Images de page
PDF
ePub

MRood

Dr. H. A. AMETirane

wa R. Findpello

PRETORIA,

DE NEDERLANDSCHE WETBOEKEN.

*DE NEDERLANDSCHE WETBOEKEN,

BENEVENS

ellert R. Tindall

DE BELANGRIJKSTE DER TOT HUNNE VERKLARARF DIENSTIGE

WETTEN EN WETTELIJKE VERORDENINGEN,
MET VERWIJZING NAAR DE TOT ELK ARTIKEL BETREKKELIJKE

FRANSCHE EN NEDERLANDSCHE WETSBEPALINGEN

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed]

UTRECHT EN 'S GRAVENHAGE,
J. L. BEIJERS, MARTINUS NIJHOFF, HENRI J. STEMBERG.

« PrécédentContinuer »