Judasevangeliet

Couverture
Rodolphe Kasser
Forlaget Lille Måne AS, 2007 - 152 pages
Judasevangeliet var forsvunnet i 1600 år før det ble funnet i en hule i ørkenen i Egypt. The National Geographic Society har gjennomført en inngående gransking av de gamle papyrussidene for å verifisere ektheten og alderen. Prosessen gikk blant annet ut på å bruke en strengest mulig karbon 14-metode på prøver av teksten, og å benytte ledende filologer til å tolke teksten. Denne boken inneholder den første utgivelsen av Judasevangeliet i nyere tid.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

FORORD til den norske utgaven
7
JUDASEVANGELIET
25
Irenaeus av Lyon og Judasevangeliet
98
NOTER
131
UTGIVERENS KOMMENTAR
149
Droits d'auteur

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques