L'éducation des femmes en Europe et en Amérique du Nord de la Renaissance à 1848 : réalités et représentations

Couverture
Harmattan, 1997 - 525 pages
Een historisch overzicht van het onderwijs aan vrouwen in Europa en Noord-Amerika vanaf de Renaissance tot 1848.Waarbij we uiteraard onderwijs ruim moeten opvatten. Zeker wat de vroege periode betreft gaat het meer over wat men dacht dat vrouwen nodig hadden aan kennis en vaardigheden om aan een bepaald vrouwbeeld te voldoen. Het boek is onderverdeeld in drie grote delen. Het eerste gedeelte gaat over de periode van de Renaissance tot aan de Verlichting. Het tweede gedeelte is volledig gewijd aan de 18e eeuw met ruime aandacht voor het gedachtegoed van de Franse Revolutie. In het laatste gedeelte wordt de eerste helft van de 19de eeuw belicht.

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Autres éditions - Tout afficher

Informations bibliographiques