Résultats 1-1 sur 1
Avis d'utilisateur - Signaler comme contenu inapproprié

Археолозите сочат три етапа на ранно-скитската култура, но едва на ІІ етап имаме близост между скити и кимерийци, т.е. в Мала Азия след 8 в. пр.н.е. Кимерологията много се разви след работите на Иванчик и това го признават западни учени, руските с половин уста...Първо, не може да се сложи знак на равенство относно предскитската археологическа култура с тази на кимерийците...Второ, не бива да се прави своеволно и обратното: да се приравнява номадската скитска култура с тази на кимерийците, независимо, че относно присъствието на кимерийци и скити в Мала Азия, те са носители на една и съща археологическа култура, т.е. ІІ РСК. Но пък има сведения при Омир и при асирийските клинописи от VІІІ в. пр.н.е., които много ясно сочат, че кимерийците са уседнал народ, имат страна, която - ако се вземат предвид и данните от V в. на Херодот - се простира от Азовско море до южната част на Кавказ, но северно от Колхида...За съжаление, скитолозите в Русия, подмениха данните на асирийските клинописи със сведенията на Херодот, вследствие на което дори учени като Дяконов, се опитват да представят кимерийците като нещо скитско в Мала Азия. Днес дори и учениците на Дяконов, смятат, че е допуснал грешка, справка новата книга за Древния Изток на Якобсен...Какво предприе Иванчик? Той оформи ясно понятието "исторически кимерийци"..."Историческите кимерийци" са онези, които са фиксирани в данните на асирийските клинописи от VІІІ в. пр.н.е., т.е. в източници съвременни на кимерийското нашествие в Мала Азия през 714 г. пр.н.е.....Херодот вече не е № 1, трудно за античните учени, но все пак истината е, че сведенията му са от V в. пр.н.е., а на асирийските клинописи от 3 в. преди това... 


5 étoiles - 0
4 étoiles - 0
3 étoiles - 0
2 étoiles - 0
1 étoile - 0
Aucun avis - 1

Commentaires éditoriaux - 0