Riporta [i.e. Barshika Riporta]

Couverture

À l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Section 1
1
Section 2
44
Section 3
69

5 autres sections non affichées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

११ १६ ५ को सरकारको अड्डा अनुसार अन्तर्गत अन्तर्वार्ताको अस्थायी आयोगको परामर्श आयोगबाट आयोगले उक्त उम्मेदवार उम्मेदवारहरूको उल्लेख एक ऐन २०१३ का कानून काम कारवाइ कुनै कैफियत गएको गठन गरी गरेको गर्दा गर्न गर्ने गृह गोस्वारा ग्याजेटेड चाहिने छैन जना जम्मा जवाफ तथा तर ती थियो दफा दरखास्त दिइएको दिन दिने धारा नयां निजामती सेवा निमित्त नियम नियमावली नियुक्ति नियुक्तिको नेपाल नै पछि पद पदका लागि पदमा पदहरूमा पनि परीक्षा पर्न पर्ने पाएको प्रमोशन प्राप्त प्रायोगको प्रायोगबाट प्रायोगले बढुवा बमोजिम बहिदार भएका भएको भएकोले भनी भन्ने भयो भर्ना भै मंत्रालयको मा मा लेखी माग मात्र मिति मुखिया मुताविक यस यसरी यस्तो यो राय लाई लागि ले लेखी लोकसेवा वा विकास विज्ञापन विभाग विषयमा व्यवस्था शिक्षा श्री ५ को संख्या सफल सबै समिति समेत सम्बन्धमा सम्बन्धित सम्बन्धी सरकारी सरुवा सिफारिश सूचना सो हुँदा हुन हुने हो

Informations bibliographiques