Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

DECEMBER, 1811, TO JUNË, 1812, INCLUSIVE.

[ocr errors]

διλοσοφιά» δ ου την Στωικης λεγω; ουδ. την Πλατωνικην, και την Επικουρείου

και Αριστοτελικην· αλλ' όσα ειρηται παρ εκάστη των αιρεσεων τουτων καλας,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκουλα; τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
Φιλοσοφιαν φημι,

CLEM. ALEX. Strom. Lib. i.

LONDON :

ÞRINTED FORGALE, CURTIS, AND FENNER, PATERNOSTER-ROW.
Δ.1PHANT AND co. .

EDINBURGH ; M. REENES DUBLIN Z PARKER
OXFORD ; AND DEIGHTONS CAMBRIDGE

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

646

BIOGRAPHY.

WITH

AGRICULTURE.

Horne's Commentary

98
Richards's Practical Arithmetic

436
Bowles' treatise on Merivo Sheep 541

School of Instruction
Holdich on the nature and cause of Resp 102
Richardson's Essay on Fiorin Grass

642
540

Scripture History
Toy's Scripture Geography

316

JURISPRUDENCE.

Aikin's Lives of Selden and Usher 200

Buller's Account of the Character and

Bentham's Theorie des peines et de

Death of Pretor Whitty

537

recompenses

77

Chandler's Life of Bishop Waynflete

Daubeny's Remarks on Parish Regis-

ters

213

Dairyman's Daughter (the) an au-
thentic narrative

211
Field's Analysis of Blackstone

646

Jotroduction to the Memoirs of Prince

Guide to the Hustings

6452

Eugene

105 Inquiry into the Application of the To-

leration Act

433

Memoirs of H. Taylor, of North Shields 105

Memoirs of the Life of Prince Potemkin 283 Legal Argument on the Test Act

Whitaker's Life and Correspondence of

LIST OF RECENT PUBLICATIONS,

SIZE

Sir G. Radcliffe

511

Wilmot's Life of Bishop Hough

AND PRICE ANNEXED, 109, 222, 326, 439,

526

*545, 648

BOTANY.

LITERARY INFORMATION,

Dede's English Botanist's Companion 277

Elements of the Science of Botany

106, 220, 323, 438, 543, 647

277

Lee's Introduction to the Science of

MATHEMATICS.

Botany

277

Sprengel's Introduction to the Study of

Account of the Trigonometrical Sur-
Cryptogamous plants

vey, carried on from 1801-9, by

521

Col. Mudge and Capt. Colby 227

CHRONOLOGY AND HISTORY.

Barlow's Elementary Investigation of
Brodie's History of the Roman Govern-

the Theory of Numbers

340

ment

58

Creswell's Elements of Linear Per-

Cool's History of the Reforniation in

spective

193
Scotland

31, 144
Hales's New Analysis of Chronology

Barry's Esculapiau Monitor

209
298, 420

Christie's Account of the Ravages of
Jamieson's Historical Account of the

the Small Pox in Ceylon

319

Culdees of lona

443

Jameson's Physiological Essays 307

Marsden's History of Sumatra

290

Naylor's History of the Helvetic Re-

Ware on puncturing the Crystalline

Humour

429

publics

875

MILITARY.

EDUCATION.

Dillon's Commentary on the Military

Barker's Edition of Cicero de Senec-

Establishments, &c, of the British

tute et de Amicitia

542

Empire

190

Carpenter's Geography of the New

Müller's Elements of the Science of

Testament

214

War

1

Pepping's Evening Entertainments 12

Robinson's Letter on the Recruiting
Dix's Juvenile Atlas

437
Service

99
Fenelon on the Education of Daugh-

Sterling's Views of Military Reform 190
ters

644

Hodgkin's Definitions of Geographical

MISCELLANEOUS

terms

318 Account of the Naval and Military

Introduction to Writing 318 Bible Society

219

Running hand Copies

318 Alison's Essays on the Nature and

Specimens of Greek pen-

Principles of Taste

126

manship

Burdon's Letters on the Annual Sub-

Hort's Miscellaneous Exercises

433 scription for the Sons of the Cler-

Howard's London Vocabulary

436

gy

645

: Hussey's Letter to a younger brother S22 Conferences between the Danish Mis-
Keegan's New Dialogues

215 sionaries and the Natives of Hindos-
Liudley's French Scholar's Depositary 217 tan

100

Murray's Selection from Bishop

313

621

402

Correspondence inedité de Madame

THEOLOGY."
du Deffand

545

Account of the present State of the
Despotism, or the fall of the Jesuits 584

Moravian Missions
Epistolary Correspondence of Sir R.

Campbell's Lectures on the Pastoral

Steele

295

Character

Foote's Vindication of his Conduct

195

Gregory's Letters on the Evidences,
wben senior Officer in the Bay of

Doctrines, and Duties of the Chris-
Naples

464 tian Religion

Gaisford on the good Effects to be de-

174.

Jones's Scripture Directory

rived from the Abolition of the Slave

Trade

501

Magee on the Scriptural Doctrines of

Atonement and Sacrifice

Grant's Essays on the Superstitions

252, 374

Maule's Manual of a Christian

101

of the Highlanders

160

Letters of the Marquis du Deffand to

Pennington's Redemption

580

Scott's Remarks on the Bishop of Lin-
the Hon. Horace Walpole

545

coln's Refutation of Calvinism
Mad. de Stael on the Influence of Li-

399

Sentinel, thenor Conjectures on Sec-

terature on Society

313

tarism, &c.

219

Thornton's Advantages of Early Piety 311

POETRY.

Williams's Defence of Modern Calvi-

Bannockburn, a Poem, in fout book's 340 nism

485
Barbauld's Eighteen Hundred and Wintle's Christian Ethics

589
Eleven, a Poem
474 Wood's Mosaic Creation

534

Battles of the Danube and Barossa 320

Sermons.

Bronte's Cottage Poems

in2
Byron's (Lord) Childe Harolde's Pil- Bidlake's Bampton Lectures

65
630

Burder's Village Sermons, Vol. VI.
grimage, à Romaunt

643

Clunie's Sermon - Jonah's Deliverance 316

Catalonia, a Poem; with Notes

Conduct of Man, a Didactic Poem 536

Davies's Sermon on the Deity of Christ 541

Daniel's Miscellaneous Poems

538

Fletcher's Sermon--the last Enemy

Gray's Poems

98

destroyed

215

Grisenthwaite's Sleep, á Poem

539

Griffin's Sermon on the Evils of Per-

Huckill's Avon, ä Poem

101

secution

99

Jesse's Serinons on the Person and Of.

Ingram's Poems in the English and

fice of Christ

Scottish Dialects

31

413

Lines sacred to the Memory of James

Laurie's Sermons

625

Grahame

87 Lawson's Serinon--Christian Loyalty 317

Nature of Man, a Didactic Poem 536

Naylor's Discourses on the Evidences

432
Night, a Poem

287

of Christianity

437

Poems by Miss R. H.

Roberts's Sermon--the Outcasts Deli-

541

vered

316

Poems of Eugenio

Porter's Ballad Romances, and other

Ryland's Sermon--Harmony of the Di-

vine Perfections

Poeins

429

103

Religionisñ, a Satire

317 Ryland's Sermon-Revelation vari.

646

Religious Contemplations

103

ously coinmunicated

Small's Sermons to young People

Ritson's Poems

218

615

Roberts's Poems, and Letters

644

Savile's Discourses on the peculiar

Doctrines of Revelation

318

Steers's Leisure Hours

47

Waite's Sermon-Vindiciæ Ecclesiæ

Stockdale's Elegy-the Widow and Or.

218

phản Family

319

Young's Sermon-Pure and undefiled

Religion.

423

POLITICAL.

TOPOGRAPHY AND TRAŇELS.

Estrada on the Dispute between Spain Chateaubriand's Travels in Greece,

and her Colonies

436 Palestine, &c. during the years 18DB, 7. 18

Faber's Sketches of the Internal State

Hooker's Journal of a Tour to Iceland 561

of France

393 Humboldt's Essay on the Kingdom of

Hints on the State of the Country 217 New Spain

596

Montgaillard on the Situation of Great Linnæus's Tour in Lapland

52

Britain

318 Morier's Journey through Persia, &c.
Papers relating to the Action between

to Constantinople, in 1808, 9.
nis Majesty's Sloop Little Belt, &c. ioi Plumptre's Narrative of a Three Yearsato
Pickering's Letters to the People of

Residence in France

478
America
213 Spence's Sketches of Scotland

645
Şerious Letter to Mr. Percesal 542 Travels of a British Druid

215

Yates' Arguments on Parliamentary Wakefield's Perambulations in London 218

'Reforma

641 Wood's Account of the Isle of Man 50g

)

114, 235

THE

ECLECTIC REVIEW,

FOR JANUARY, 1812.

Art. I. Letters to a Friend on the Evidences, Doctrines, and Dulies of

the Christian Religion. By Olinthus Gregory, LL.D. Of the Royal Military Academy, Woolwich. Two volumes 8vo. pp. 310. 301.

Price 14s. extra boards. Baldwin. 1812. AS this is a work of no ordinary merit, and written upon a

subject which all must confess to be of the last importance, we shall endeavour, after being indulged with a few preliminary remarks, to give a pretty copious analysis of its contents; not doubting the greater part of our readers will be solicitous to avail themselves of the rich entertainment and instruction, which its perusal will unquestionably afford. The first volume is employed in the discussion of a subject which has engaged the powers of the wisest of men through a series of ages; and minds of every size and of every diversity of acquisition, having contributed their quota towards its illucidation, the accumulation of materials is such, that it has become more necessary, perhaps more difficult, to arrange than to invent. In the conduct of so extensive an argument, the talents of the writer will chiefly appear, in giving the due · degree of relief and prominence to ihe different branches of the subject,-in determining what should be placed in a strong and brilliant light, what should be more slightly sketched,and disposing the whole in such a manner as shall give it the most impressive effect. If there is little room for the display of invention, other powers are requisite, not less rare or less useful; a nice and discriminating judgement, a true logical taste, and a talent of extensive combination. An ordinary thinker feels bimself lost in so wide a field; is incapable of classifying the objects it presents; and wastes his attention on such as are trite and common, instead of directing it to those which are great and interesting. If there are subjects which it is difficult to discuss for want of data to proceed upon, and, while they allure VOL. VIII.

B

« PrécédentContinuer »