergomatum sanguine sum ferunt majores veftris-quibus omni tempore , in utraque fortuna publica Ciuitatis guay, bernacula , administrationes s priuilegia , immunitates, honos: 1 resque fingulos , quibus ciues primarii fruebantur , assidue colla: tos testantur undiĝ, publica eiusdem Vrbis monumenta. . Quam quidem préclaram existimationem nunc Venetis Ciuibus adsci. tij apud omnes magno posteritatis exemplo cum fplendore retinca. tis. Leonardi Tascha, ob insignes animi dotes Nobilitati Roma... ne adscripti, in conferuandis æterne Vrbis priuilegiis.quanta. olim fuerit vigilantia, loquuntur obuia semperque duratura. Capitolii marmora. . Néc. Profperi fratris veftri adhuç eruditorum, animis excidit, memoria., qui. Patauini Collegii Suffragiis Lauream subtilis ingenii pretium retulit. Cætera Voc. bis familiaria. virtutum ornamenta , inter quæ fingularis in Deum pietas, integritasque morum, preclara animi magnitudo, prolixa in omnes beneficentia. , mutuusque inter vos consensus. Qramor elucet , fine tenui hoc mei preconii: indicio, omnium oculis animisque conspicua, cum voto perennitatis , modestie vefire, memor tacita veneratione profequor. . Patauii XIII lunii MDCXLIV.

Veftræ amplitudini

Addictissimus

Paulus Frambortus.

LECTORI:

[ocr errors]

N inconstanci (lentiffimna cainen) Eclipticæ ab Æquatore digressione, eain pro noftris Tabulis seligere par erat, que teinporum noftrorum obferuationibus, maxiinè confentanea foret . Tychonis Obliquita

tem ut grandiusculam damnat cæterorum Obseruatoruin fides minùs dubia, quoniain pluriun , & peritissiinorum . Regiomontano potiùs adftipulantur Landgrauius Halliæ , Grunbergerus, Grassus, Collegium Roma. num, Lansbergius, Hortensius, Gafsendus, Mathematici Londinenses, Andreas. Morettus. Academiæ Patauinæ Mathenaticus , vc in oinnibus, ita in obseruationibus accuratus, cuius lucubrationes. Astrophili non absque vtili iucundi. tate breui degustabunt ; cæterique Astronomi primæ notæ, qui idipsum ex ipsius. Tychonis obseruationibus se elicere profitentur. Quod si non lubrica sed constans (it Solaris Orbitæ inclinatio , vt Keplerus suspicatur , nosque cun plurimis exacti iudicij Professoribus ; non secus ac eius. Eccentri. citas, quam firmam experirur contra. Antiquorum fomnia: quantò magis illi erit insistendum, quæ neotericorum experimentis. congruat in paucisliinis. tantùm fecundis dilfentientibus? Hanc nos graduum. 2 3. cum. dimidio allumpsimus:veruntainen. vt nofter labor corum etiam palato ar.. rideat , qui ne lato quidem. vngue à Tychone discedere

pia:

[ocr errors]

• .

mentem accommodatam exhibemus, ut ea cuin differentia Ascensionali & alijs, his præsto esse possit: in quorum gratiam subdidimus etiain singulis Canonibus Quæsitorum in ueftigationem, ac proinde Tabularum structuram per Triangula ; vt quam quisque rationem magis probaret, eam ser qui integrum cuique foret ; licet eos omnes ipsarum Tabularum apparatu liberè vfuros confidamus , quibus unius , aut alcerius minuti discrimnen vix alicubi subesse posse, Directio. nes verò ipfas nunquam centrales (ut aiunt) euenire , ratio, & experiencia suaserint. His fruere Lector, & Vale.

[merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »