Kézikönyv és oktatási segédeszköz a magy. kir. csendörlegénység számára

Couverture
1899

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 71 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.
Page 50 - ... 2. az apa halála után a keresetképtelen nagyapának vagy özvegy nagyanyának egyetlen unokája, ha azoknak fiuk nincsen; 3. teljes árvaságra jutott testvéreknek egy fitestvére, vagy féltestvére, úgyszintén atyótlan testvéreknek egyetlen féltestvére.
Page 47 - A közös hadsereg póttartaléka béke idején nyolcz hét alatt katonailag kiképezendő, azontúl már csak az időszaki fegyvergyakorlatokra hivandó be. Ha azonban különös körülmények megkövetelik, a tartalék első évfolyamának és a póttartalék három legifjabb sorozási évfolyamának legénységi állományába tartozó egyének, az 1888.
Page 101 - ... p) a ki a rothadásos méh törzseit a baj felismerése után azonnal meg nem semmisiti ; >•) a ki saját területén bárminemű döglött állatot tudva elásatlanul hagy, vagy bármely területen elásott döglött állatot jogosulatlanul kiás. Az eljárás az...
Page 75 - A ki tiltott időben hasznos vadat lő, árul vagy vesz; ha a vad nála találtatik, a helyi szegények számára elkobzandó ; 32.
Page 49 - Kiskorúaknál az önkéntes beléphetésre az atya vagy gyám beleegyezése szükséges. Az önkéntesen belépő a csapattestet, melyben szolgálni kiván, maga választhatja, föltéve, hogy az illető csapat önkéntesek fölvételére jogositva van, s hogy az önkéntes az abba leendő föl...
Page 121 - Minden, egyenes adót nem fizető, 18 évet már betöltött, de 60 évet még el nem ért férfi köteles útadó-tartozás fejében három kézi napszámot természetben vagy egyenértékű váltságösszeg lefizetése által leszolgálni.
Page 78 - ... 3) a vadak gondozására és a vadászterületek őrzésére alkalmazott cselédek; 4) a mező-, erdő- és szőlőgazdaságban alkalmazott csőszök, pásztorok és erdőkerülők; 5) a hatóságilag felesketett erdőtisztek, erdőőrök sa kir.

Informations bibliographiques