Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small]

V. Worterverzeichnis

3) bal pa-al

as bol-o

b) bal-a-gub-ba.

c) bal-a-zig)-ga.
d) Sub-bal-a
e) zig-ga bal-a.

f) Soky)
bal-a..
g) se-bab-a

bal pa-k-si.
a) bal

[blocks in formation]

Seits

bad por-the-si Bu-us-ki... 14 f) bal pa-k-si Gir-zu-ki..... 15 g) bal pa-te-si Gis-hú-ki..... 15 h)bal pa-k-si US-kib-nun ki.. 15 i) bal pa-l-si US-nun-ki... 16 k) bul pa-k-si Unug) - ki.... 16 l) bal pa-k-si Ùr +ú-ki..... 16 m) bal pa-te-si Nru-sag

[graphic]

bal

5)

6) a-bal.

pa-kab-du-ki..... 16

n) bal pa-te-si-tha-ma-ṣi-ki-.. 16 。) bal pa-te-si dá- Singir-ki.. 16 p) bal pa-te-si Ka-zal-lu-ki..

17

g) bal pa-te-si Kis-ki
r) bal pa-k-si Zu-kur-ru-ki..

5) pa-te-si bal-a-ta

sangu..

لا

3) balog-nd-nord-a.

4) balag Hin-ur-ra

5) gis-balag.
5 Balag

6)

15. bár

... 11

11

11

12

13

14 16. bids-bils-gar..

bár Namat).

bár-ri-a

2)

3) bár -šid-gis-ki

4) Personennamen

14 17. gab-ri-a. po-k-si A-bi-ay-ki... 14 | 18. gan? - Da

b) bal pa-Xe-si A-ha-ki..........

gu

14 19. ngủ
) bal pa-le-si A-mar-da-ki... 14 20. qú-gú
qú-gú-mu-è-a.
S) bal pa-le-si Áš-nun-ki..... 14

21.

ди-зла.

17

17

14

iny

17

17

[graphic]

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

5) Vergl. Sid-gis-ki; gis-ki... 18

18

[graphic]

19

19

19

19

19

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed]

Seite 23

23

23

23

23

24

... 24

.24 24

..24

..24

24

24

.. 25

. 25

. 25

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

34

35

..35

$5

35

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1) kas-de-a

27

kas-de-a lugal

[ocr errors]

86. kn-ru-ma

87. ki-a-now
$8. ki-am-na
39. ki-bi.

40. ki-bi-gí-a
91. ki-Singir
92. kisal-su-Tim-ba

93. lugal- lux)-08

рах.

94. má-an-noy.
95 má-gúr.
96. mášimas)---

97. más (mas). Im-ri-c.

98.

mu. Su-lum....

99. mu. sod

100. mirutiny.

101. ma-ab-11-1m, na-ok-rí-num

1-billy-ri-um

[ocr errors]

na

102. mag пад

now)

103.
104. . nio-bui

105. nig-gis-Xag-ga

для

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:eite

51

... 51 51

51 10 mix - civil).

52 10%. mg·é-e-sam-ma

52 108. mig-ezen-mo 52/ 109. mg-ku 54 110. mig-kú..

nio

54 111. mig-ki-ho + a

54 112. ring-seal-ris-co

54 113 sá-Súly).

54

54

54

55

55

55

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

64

64

14

64

651

A. 1) sá-dís3).

2) súdúy) anse sáng

3) sá - dúo) gur-da.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

11) sá- Duz) An.

12) so-Surfy itm-da: 131 sá-Dúly! knd-du

14) sa-dig ki-a-nag

15) só-din lugal.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

2.0) sú- Súly) Rim

а-ол-па 21) sá - ding) su a-oi-na 22) sa-si mkk I 23) soi-dúfg) sid-gis-ki 34) so-Digs il-gul. B. sá sú(a) eingir.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

.. 76

-76

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« PrécédentContinuer »