Images de page
PDF
ePub

STATUS

LIBRARY

1608-1657. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

Magyar Törvénytár. 1608-16.57.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

E KÖTET TARTALMÁNAK MUTATÓJA.

Lap VII

IX

Röviditések magyarázata
Az 1608-1657. évi törvényezikkek időrendbeli mutatója
II. Mátyás alatt alkotott törvényezikkek (1608-1619)
II. Ferdinand alatt alkotott törvények (1619-1637)
III. Ferdinand alatt alkotott törvényczikkek (1637—1657)

[ocr errors][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »