Images de page
PDF
ePub

74 75

78

76

[blocks in formation]

79 | 80

77

[ocr errors]

1

20

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12

[ocr errors]

1

2

2

ܐܐ

2

[blocks in formation]

12

4 48

کا4

و ار ک ک 5

0

اور 3 21 3 48 3 4 3 42 3 39
7 3 اور
4 71ر

کر 6 4 در 4
و 80 ک

6 اک
6 او 6
8 اور 7

ک4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

GG MG MG MG MG MG

MG

MG M MG MIG

I
16

18
1
13

17
14

19 2 26 28) 2 30

2 36 2

32

2 381 2 34

40

O

3 3' 3

33
3
36 3

16
s

20 44 44 6 is 6 20 6 251 6 30

40 6 7 6

7 12 7 187 24 7 30 7 36 7 42 7 48 zl 8 17

8 8
24

8
8
31

2

619 1319 8 9 28 9 36 9 441 9 5210 olio

32/10 40 910 48 10 6IiI

24 11 33!11 | 2011 | 12 OIt 2 10/12 2012

0] 13 II 13 12 13 23 13 34 13 45 13 50 14 714 18114

29 14 40 12 14 24 14 3614 48115

7117 16 34 16 48 17 14 2/17

12 18 26 18 40 16/17 3017 44/17. 58/18 o 18 30/18 419

IS19 30119 4520 16 18 26 19 12 19 28 19

ol 10

32120 48/21 412I
720 24/20 4120

5821
32121

61 22 23 | 22 40 18/21 36121

21 22
3022 48123

24/23 42|24
2922 48123 7123 26 23 45124 424 23 24 42125
202340/24
20 24 40125

20125 40 26 21 24 S125 12 25 33125 54 26 15126 36/26 , 57 27 18 27 39128 2126 24 26 46/27

8/27 3027 52 28 14/28 3628 5829

8 29 31 29 54130 17/30 40 28 24 28 48 29 12 29 36 30

2430 48131 1231 36/32 2529

40132 31 1231 38132 4/32 3032

22 33 48134 14134 40 27131 $732 24 32 51 33 1833 4534

12 34 39135 635 33136 8133 · 36 34 4/34 32135 033

24136 52/37 29134 19 34 48 35 1735 46136 13 36 44 37 13137. 42/38 1138 40 30 35 30136

0 36 3037
037 30 38

38 3032

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

72

[ocr errors]

1840

20

28

40

8 42 40

3339

[ocr errors]

7I
73 74 75 76 77 78 79

80 GG MG MG MG MG MG MG MG MIG MG M 31 36 41137 12 37 4338 14 38 4539 16 39 4740

4941 32137 S1138 24 38 56 39

040 32141 4 41

42 339 36 40 9140 42 41

54143 27144 3440 14/40 48/41

22 147
56142 3043 443

12 44 46 45 20 3541 2542 0142 343 1043 4544

26 44 364 36 43 12 43 48 44 24 / 4S 45 36/46 12 46 48 47 24 48 37 43 47 44 2445

2948

648 43 49 38 44 58145 36 46 14 46 52 47 30 48

46 | 49 24 10 9/46 48147. 27 48 6 48 4549 24 50

132 0 48 40/49

2142 38 44

[ocr errors]

40 46 ای

20

8148

39 46 140 47

20 48

2010

20152

20

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

47ا در موار: 384 14 40 0كاء از 421 30 31

از 40 050 را که در o

را در و4 (12 و314 4148 د4 4ر اور 3ک 187 { ر [37 2ر67ر ارارا ارا34

3013 در | کد 5436 54

1953 2 36 ار{3 4350

کی 8: 4رای4 3ر21 10 7 37 کر اور کیا

کرا16 34 | 32 در 480 در 40 18 6ر44 رده

7ر1 مه 8یار 57 :i

ورا 1 ک 45 اداره 4راه

57 از 6ر 301 60ار1 29 اور 8راکه

6ر8ر کک 12 ورا16 30/59 s7 [44

37 ا14 6ر37 کک47 3260 9رارة 8ر8ر

19 (24 8ر36 57 48 6ر48

3760 ور [48 8ر اور 4957

62ر1 2661 20 و316 464 363ر

اور 60اه 40 66]ور راه

ک366 464 463 66 در رol6

67ار: 2266 1965 36164

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

50/59 IoI60

So I 40162 2063 2064 160 21161

| 62 3

27166 1867 5261 32162 24 63 16 64

44 67 36 68 28 69 20 36 43163 4363 36 64

868 168 5469 47170 40 5463 5464 48165 42166 36.67 30

30168

18
70 12171

3072 25173 20 56166 16167

470 0170 5671 5272 48173 44 74 40 $7167 27168 24169 21170

12173 3670 3471 3272 3073 2874 26175 24176 22 77 59169 49170 4871 47 72 40 73 45 174 4475 43 76 4277 41.78 40 0173

Cl7
c176
o77 0078

o179 o So

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

14 oر 4013 ک1 135 14 15 | 13 کد 2

[ocr errors]

0 0 0

[ocr errors]

o 17

48/18

[ocr errors]
[ocr errors]

18/20

[ocr errors]

14

0122

[ocr errors]

15 20

30/20

2I اک4

4 | 22

22 ارد

[ocr errors]

30/21 6/23

[ocr errors]

8122

44/24

[merged small][ocr errors]

ر2 [6ر 24 |39 24 ( 22

[ocr errors][merged small][merged small]

| 12
16 12 16 24 16 36 16 48117

12 17
24 17 36117

4119 17 19 30
18
54/19

32 20 4621 Ol2I

30 1621 36 21 222 24 22 40/22

12 23 2823 S7123 14 23 31 23 48124

13125 30 1824 18 24 36 24 54/25

12/25 30/25 48/26 6126

26_2426 42127 14/27 3327 52 28 11 28

30 20/27 0127 2027 40 28

o) 29 20/29' 40 30 21/28 4229

329 24/29 45 30 6 30 27 30 48 31 931. 30 2229 42130 4/30 26 30 48 31 1031 32 31 34/32 1632 38133

3131 26 31 4932 12/32 35 32 58 33 2133 44 34 7134 30

24 32 48133 12 33 36 34 0 34 24 34 48 35 12 35 36 36 25133 4S 34 10|34 35135

S 37 30 2635

16137 42138

838 3439 2736_2736 54 37 2137 48 38 15 38 4239 939 3640 3 40 30 28 37 48 38 16 38 44 39 1239 40 40

40 36 41 4.41 32/42 9 39 38 40 7.40 36 41

34142

3/42 3243 4 43 30 30141 041 30142 o]42 30143 (143 3044

30145

21/28

[merged small][ocr errors]

40137 136 15 36 مر کزار2 و3ه

37 ور 36 24 36 8ر ك3 | 32 635

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

84

68;

871

[blocks in formation]

85

86

8 8

ہو او8

[ocr errors]

544 ک 43 ا24 47 26 46 24 46 در 45 20

3243

1644

48

6 45

18147

GG MG M'G MG MG MG MG MG MG

MG

M 31 41 51/42 22 42 343

26 44 57:45 28 45
12143 44.44
45/45

S 33 44 33145

39 46
12 46 46 47

2148 248

57 +9 30 2147

1048 44:42 34/45 54 46 28 47

18

o 49 350 36 48 36 49 12 49 48 so

C) 5 36 32 1252 483 24|54 37 49 57 50 34 SI

2 3 39 4 16 5 4 355 30

35.8

0

[ocr errors]

227

250 و 49 | ارا26

249 208 47ار! 3547 ای 45 20 10

از 20 30 2ارک

اک 24

از 11 زارع 2 و 481

53 34 52 26. ار[18 ار 38 در 28 4 اور 3ر 121 اک 44 کر 6

393 2ر 391 3357 6ر24 در 11 کد 361

کو 40 4

کر 20 57 [40 اره

8ر' 20 59 | 49 8راه

6ر21 اک4

437 6ر2 2760 ور 46 8رای

8راوة 7ر421 6ر (42

8ر6 3662 61اور 63 12

60 و2 ورا 46 8ر3 1163 62 38 61اور

24/60 وك44

261 و 860 66ر1 65 30 464 ;06

ر6|24 1469 2863 67 42 66 | 6ر ر106

3567 4866 کناء 30 4370 و6 | 6ر 68 او

[ocr errors]

8یا24

18163

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

18
53 57 54

12157 51118 30 401 54

2C60

8160 49161
48 | 29 3060
1260

4163 47 64 30

20, 63 4.63 48 64 32 65 1666 45160 45161 30162 163

0166 45167 30 46/62

52163 38 64 47163 27 64 14165

22168 48 64 48165 36166

0 68 48169 3670 2471 9166 58 67 47 68 3669 270

3171

30 50673068 2069 1070

4072 30173

20174 24172 173

6

73 57 74 48175 39176 30 52170 1271 4171 50172 48173 40174 3275 24.76 1677 878 53171 3372 26 73

19174
12175

30 5+72 5473 48 74 4275 3676 3077 24178 18 79

681 55174 10176 177

4081 382 30 56175 3076 32177 28178 24179

16181
1282

8 83 4 84

451 4282 39'8; 36 84 33 85 30 53178 1879

1680

14
| 81
c83
6.8

2187 5979 39 3881 37182

32 87 31 83 30 60181

CLS6
o S7

O

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I

2

[ocr errors]

1

[ocr errors]

ا م 0

[ocr errors]

I

2

0 0 0

2

ܐ

2

2

2

571 3

ار
3 0 21ر 0

کر 40ر
8ر و 57 0 26 0
لاک
کر 1 |6ز

ار

6 3 2 و 3

4 ايا 4 کار کر 4 20 4 | 45 4 |40

کا6

کر 6 6 24 4 | 48 و 42 و 36 و 30 ر 24 ک 18

20

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

00

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

42 44 46 I 48 1

so
32

54 3 33

361 2

39 42 45 2 49] 2 4 3

28
24. 3
3 321 3 363 40

3
44 3 48

4 5 4 251 4 30 4 35

4 s 7

41 6

6 18 6 25 6 32 6 391 6 46 6 53! 7 8 6 48| 6 26 7 4) 7 7 20 7 281 z 367 44 7 528 9 7

8
7 57

8
24
8

42

8 8 Io 408

9

9 30 9 409
II
9
21

43
9

S10
1610

27 10 38:10 49 II
12110 24| 10 36 10 48|il

12IIt 24/11 3611 4812 16 420

2III2

4713 8 22 | 123612

4.13 18:13 32 13 46 14 15

13

3013 45 14 1613

3611; 3214 1714 27 14 4415

54
16 12 16 3016 48117

617 24/17 218 9 16 28116 47"? 617 25 17 44 18 22 18 4119 2017 o 17

18

oli8 2018 409 40

2019 40 20 18

33 18 4119 26| 19 48] 20 10120 3220

16121

3822 2319 33 19 5 6120

II 22 24/20 48

36) 22

24 22 48123 1223

30 22 23 23 2023 4524 1024 35125 26 22

321 22 23 23 24 23 50 24 16 24 4225 57123 24 23 51 24 18 24 45 25 1225 39 26

6| 16

3327 28 23 48 24 16

24
1225 40 26

427
8
2924 3925
25

427 33 28

2 28 3129 30125 3026 0] 27

0 29 30130

کا 45 14 1430| رد 14|o

ک1 [6ر 14|40 14 24 14 |8 4416 ك1 |28 رد|12

16 | 2 ر|35 کد i8 را 43117 16 | 26 16 او

[ocr errors][merged small]

3/18

2017

ol 19

118ر 17|21

128

20 71ر ور[36 ور| 19|24

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

4022

22 | کر

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

32/28

[ocr errors]

0 C

[ocr errors]

30/ 27

30/28

83029: اه

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »