Images de page
PDF
ePub

1

Vor

HErres og Frelsers JEsu Christi

Nye Testamente.

New York:

Udgivet af det Amerikanste Bibel-Selskab.

1856.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Rock, MUP: 11-9-39

St. Matthæi
Evangelium.

1. Capitel.

THE GOSPEL

ACCORDING TO

S. MATTHEW.

CHAPTER I.

book of the generation of

Esu Chrifti, Davids Søns, Abra-Jesus Christ, the son of David, hams Sens, Slægtes Bog.

2. Abraham avlede Isak; men Isat
avlede Jakob; men Jakob avlede Ju-
da og hans Brødre.

3. Men Juda avlede Phares og Za-
ra med Thamar; men Phares avlede
Esrom; men Esrom avlede Aram.
4. Men Aram avlede Aminadab; men
Aminadab avlede Naasson; men Naas-
son avlede Salmon.

5. Men Salmon avlede Boas med
Rachab; men Boas avlede Obed med
Ruth; men Obed avlede Jsai.

6. Men Isai avlede Kong David; men Kong David avlede Salomon med Urice (Hustru).

7. Men Salomon avlede Roboam; men Roboam avlede Abia; men Abia avlede Asa.

8. Men Asa avlede Josaphat; men Josaphat avlede Joram; men Joram avlede Ussia.

9. Men ussia avlede Jotham; men Jotham avlede Achas; men Achás av-| lede Ezechias.

10. Men Ezechias avlede Manasse; men Manasse avlede Amon; men Amon avlede Josias.

11. Men Josias avlede Jechonias og hans Brødre, ved den Babyloniske Udlændigheds (Tid).

12. Men efter den Babyloniske Udlændighed (var begyndt), avlede Jechonias Salathiel; men Salathiel ap= | lede Zorobabel

the son of Abraham.

2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: 12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Sala thiel; and Salathiel begai Zoroba

bel;

13. Men Zorobabel avlede Abiud; 13 And Zorababel begat Abiud;

« PrécédentContinuer »