Trobadors a la Península Ibèrica: homenatge al Dr. Martí de Riquer

Couverture
Vicente Beltrán Pepió, Meritxell Simó, Elena Roig
L'Abadia de Montserrat, 2006 - 406 pages
El grup de recerca «Trobadors a la Península Ibèrica» continua avui la llarga tradició de la Universitat de Barcelona en l'estudi de la cultura i de la poesia occitana; en aquest volum s’apleguen un manat de treballs que són, en part, resultat de la seva activitat, conjuntament amb una mostra representativa de les línies d’investigació més solvents avui vives en la comunitat filològica europea. Aquesta posada al dia és el primer pas cap a un aprofundiment en l’estat de les nostres coneixences sobre la presència trobadoresca a l’Europa més occidental.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques