Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

9 Élő növények, szintúgy cserepekben és vedrekben ; gabona kévékben, hüvelyesek szárastul; széna, szalma, káka, pálmalevelek, katánggyökér (cichoria), ánizs, koriander, édes kömény, kömény, olajmag, lóheremag, mustármag, mustárpor vagy örlött mustár (hordókban vagy effélékben); külön meg nem nevezett növények vagy növényrészek, fris állapotban vagy száritva

[blocks in formation]

vámmentes

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

9 Plantes vivantes, même en
pots et caisses; céréales en
gerbes; plantes légumineuses;
foin; paille; roseau; feuilles
de palmier; racines de
chicorée; anis; coriandre;
fenouil; cumin; semences
oléagineuses; graines de
trèfle; graines de moutarde;
moutarde en poudre ou mou-
tarde moulue (en barils et
autres récipients semblables);
plantes et leurs parties, non
spécialement dénommées,
fraîches ou séchées

10 a) Produits du jardinage et
de l'agriculture, préparés,
c'est à dire; légumes et
choux de
de toute
toute espèce,
pommes de terre et navets,
racines comestibles, cham-
pignons et potirons (y com-
pris les truffes), séchés au
soleil ou au feu, comprimés,
coupés en morceaux, pul-
vérisés, ou autrement ré-
duits, salés, conservés au
vinaigre, en barils

[merged small][ocr errors]

exempts

exempts

les

[ocr errors]

100 kilogr.

1 50

[blocks in formation]

11

12

b) Elkészitett gyümölcs, és
pedig száritott, aszalt, szét-
vagdalt, porrátört vagy
más módon apritott gyü-
mölcs; czukor nélkül be-
főzött gyümölcsíz; száraz
dió és mogyoró, szintugy
diébél és mogyoróbél
c) Külön meg nem nevezett
növények és növényrészek
elkészitve és pedig porrá
törve, vagy máskép apritva
vagy festve.

Fris halak, folyóvizi és pataki
rákok, fris csigák.

[ocr errors]

Besózott, füstölt vagy száritott

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

halak (a heringek kivételével) | 100 kilogr.

13 a) Ökör és bika

b) Tehén

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

darab

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »