Images de page
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- - sVe-
- - a Ss e

[ocr errors]

Yo. Inea curva confideratur à Phyficis & à Geometris tanquàm polygonum conftans lateribus exiguis numero inde:erminatis , quae angulos efformant. 2°. Angulus efformatus à duobus lateribus lineae cujufcumque curvæ vix diftat à duobus angulis re&tis. Quod dicitur de uno angulo , hoc & dicatur de omnibus angulis qui reperiuntur in lineâ quâcumque curvâ. 3°. Duae lineae CI & IK, fig. 6z. tab. 4 , effent duo Iatera ad lineam curvam pertinentia , fi efîènt infinitè parva , & fi angulus C i K vix diftaret à 18o gradibus. 4°. In quâcumque lineâ curvâ tangens linea nihil eft aliud quàm produ&io alicujus ex lateribus exiguis quae curvitatem hanc conftituunt. Quoniam autem in omni lineâ curvâ reperiuntur exigua latera non tot quin plura, quorum unumquodque produci poteft , indè fequitur evidenter indefinitum efíe numerum linearum quæ curvam aliquam lineam tangere poffunt. 59. Vis proje&ionis feu vis projeétilis eft vis quæ fuam

Habet dire&tionem per lineam angulum efformantem cum

linea dire&tionis vis centripetæ de qua agebamus in capite

3 tra&tatês hujus. Lapis C horizontaliter projectus , v. g.,

agitatur per vim projeçtionis quæ fuam habet dire&tionem per lineam CD horizonti parallelam, fig. 6z. tab. 4 , 8c per vim centripetam quæ dirigitur per lineam C A huic eidem horizonti perpendicularem. Eam ob rem lapis projectus, urgente gravitate fua , defle&titur de curfu reciilifieo, & cürvamTineam CIKB in aere defcribendo, tandem cadit in terram in pun&to B. 6°. Corpus ömne lineam curvam defcribet , quotiefcumque follicitabitur eodem tempore per vim proje&tionis conftantem & uniformem , & per vim acceleratricem ver

. sùs centrum aliquod tendentem , feu per vim quamcumque centripetam. Et verò fit corpus Q, fig. 6z. tab. 4. primo inftanti follicitatum per vim proje&tionis juxta lineam QF, 3: per vim centripetam juxta radium Q GS, corpus Q. diagonalem Q p defcribet. Item corpus Q follicitetür inftanti fecundo per vim proje&tionis juxta lineam p E , & per vim acceleratricem juxta radium p HS, corpus Q defcribet diagonalem p O efformantem cum diagonàli Q p angulum obtufum Q p O vix à duobus angulis re&tis diftantem; & fic de caeteris inftantibus. Sed omnes illae lineas diagonales lineam curvam efformant, ut confideranti patébit ; ergo corpus omne lineam curvam defcribet, qùotiefcumque eodem tempore follicitabitur per vim projectionis conftantem & uniformem , & per vim acceleratricera versùs centrum aliquod continuò tendentem. Quandonam & quonam mechanifmo linea hæc curva fit circularis aut elliptica, id fusè admodum determinabimus in capitibus 7 & 8. Hinc fequitur 1°. quòd fi navis aliqua motu uniformi & celerrimo feratur fuper aquas , & globus tormentarius ex malo navis hujus decidat , fequitur , inquam , quòd lobus ille lineam curvam in aere defcribet. Et verò dohatur hic globus motu horizontali fenfibiliter uniformi , & moru pèrpendiculari realiter accelerato , nempè motii gravitatis ; ergo lineam curvam in aere defcribere debet. Sequitur 2°. Quòd globulus plumbeus ex fiftula emiffus, lineam curvam in aere defcribat. Is enim motum quemdam horizontalem accipit à pulvere pyrio accenfo , & motum perpendicularem realiter acceleratum habet à propria gravitate. Sequitur 3°. quod fi eques , profufis habenis equitans, malum auratum projiciat fursùm per lineam perpendicularem , fequitur , inquam, quòd hic eques , à curfu fuo non abftinens, malum fuum auratum quâ projecit manu , eâdem accipiat in defcenfu. Et verò malum auratum habet 1°. determinationem ad lineam horizontalem fibi cum equite communem , quam determinationem tum in afcenfu,

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »