El llenguatge corporal

Couverture
Editorial AMAT, 1 févr. 2013
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Com generar confiança
56
Lencaixada doble
62
L7encaixada de mans entre Arafat i Rabin
71
Senyals dels braços
93
Abraçarse un mateix
100
Toquili també la mà
106
Gestos amb la mà i el polze
123
Senyals ďavaluació i dengany
139
Com ens diuen les cames el que vol fer el cap?
199
Els tretze gestos més habituals que es veuen cada dia
217
Senyals de propietat territori i alçada
303
Per què hi ha gent que sembla més alta a la televisió?
309
on seure i per què?
315
No es tracta del que digui sinó don segui
321
Un experiment densenyament
327
Les nou claus dor per crear una primera impressió estupenda
333

Gestos davaluació i procrastinació
151
Gratarse el cap i gestos picant de mans
157
territoris i espai personal
185
Política de poder a loficina
339
Resum
346

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques