Els menorquins d'Algèria

Couverture
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 133 pages
Aquest llibre presenta la història dels menorquins que, arran de l'ocupació francesa de la ciutat d'Alger el 1830, s'afegiren al corrent migratori europeu que s'inicià cap a Algèria. La presència menorquina a Algèria tingué una cohesió social prou forta per conservar i transmetre a les generacions posteriors la llengua i la cultura pròpies, i, fins i tot, en alguns pobles, el menorquí era parlat per àrabs i francesos que hi vivien. Encara avui hi ha persones, nascudes a Algèria i residents a França, que conserven la llengua que ells i els seus avantpassats parlaven al nord d'Àfrica.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Pròleg per Joan Pons
5
Els menorquins dAlgèria
37
Documents literaris
69

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques