Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

földtehermentesitési járulék

Bánya-adó:
Allamadó

Földtehermentesitési járulék

Összesen (3. czim)

Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és

egyletek adója:
Allamadó

Földtehermentesitési járulék

[blocks in formation]

Rovatonként

27,889.926 10,910.074

6,293.800
2,506.200

12,119.690 4,880.310

forint

1,588.650 661.350

Czimenként Fejezetenként

67.250 28.650

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Tőkekamat és járadék-adó:

a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után
c) A keleti vasuti államkötvények kamatai után
d) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Allamadó

Földtehermentesitėsi járulék

Jövedelemadó
Malomadó

Kereskedelmi-, ipar- s védelmi adó

Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó Cseléd-, kocsi- és lótartásért, teke-asztalokért és játékhelyiségért fizetendő adó

Összesen (6. czim)

Vadászatra használható fegyverek adója Átalános jövedelmi pótadó

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Összesen (17-21. czim)

1,220.000 14,365.000

22

A fogyasztási-adó visszatéritések felosztásából az 1878. évi XIX. t. cz. 2. §-a értelmében Magyarország javára

1,800.000

23

Határvám:

Kezel, költségátalány (az 1869. II. t.-cz alapján)

Bérletek

450.545

24

Bélyeg

7,830.000

25

Jogilletékek

13,600.000

26

Dijak

459.400

27

Fémjelzés

[ocr errors][merged small]

28

Ut-, hid- és révvám

21.776

29

Dohányjövedék (az osztrák kezelőség által megtéritendő beváltott dohánylevelek 5,528.791 frtnyi beváltási árának levonása után)

27,963.887

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Athozat

Földmivelés, ipar és kereskedelmi ministerium:
Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok :
Szabadalmi dijak

Központi értesitő előfizetési és beiktatási dija

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

15.400

36.985

Keszthelyi gazd. tanintézet

Debreczeni gazd. tanintézet

[blocks in formation]

Debreczeni földmives-iskola

23.700

[blocks in formation]

209,025.417

« PrécédentContinuer »