Magyar gazdaságtörténelmi szemle, Volume 10

Couverture
Országos Magyar Gazdásagi Egyesület., 1903

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 46 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.
Page 46 - A tilalmi időszakban, az első 14 napot kivéve, vadat általában, vagy ha a tilalom csak némely vadra vonatkozik, ilyet árulni, venni, vagy nyilvános helyiségben étlapra jegyezni nem szabad.
Page 196 - ... sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, AMEN, amen, AMEN.
Page 283 - ... Annál többet beszéltek arról a fölkelők és a debreczeniek. Különösen a debreczeniek panaszkodtak, hogy Strassoldo tizenhét napi ottléte alatt több mint 80,000 forintnyi kárt okozott nekik. 2 De az eset jelentőségét ki nem merítik az okozott anyagi veszteségek. Alig volt helység a magyar földön, mely az ország közjogi szakadozottságát oly híven tükrözte volna vissza kicsiben, mint Debreczen. A város az erdélyi hódoltsághoz tartozott, évenként nyolczezer tallért...
Page 48 - ... a jégmadárt (Alcedo ispida), valamint a gémeket, ruczákat és ludféléket ; a vadászati terület tulajdonosának, esetleg bérlőjének azonban, az ily módon befogott vagy elejtett...
Page 48 - ... valamint a gémeket, ruczákat és ludféléket ; a vadászati terület tulajdonosának, esetleg bérlőjének azonban, az ily módon befogott vagy elejtett vad iránt való tulajdonjoga f'entartatik. Kiméleti tereken a halászat, vadászat, a békafogás, csolnakázás, fürdés, kavics- és iszapszedés, általában minden a halak ivását és fejlődését hátráltató müvelet tiltatik.
Page 48 - Kiméleti tereken a halászat, vadászat, a békafogás, csolnakázás, fürdés, kavics- és isszapszedés, átalában minden a halak ivását és fejlődését hátráltató müvelet tiltatik. Tilos ugyanott marhákat, kacsákat, ludakat s egyéb állatokat vizbe ereszteni.
Page 196 - Vicecomes seu aliquia homo magnus sive parvus de iám fato Monasterio aliquo modo se intromittere in mancipiis, terris, vineis, decimationibus, piscationibus, ripis plattis, sine concessione Abbatis eiua monasterii audeat.
Page 195 - ... se contendere mecum sciat. Adhuc autem subiungens dico. Sit id ipsum monasterium ab omni inquietudine semotum. habeantque monachi post transitum sui cuiusque abbatis alium abbatem securiter eligendi.
Page 157 - Néhol találkozik, a búzának szegény volta miatt, meg nem arathatják búzájokat, hanem lekaszálták. Azért azt is szorgalmatosán megtudakozzák a dézsmások; hogy a kaszált búzából is kivegyék az igazi dézsmál kalangyával és a többi...

Informations bibliographiques